Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Kunstgrasveld

Gemeente Roosdaal beschikt over een kunstgrasveld, gelegen achter de gemeentelijke basisschool Triangel, Brusselstraat 27.

Dit veld is niet toegewezen aan slecht één club. Alle verenigingen van binnen en buiten Roosdaal kunnen hier dus komen sporten. Ook scholen en particulieren kunnen het veld huren.

Sinds september 2019 is ook de nieuwbouw van een gebouw met kleedkamers en een kantine afgerond. De organisatie van trainingen en matchen op het kunstgrasveld kunnen dus voortaan gecombineerd worden met het gebruik van de kantine en kleedkamers.

Voor zowel kunstgrasveld als kantine / kleedkamers dienen de aanvragen te gebeuren via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Deze formulieren moeten bezorgd worden aan de Roosdaalse sportdienst of via mail naar sport@roosdaal.be.

In het Documentenloket vind je alvast volgende documenten:

 

krul contactDienst Sport

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
sport@roosdaal.be

Heb je de sportkriebels te pakken, maar weet je niet goed waar naartoe? Geen probleem, want Roosdaal heeft tal van mogelijkheden. In de lijst van sportverenigingen hieronder vind je zeker je gading.

Laagdrempelige sportclubs

De Denderstappers
Wandelen
marleen.baeyens@telenet.be

Femma Ledeberg
Wandelen, actieve Fitmix, ‘afterworkparty’ (dans)
ria.dp@telenet.be

Femma Pamel
BBB voor dames
van.de.voorde.bert@telenet.be

Gezinsbond Pamel
Watergewenning en kleuterzwemmen
haeltermanpatrick@skynet.be

Gezinsbond Strijtem
Watergewenning en zwemmen voor kinderen (2,5 - 12 jaar)
sport@gezinsbondstrijtem.be

Kaartersclub jong & oud
Kaartclub
jozefpierreux@gmail.com

KVLV Borchtlombeek
BBB voor dames
christiane_verbestel@hotmail.com

KVLV Pamel Sportief
zwemmen, yoga, beweeglessen voor dames
lieve-hemerijckx@skynet.be

KVLV O.L.V. Lombeek
Wandelen, yoga
frieda.dedobbeleer@telenet.be

Krav Maga Direct
zelfverdediging
KMDRoosdaal@gmail.com

KWB Pamel - Falos
Wandelen, petanque voor heren
gvdhoute@gmail.com

OKRA Ledeberg Danst
Dans voor senioren
madeleinedegoedt@hotmail.com

OKRA O.L.V.-Lombeek
Petanque, wandelen
adedobbeleer@live.be

Pasar Roosdaal
Wandelen
pasarroosdaal@gmail.com

Sport & Glorie
Beweeglessen
sportglorie@gmail.com

Sportkampen Roosdaal
Omnisport & zwemmen
sportkampenroosdaal@gmail.com

Urban Self Defence
zelfverdediging
urbanselfdefenceliedekerke@gmail.com

W.T.C. De Wolfkens
Wielrennen, mountainbike
guido.valckenier@scarlet.be
www.dewolfkens.be

Competitiesport

FC Flora
Voetbal
kurt.schoonians@telenet.be

Floorballteam Strijtem
Floorball
info@floorballstrijtem.be

Ippon Ken
Karate
patrick.de.doncker1@telenet.be

Lievens Cycling
Wielrennen
filip.wauters@telenet.be

M.C. De Willemsvrienden
Motorcross
mcdewillemsvrienden@skynet.be

VC De Kroon
Volleybal
g.everaet@manrolandbenelux.be

VK Borchtlombeek
Voetbal
info@vkborchtlombeek.be

VK Pavo
Volleybal (recreatief)
vannuffel.vanhuylenbroeck@fulladsl.be

VK Zavel
Voetbal
ginosegers@telenet.be

Voetbalschool Move2Improve
Voetbal
info@move2-improve.com

Voetbalschool Tiki-Taka
Voetbal
voetbalschooltikitaka@hotmail.com

Volleybal Strijtem Meisjes
Volleybal
dorien_jacobs_1994@hotmail.com

Wim Tell Kruisboogclub
Kruisboogschieten
info@wimtellskruisboogclub.be

Clubs gericht op de organisatie van sportevenementen

Pamelse Wielerclub
Wielrennen
rene.muylaert@pandora.be

G-sport

DAÏS vzw
Bowlen, judo, zwemmen, dans, basket, bocce, tafeltennis
info@dais.be

Sport met dieren

De Eerlijke Vink
Vinkenzetting

De Kathemvink
Vinkenzetting

Hond en Vriend
Gehoorzaamheidstraining honden
danny.goossens2@skynet.be

Jeugdhengelclub Roosdaal
Hengelsport
maria.vandooren@telenet.be

Sportkampen

Het gemeentebestuur voorziet in een subsidie voor sportkampen die openstaan voor alle Roosdaalse kinderen van 3 tot 18 jaar en die ingericht worden door de Roosdaalse sportraad vzw, door de erkende Roosdaalse sportverenigingen of door een private instelling erkend voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar.

