landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Reflecterende huisnummers

Een huisnummer dat duidelijk zichtbaar is van op straat redt mensenlevens. Het gebeurt soms dat de ambulanciers ’s nachts aanbellen bij de verkeerde voordeur omdat een huisnummers onduidelijk is aangebracht. Bij sommige spoedinterventies – bijvoorbeeld bij hart- of herseninfarcten – maken deze minuten tijdverlies soms het verschil tussen leven en dood. In bijna de helft van de interventies bij duisternis is er sprake van een moeilijk terug te vinden woning.
 
Het gemeentebestuur van Roosdaal roept daarom, samen met de hulpdiensten, alle inwoners op om een reflecterend huisnummer aan te vragen en op een duidelijk zichtbare plaats te bevestigen.
 
 
Op deze pagina vind je een overzicht van de antwoorden op veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de medewerkers van de dienst burgerzaken (burgerzaken@roosdaal.be).  
 

Hoe kan ik me inschrijven voor een reflecterend huisnummer?

Tot en met 1 november 2021 kon je een gratis reflecterend huisnummer aanvragen.

Het is niet meer mogelijk een huisnummer aan te vragen.

Waarom moet ik me inschrijven voor een gratis huisnummer?

We hebben nog geen duizenden cijfers en letters aangekocht. Om logistieke en kostenefficiënte redenen kan je je inschrijven om een gratis reflecterend huisnummer te krijgen. Op die manier krijgen we een goed zicht op de te bestellen nummers voor inwoners die bereid zijn zo’n huisnummer te bevestigen.

Wanneer worden de reflecterende huisnummers voorzien?

Je kan je reflecterend huisnummer aanvragen tot en met 1 november 2021. 
Nadien doen we de bestelling van de reflecterende huisnummers. 
 
We hopen de huisnummers te kunnen verdelen begin 2022. Via de website, sociale media, Roosdaal Info, … word je op de hoogte gebracht hoe de reflecterende huisnummers worden verdeeld.  

Is het reflecterend huisnummer gratis?

Je ontvangt eenmalig een gratis reflecterend huisnummer. 
 
Het is momenteel niet mogelijk om bij beschadiging, verlies of diefstal een nieuw nummer aan te vragen. 

Ben ik verplicht om het reflecterend huisnummer te gebruiken?

Je bent niet verplicht om het reflecterend huisnummer te bestellen en te gebruiken. 
 
Bestel je een reflecterende huisnummer? Dan verwachten we dat je dit ook gebruikt.

Ik woon in een meergezinswoning. Wat moet ik doen?

Meergezinswoningen hebben meestal niet alleen een hoofdcijfer, maar ook een busnummer per wooneenheid (bijvoorbeeld 33 bus 1). Wie in een meergezinswoning woont, mag uiteraard ook laten weten dat hij/zij een reflecterend huisnummer wil. We zullen evenwel enkel een hoofdcijfer voorzien en dat bezorgen aan een van de bewoners van het gebouw dat een exemplaar heeft aangevraagd.

Hoe en waar moet ik het reflecterend huisnummer bevestigen?

Streef naar een maximale zichtbaarheid vanaf de openbare weg.
 
  • Bij voorkeur op de brievenbus, op een hoogte tussen 0,50 en 1,50 meter.
  • Past het nummer niet op de brievenbus? Dan mag het ook op een andere drager worden bevestigd. Op een paaltje of een omheining bijvoorbeeld, op een hoogte tussen 0,50 en 1,50 meter.
  • Indien de voorgevel van het gebouw of de woning zich op minder dan acht meter van het openbaar domein bevindt (de rooilijn), mag het nummer ook op de voorgevel worden bevestigd, vlakbij de voornaamste toegangsdeur en op een hoogte tussen 1,50 en 2 meter.

Wat met mijn huidige huisnummer?

Je eigen, originele huisnummer mag uiteraard blijven hangen. Is je huisnummer niet meer goed leesbaar, verouderd of te ver van de straatkant geplaatst? Dan kan je het best verwijderen. 
 

Waarom een reflecterend huisnummer?

Een huisnummer dat goed leesbaar is van op de straat is een welgekomen hulpmiddel om de bereikbaarheid van de inwoners te verhogen. De tijdwinst die hierdoor gerealiseerd wordt, kan van levensbelang zijn. Zo vinden de hulpdiensten meestal eenvoudig de straat, maar moeilijker de juiste woning. Dit zeker in afgelegen gebieden en in het donker of bij slecht weer. In geval van nood kan elke extra seconde die een huisarts, ziekenwagen of brandweer nodig heeft om te zoeken naar een adres immers een seconde te veel zijn. 
 
Daarnaast is het voor vele postbodes en pakjesdiensten niet altijd vanzelfsprekend om snel het juiste adres te vinden. Het verkeerd bussen en de daarbij aansluitende problemen kunnen hierdoor vermeden worden.
 
Ook andere diensten en mensen rekenen op de goede zichtbaarheid van je huisnummer. Denk maar aan de leden van verenigingen die drukwerk moeten bedelen. Op deze manier steunt het bestuur alle vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun vereniging.
 
Tenslotte worden ook bezoekers die niet vertrouwd zijn met de omgeving geholpen.
 

Wat moet ik doen als ik mijn woning of gebouw huur?

Ben je huurder of gebruiker van een gebouw? Bespreek dan onderling met de eigenaar over de bestelling en plaatsing van het reflecterend huisnummer. 
 
Ook gebouwen die bestemd zijn voor administratief, commercieel en industrieel gebruik kunnen een reflecterend huisnummer bestellen, zelfs als ze geen woning bevatten.