landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Meerjarenplan 2020-2025

 Op donderdag 19 december 2019 werd het Roosdaalse Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad:

Update 2 december 2020: Op dinsdag 15 december 2020 om 19u30 bespreekt de budgetcommissie het voorstel van "Aanapssing Nr. 1 aan het Meerjarenplan 2020-2025" , op donderdag 17 december 2020 wordt deze ter goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad. Beide vergaderingen zullen omwille van de Covid-maatregelen digitaal plaatsvinden via Teams en zullen door het publiek online gevolgd kunnen worden via de livestream op het Youtube-kanaal van Roosdaal: https://www.youtube.com/channel/UCo8W0xTjbPtTT0cQyjExHrA 

Hoe het Meerjarenplan 2020-2025 ontstond ..

Dit meerjarenplan kwam tot stand na een maandenlange intensieve samenwerking tussen het gemeenterpersoneel, mandatarissen en externe deskundigen (interne en externe omgevingsanalyses, thematische werksessies gemeentepersoneel, overleg schepencollege, ...). 

 Toen het 1e ontwerp van meerjarenplan klaar was, hield de gemeente Roosdaal een participatiemoment (30 oktober 2019) en een online bevraging (van 25 oktober 2019 t.e.m. 6 november 2019) over het meerjarenplan 2020-2025. Met uw input van deze inspraakmomenten hebben we het meerjarenplan verder vorm gegeven en prioriteit aan de acties te gegeven.

De 8 doelstellingen die bevraagd werden:

  • · Roosdaal, landelijk, milieubewust en klimaatrobust
  • · Efficiënt Roosdaal
  • · Roosdaal, omgeving voor wonen, werken en leven
  • · Zorg en welzijn
  • · Vrije tijd
  • · Roosdaal, mobiel
  • · Roosdaal, veilig
  • · Roosdaal beheert haar patrimonium

De resultaten van de bevraging kan je in Roosdaal Info van januari 2020 terugvinden en nadien ook op deze website.

Op de budgetcommisie van de gemeenteraad op dinsdag 10 december 2019 om 19u30 werd het meerjarenplan 2020-2025 dan inhoudelijk besproken. De budgetcommissie is een gemeenteraadscommissie die zelf geen besluiten neemt maar de goedkeuring door de gemeenteraad voorbereidt in aparte bespreking. 

Op de gemeenteraad op  donderdag 19 december 2019 om 19u30 werd het meerjarenplan 2020-2025 nog verder inhoudelijk besproken en nadien definitief goedgekeurd.

Het integrale Meerjarenplan Roosdaal 2020-2025 (goedgekeurd gemeenteraad 19 december 2019)  kan je hier terugvinden  

Meer informatie
Stel je vraag via info@roosdaal.be of 054 89 13 00