Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkeersbord e9a elektrisch laden

In Roosdaal zijn er verschillende laadpalen voor het opladen van elektrische wagens.

 • Brusselstraat 27
 • Ledebergdries 40
 • Generaal De Fariaustraat 15

Beheerder Fluvius en eigenaar Allego staan in voor het technische beheer.
Bekijk hier alle locaties en verdere info: www.smoovapp.eu/nl-nl

Mobiliteit begint in de eerste plaats bij onszelf. Tien eenvoudige tips, maken alvast een wereld van verschil en ... zorgen voor een betere mobiliteit.

1) Een oprit met grind of kiezelsteentjes?
Controleer dan regelmatig of er geen steentjes op het voetpad of het fietspad liggen voor jouw oprit.  Veeg ze terug op de oprit. Controleer ook de rijbaan: opspringende steentjes kunnen schade aanrichten. Kleine steentjes verstoppen soms ook de straatkolken, wat dan weer voor wateroverlast kan zorgen. Bij uitbreiding van de kleine steentjes: controleer ook op groenafval zoals bladeren, takjes, ... en ook vuilniszakken of papier voor ophaling plaats je voldoende aan de kant. Kleine fietsers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens, mensen die moeilijk te been zijn, ... maar gewoon eigenlijk iedereen is je ontzettend dankbaar. Bijkomende tip: plan dit in op een vast moment in de week en spreek af met je buur. Gezellig gesprek er gratis bij.

2) Groene voortuin?
Heb je veel groen in je voortuin of aan de voorzijde van je perceel (struik, boom, haag, gras, beplanting)? Controleer dan regelmatig of dat groen niet hinderlijk is voor weggebruikers (ook voetgangers en fietsers) en of er geen verkeerssignalisatie uit het zicht komt. Snoei het nodige groen regelmatig terug. Verwijder onkruid en vermijd wilde grasgroei die over het voetpad/het fietspad/de rijbaan komt. Jouw verkeersveiligheid wint het hier van groentips.

3) Pauw of zebra?
Wat voor parkeerder ben jij?
Parkeerzebra - Deze viervoeter is gespecialiseerd in camouflage. Hij wordt aangetrokken door zebrapaden, waarop hij onbeweeglijk stil blijft staan, hopend dat roofdieren met blauwe strepen het niet opmerken.
Parkeermossel - Deze soort tref je vooral aan in kiss-and-ride-zones rond de scholen. In plaats van meteen weer te vertrekken, blijft een parkeermossel graag plakken.
Parkeerkoekoek - Koekoeken leggen hun eieren in een vreemd nest. Net zo droppen parkeerkoekoeken hun wagen voor of - waarom niet - op de oprit van iemands huis.
Struisvogelparkeerder - Deze op het eerste zicht vriendelijke soort parkeert op de eerste de beste plaats die hij ziet. Al beweert hij nadien dat hij niet had gezien dat je er niet mocht parkeren.
Parkeerpauw - Proficiat, jij verdient een pluim! De parkeerpauw wordt algemeen zeer gewaardeerd voor zijn onberispelijk parkeergedrag. In het verkeer toont hij steeds het beste van zichzelf.

Wil jij ook een parkeerpauw zijn? Hou je dan aan deze regels:

 1. Parkeer niet of sta nooit stil op een zebrapad (ook niet 5 m voor een zebrapad).
 2. Blijf niet te lang stilstaan op de kiss-and-ridezone (gebruik alleen de tijd om in en uit te stappen/te laden of te lossen)(geldt ook aan gele onderbroken lijn).
 3. Parkeer niet op de eerste de beste plek, maar respecteer de wegcode.
 4. Parkeer niet voor of op iemand oprit of toegang.
 5. Parkeer niet op een voet- of fietspad.

Bron en info: VSV - verkeersouders, bewerking dienst mobiliteit Roosdaal

4) Snelheid
Denk jij voldoende aan je snelheid in het verkeer? Meestal, soms, nooit?
Een aangepaste snelheid rijd je niet alleen in je eigen straat, die rijd je overal. Iedereen klaagt, en tegelijk geeft iedereen in hetzelfde gesprek toe zelf ook wel eens te snel te rijden. Is dat niet bizar? Lees meer over snelheid. Bijkomende tip: verkeerssignalisatie duidt steeds de toegelaten maximale snelheid aan. Soms is trager nodig ... en beter.

