landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Ophokplicht is opgeheven vanaf 6 april

Minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het FAVV beslist om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingenmet hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wildevogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstiggeëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Meer info: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/