landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor het aanplanten van kleine landschapselementen en bomen en ook voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen. De subsidie moet een aanzet zijn om de aanwezigheid van karakteristieke kleine landschapselementen in het Roosdaalse landschap en in het bijzonder fruitbomen, knotwilgen en hagen te behouden en te herwaarderen.

Hieronder vindt u de nodige documenten:

Kleine landschapselementen: aanvraagformulier aanplanting en onderhoud

Kleine landschapselementen en fruitbomen – aanplanting: subsidiereglement

Kleine landschapselementen (onderhoud) en knotten van bomen: subsidiereglement

Kleine landschapselementen: lijst gesubsidieerde planten

De bij is een beschermde diersoort, is bruin van kleur met zwart en is licht behaard. Bij het uitzwermen vormen ze meestal een grote tros die dan door een imker meegenomen kan worden. Een bij kan meestal slechts één maal steken en doet dit slechts uit verdediging.
Neem steeds contact op met een imker als u overlast ondervindt door bijen.

 De wesp is felgeel met zwarte ringen op het achterlijf en is nauwelijks behaard. Hun nest ziet er uit als een papieren bal die slechts één seizoen in gebruik is. Wespen bevinden zich meestal in de nabijheid van het nest, fruitbomen, etenswaren, vuilnisbakken,...
Ze zijn agressiever dan bijen en kunnen spontaan steken (tot 10 maal). Wespen zijn niet ongevaarlijk!

Voor het verwijderen van een wespennest kan u een beroep doen op de brandweer, dit kan online aangevraagd worden op de website van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Opgelet, voor het verwijderen van een wespennest zal u achteraf een factuur ontvangen van 75,02 euro (incl. BTW).

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Baasjes ruimen zelf de hondenpoep van hun hond op.

Helaas houdt nog niet elke hondenbezitter zich aan deze regel. Hondenpoep ontsiert dan ook soms de voetpaden en bermen.

Nochtans is het voor iedereen prettig als voetpaden, pleinen, speelterreinen,.. er proper en hondenpoepvrij bij liggen!
Het gemeentebestuur legt dan ook een verantwoordelijkheid bij de baasjes van de honden voor het hondenpoepvrij houden van de gemeente.

De gemeente Roosdaal maakte het opruimen van hondenpoep verplicht via de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

De begeleider is verplicht de hondenpoep te verwijderen met een hondenpoepzakje. De begeleider moet altijd in het bezit zijn van zo'n zakje.

Voor het niet opruimen van hondenpoep kan de sanctie oplopen tot 200 euro!

Honden aan de leiband.

Honden die ontsnappen of worden losgelaten door hun baasjes tijdens het uitlaten zorgen voor de nodige problemen.
Voor de inwoners die hiermee worden geconfronteerd zijn deze loslopende honden een bron van ergernis en onveiligheidsgevoel.

Als je met je hond gaat wandelen, denk er dan aan dat het verboden is om je hond vrij te laten loslopen. Overal op het openbaar domein moeten honden aan de leiband.

Loslopende honden kunnen gevaarlijk zijn voor verkeer en voetgangers. Vooral kinderen en oudere mensen kunnen behoorlijk schrikken van een hond. Als begeleider ben je verantwoordelijk voor je hond en moet je beletten dat hij andere dieren of mensen intimideert of lastig valt, voertuigen bespringt of private eigendommen betreedt.

Daarom: hou je hond steeds aan de leiband als je uit wandelen gaat. Je bent strafbaar als je dat niet doet. Speel- en sportterreinen zijn voor honden sowieso verboden terrein.

Inbreuken kunnen bestraft worden met sancties die oplopen tot 250 euro!

Onze diensten worden ook vaak opgeroepen voor het ophalen van loslopende dieren.
In het merendeel van de gevallen gaat het hier ook over honden.
Ook krijgen we regelmatig bericht dat loslopende honden andere dieren aanvallen, zich op privéterrein begeven en voor de nodige overlast zorgen.
Niet enkel onbeheerde dieren zijn hier de oorzaak van. Honden die worden losgelaten door hun baasjes tijdens het uitlaten zorgen eveneens voor de nodige problemen.
Voor de inwoners die hiermee worden geconfronteerd zijn deze loslopende honden een bron van ergernis en onveiligheidsgevoel.

Dieren moeten met alle gepaste middelen worden vastgehouden en minstens met een korte leiband op iedere plaats van de openbare ruimte en op het voor publiek toegankelijk privégebied.
Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen houden.
De eigenaars van de dieren of de personen die, al is het maar occasioneel, op de dieren letten, dienen er over te waken dat deze dieren:

  • personen of andere dieren op geen enkele manier storen, intimideren of lastig vallen.
  • de aanplantingen of andere voorwerpen in de openbare ruimte niet beschadigen.
  • private eigendommen niet betreden.

Het is eveneens verboden dieren zonder toelating op andermans grond te laten lopen.

Inbreuken kunnen bestraft worden met sancties die oplopen tot 250 euro!

Wij willen alle baasjes van honden aanmanen hun dier aan de leiband te houden.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be