5) Gebruik een fietskaart
Te ver, te nat, te veel bergop, te ... het kan allemaal. Toch loont het de moeite het eens uit te proberen. Lees meer en download hier je gratis fietskaart. Bijkomende tip: koop een regenjas, want sommige kinderen willen niet meer met de wagen ;-)

6) Veilig op stap
Ook als voetganger en fietser zijn er tips (en regels). Lees meer over 'veilig op stap'.

7) Fluo en verlichting
Stap of fiets je? Vaak of weinig? Top! Zorg dat je zichtbaar bent. Ook bij daglicht zorgt fluo kledij dat je beter wordt gezien. Daarnaast is bij slecht weer, schemering of nacht verlichting onmisbaar. Geen kleine glittering, maar een licht om U tegen te zeggen. Wie wordt gezien, is nooit gezien ;-). Bedankt vanwege alle andere weggebruikers en 'tot ZIENs'.

8) Kuch, kuch
Frisse lucht? Heerlijk! Maar niet als de motor van je voertuig nodeloos blijft draaien. Aan de schoolpoort, op een parking, aan een overweg, ... Lang wachten? Motor af. Beter voor iedereen.

9) De 9 minuten-regel
Haast en spoed is zelden goed en meestal een (slecht) excuus om wat sneller te rijden, toch nog snel de voorrang te nemen, in het stuur te knijpen van frustratie door de verkeersdrukte en nog zoveel meer. Vertrek 9 minuten vroeger. Je komt eens zo relax en veiliger aan. Bijkomend vermijd je op die manier druktepieken zoals de laatste 15 minuten voor de schoolbel. Waarom 9? Omdat het minder is dan tien. Bedankt vanwege jezelf.

10) Lees elke maand 1 keer bovenstaande tips. Mobiliteit begint bij jezelf.

 

Deze tips zijn samengesteld uit de ervaringen en binnenkomende meldingen en vragen van en bij de dienst mobiliteit Roosdaal. Voor jou, voor ons. Mobiliteit begint in de eerste plaats bij onszelf. We maken er samen werk van.

Foto bewegwijzering

De aanvraag gebeurt altijd via de technische dienst.

Technische dienst
Tel.: 054 89 13 30
E-mail: technischedienst@roosdaal.be

Je bezorgt ons, schriftelijk, volgende gegevens:

 • je contactgegevens
 • een motivering waarom je wegwijzers wenst te plaatsen
 • een plan waarop aangeduid staat waar je wegwijzers wil plaatsen
 • het opschrift dat op het bord zal komen te staan

Gemeentewegen
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft een toelating of een gemotiveerde weigering.
De aanvrager moet de wegwijzers zelf aankopen en plaatsen. De wegwijzers moeten conform zijn met de Ministeriele omzendbrief. De kleuren en afmetingen van de borden liggen vast.

Gewestwegen (N8 Ninoofsesteenweg en N285 Assesteenweg)
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft advies. De wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer, geeft een toelating of een gemotiveerde weigering.
De wegbeheerder levert, plaatst en onderhoud de wegwijzers zelf.

 • In 2020 werd mobiliteitsbureau A2BMobility aangesteld voor de opmaak van een zacht mobiliteitsplan Roosdaal (zmr). De focus van dit plan ligt bij 'stappers en trappers'. Lees meer over het zacht mobiliteitsplan Roosdaal via www.roosdaal.be/zmr

 • In 2019 wijzigde Vlaanderen het mobiliteitsbeleid met een ambitieuze visie op ‘basisbereikbaarheid’ en o.a. de oprichting van vervoerregio’s. Mobiliteit is immers een thema dat vaak de gemeentegrenzen overschrijdt. Lees meer over de Vlaamse mobiliteitsvisie ‘basisbereikbaarheid’ (www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid). De gemeente Roosdaal onderzocht (marktverkenning) hoe het beste vorm kon gegeven worden aan een nieuw mobiliteitsplan.

 • In de periode vanaf 2012 werden enkele thema’s verder uitgediept (bijvoorbeeld het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk).

 • In 2009 werd dit via een sneltoets bevestigd (spoor 2, enkele thema’s verder uit te diepen)

 • In 2004 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt voor Roosdaal. Download het mobiliteitsplan 2004 (35,3 MB). Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. (Lees meer over de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan op de website Vlaanderen, departement mobiliteit en openbare werken.)

Mobiliteit wordt in onze huidige samenleving een steeds belangrijker thema. Het verkeer wordt alsmaar drukker, parkeren wordt steeds moeilijker tot vaak onmogelijk, tijdens onze verplaatsingen komen we steeds vaker in files terecht, ...

