landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Vaccinatie Covid19 - veelgestelde vragen

Wie wordt er in Vaccinatiecentrum Koornmolen gevaccineerd? 

Vaccinatiecentrum Koornmolen is er voor alle inwoners van de gemeenten van de Eerstelijnszone Pajottenland (Lennik, Gooik, Roosdaal, Bever, Herne en Galmaarden). 

Waarom is er maar 1 vaccinatiecentrum voor Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal?  

Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal behoren tot de Eerstelijnszone Pajottenland.

De Eerstelijnszones kregen de opdracht van de Vlaamse overheid om de inrichting van de vaccinatiecentra voor de hele zone te bekijken. In overleg met de deelnemende gemeentes werd gekozen voor Sportcentrum Koornmolen.

Deze locatie voldoet aan de vereisten voor de inrichting en ligt bovendien centraal in de zone, is goed bereikbaar en heeft een grote parking. 

Een ander vaccinatiecentrum is voor mij beter bereikbaar. Mag ik me daar laten vaccineren? 

Neen, elk vaccinatiecentrum staat in voor de vaccinatie van de mensen van  een aantal gemeentes. De gemeente waar je woont, bepaalt in welk vaccinatiecentrum je gevaccineerd wordt. Wisselen is niet mogelijk want dit zou voor te grote logistieke en operationele problemen zorgen bij het uitnodigen van mensen en het beheren van de voorraad van nodige vaccins in elk centrum. 

Wat als ik niet in het vaccinatiecentrum geraak? 

De bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum voor zoveel mogelijk inwoners is een belangrijk aandachtspunt. Er wordt momenteel nog volop werk gemaakt van maatregelen zodat iedereen zo vlot mogelijk naar Vaccinatiecentrum Koornmolen geraakt. Meer info hierover volgt.  

 Ik ben slecht te been, wat nu? 

Wie zich moeilijk zelfstandig kan verplaatsen, mag een begeleider meebrengen. Opgelet: de begeleider zal later zelf ook nog eens terug moeten komen wanneer hij/zij aan de beurt is voor een vaccin en krijgt dus geen voorrang. 

Lukt het helemaal niet om het vaccinatiecentrum te bereiken, dan zullen mobiele ploegen het vaccin aan huis toedienen. Wie daarvoor in aanmerking komt of hoe dat zal verlopen, is nog niet bekend. Vermoedelijk zal dit op doorverwijzing van je huisarts zijn, bespreek dit dus tijdig met je huisarts. 

Wanneer ben ik aan de beurt?  

Als eerste krijgen 65-plussers uit de 6 gemeenten er hun vaccin tegen COVID-19. Dat gebeurt waarschijnlijk in de loop van maart, maar de hele planning hangt af van de leveringen van de vaccins.  

Later komen ook essentiële beroepen en mensen met onderliggende aandoeningen aan de beurt, gevolgd door de algemene bevolking (waarschijnlijk vanaf juni 2021). 

Het vaccineren gebeurt op uitnodiging. Je ontvangt hiervoor een brief en/of SMS en/of mail. De uitnodiging wordt verstuurd vanuit Vlaanderen. De gemeentebesturen hebben geen inspraak of invloed op de volgorde van vaccineren en het tijdstip van afspraak. 

Meer informatie over de Vlaamse vaccinatiestrategie krijg je in het onderstaande filmpje en op www.laatjevaccineren.be/covid-19

Hoe verloopt het vaccineren? 

In het Vaccinatiecentrum Koornmolen zijn meerdere vaccinatielijnen. Elke vaccinatielijn is goed voor 20 à 25 inentingen per uur.  

Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de registratie. Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Je krijgt er ook een afspraak voor de tweede inenting. Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige/arts je vaccineert. Na de vaccinatie mag je een kwartiertje onder toezicht rusten in de wachtruimte. 

Is de vaccinatie gratis? 
Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis voor elke burger. 

 Is vaccinatie tegen COVID-19 verplicht? 
Neen. In België is alleen vaccinatie tegen polio verplicht. Alle andere vaccinaties zijn sterk aanbevolen. Dit is voor COVID-19 niet anders. We raden je aan, in ieders belang, je te laten vaccineren. 

Waar kan ik terecht voor informatie over corona? 
https://www.info-coronavirus.be/nl/ of 0800 14 689 
 Waar kan ik terecht voor meer informatie over het vaccineren? 
https://www.laatjevaccineren.be/ of 1700