Sinds 2017 heeft de gemeente Roosdaal een deskundige mobiliteit aangeworven om ook in onze gemeente de nodige aandacht te besteden aan de mobiliteitsproblematiek. Tijdens grote wegen- en infrastructuurwerken, tijdens lokale evenementen ... is het belangrijk dat mobiliteit niet uit het oog wordt verloren. Een gestructureerde aanpak en overleg met buurtbewoners en omliggende gemeenten helpen vaak om problemen te voorkomen.

 

krul contactDienst Mobiliteit

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 42
mobiliteit@roosdaal.be

 

Openbaar vervoer

Met de bus (De Lijn)

 • Lijn 126: snelbus Brussel, Ninove (enkel voor Pamel)
 • Lijn 127: Brussel, Liedekerke, Ninove (voor Pamel kerk, Strijtem kerk, Borchtlombeek kerk)
 • Lijn 128: Brussel, Ninove (voor Pamel en Strijtem)

Meer info: www.delijn.be of de Lijninfo: 070 220 200

Met de trein

 • Neem de trein tot Liedekerke. Vanuit Liedekerke is er aansluiting met de bus naar Borchtlombeek dorp (buslijn 335) en Pamel- en Ledebergdorp (buslijn 625).
 • Neem de trein tot Ninove. Vanuit Ninove centrum is er aansluiting naar de dorpscentra van Roosdaal via buslijn 126, 127, 128.

Meer info: www.nmbs.be of tel: 02 528 28 28

 

Parkeerschijf verplicht

In de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat geldt een beperkte parkeertijd.

Voor niet-bewoners en bewoners zonder bewonerskaart geldt hier een parkeerregeling met tijdsduurbeperking. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 uur tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen. Met een geldige parkeerschijf kan men 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf.

Inwoners van de blauwe zone kunnen een bewonerskaart aanvragen. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht. Een bewonerskaart kan je aanvragen via parkeren@roosdaal.be of telefonisch op 054 89 13 40.

De bewonerskaart wordt afgeleverd onder de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager woont in de blauwe zone;
 • De aanvrager is in het bevolkingsregister van de gemeente Roosdaal ingeschreven op het adres waarvoor de bewonerskaart aangevraagd wordt en de aanvrager is op dit adres gedomicilieerd;
 • Het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd is ingeschreven op dit adres;
 • Als het gaat om een firmawagen legt de aanvrager het ‘attest firmawagen’ voor. (document te bekomen op aanvraag)
 • De aanvrager moet een in België geldig (voorlopig) rijbewijs voor een voertuig van de betreffende categorie hebben.

Er kunnen maximaal twee voertuigen vermeld worden op de bewonerskaart. Beide nummerplaten zullen worden vermeld op één bewonerskaart.

Volgende documenten moet je aanleveren:

 • Het inschrijvingsbewijs van je wagen (deel I met de naam van de houder bij de inschrijving);
 • Je identiteitskaart;
 • Je rijbewijs;
 • Voor een firmawagen: het ingevulde ‘attest firmawagen’.

Voor het bekomen van een bewonerskaart dient er een retributie van € 24,00 betaald te worden. De retributie is deels verschuldigd bij de aanvraag per volledige maand binnen het jaar.

Hoe gebruik je je bewonerskaart?

Leg je bewonerskaart goed zichtbaar in het voertuig achter de voorruit. Het kenteken en de geldigheidsduur moeten goed leesbaar zijn.

De bewonerskaart is jaarlijks vernieuwbaar.

Fietslaadpaal

Sinds 2012 biedt de gemeente Roosdaal aan de ingang van het gemeentehuis een fietslaadpaal aan voor elektrische fietsen, die gratis gebruikt kan worden.

De gemeente Roosdaal stimuleert hiermee het gebruik van de (elektrische) fiets. De laadpaal staat aan het gemeentehuis, vlakbij de kerk en in het winkelcentrum. De gemeente heeft van de firma 'Raepsaet product design bvba' uit St. Katherina Lombeek, een gekend engineeringbureau voor de industrie, de eer gekregen er eentje gratis te zetten voor het grote publiek.

De evolutie naar een CO2-neutraler leven is ingezet. Is de elektrische fiets een waardig alternatief voor de auto voor verplaatsingen binnen Roosdaal en heuvelachtige omgeving? Roosdaal bereidt in ieder geval de komende periode voor waarin meer en meer duurzame energie zal worden opgewekt en verbruikt en we zeggen dus volmondig JA!. En niet vergeten : "Fietsen is gezond en met de fiets vervuil je niets"