Klik hier voor het volledige reglement en voor het aanvraagformulier sportkampen

Beleidssubsidies

Elke sportvereniging kan beroep doen op beleidssubsidies. Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van kwantitatieve (zoals ledenaantal) en kwalitatieve (zoals gediplomeerde trainers) eigenschappen.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen de sportverenigingen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • de vereniging is erkend door de gemeente (zie erkenningsreglement);
 • zij dienen het aanvraagformulier correct met alle nodige bewijsstukken in;
 • de clubs en eventueel nieuwe sportverenigingen dienen 1 jaar activiteit binnen hun sporttak te kunnen bewijzen om recht te hebben op subsidie.

Klik hier voor het volledige reglement beleidssubsidies sport

Klik hier voor het aanvraagformulier beleidssubsidies sport

Klik hier voor de assimilatietabel VTS

Impulssubsidies

Het gemeentebestuur van Roosdaal wil sportverenigingen die investeren in een bloeiende jeugdwerking aanmoedigen, en voorzien hiervoor extra middelen via de impulssubsidie.

Klik hier voor het volledige reglement impulssubsidies sport

Klik hier voor het aanvraagformulier impulssubsidies sport

Klik hier voor de assimilatietabel VTS

 

krul contactDienst Sport

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
sport@roosdaal.be

Voor een lijst van de beschikbare materialen: doc zie het aanvraagformulier

  

Reglement sportuitleendienst 

 1. Het materiaal wordt enkel uitgeleend aan verenigingen, aangesloten bij een Roosdaalse adviesraad, aan Roosdaalse scholen en aan huurders van Roosdaalse accommodaties.
 2. Het aanvraagformulier moet uiterlijk twee weken vóór de activiteit worden ingediend op de sportdienst van het gemeentehuis, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal (brief, fax of e-mail).
 3. De aanvraag moet gebeuren op het daartoe bestemde formulier dat te verkrijgen is op de sportdienst en doc dat je hier kan downloaden. De uitlening is gratis en wordt toegestaan voor een periode van ten hoogste 7 dagen. De uitlening kan uitzonderlijk met 1 week verlengd worden. Hiertoe moet de aanvrager bij voorbaat en schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen.
 4. Tijdens de uitlening moet de aanvrager de volgende richtlijnen naleven:
  • hij/zij moet voor de uitgeleende voorwerpen zorgen als een goede huisvader;
  • in geen enkel geval mag hij/zij de uitgeleende voorwerpen overdragen, uitlenen, verhuren of ter beschikking stellen van derden;
  • hij/zij dient de nodige maatregelen te nemen om de materialen te beschermen tegen alle weersomstandigheden met uitzondering van de tent;
  • hij/zij moet de uitgeleende voorwerpen ten laatste op de overeengekomen datum terugbezorgen.
  • De niet-naleving van deze bepalingen geeft aanleiding tot uitsluiting van het gebruik van de sportuitleendienst. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de termijn van uitsluiting.
 5. De aanvrager verbindt er zich toe bij verlies, diefstal of beschadiging van het ontleende materiaal de kosten voor vervanging ervan te dragen.
 6. Tijdens de uitlening is de aanvrager volledig en onvervreemdbaar verantwoordelijk voor de uitgeleende voorwerpen. Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet de aanvrager de volgende procedure naleven:-  Op de eerstvolgende werkdag wordt de gemeentelijke sportdienst telefonisch, per fax of per e-mail op de hoogte gebracht van de aard van de problemen.-  In geval van diefstal wordt daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie en een dubbel van het proces-verbaal wordt zo vlug mogelijk aan de sportdienst bezorgd.
 7. Het sportmateriaal mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor het bestemd is.
 8. De reservatie van het materiaal gebeurt volgens de volgorde van de aanvragen. De eigen organisaties van de gemeentelijke sportdienst hebben echter absolute voorrang. Bij de toekenning van het materiaal probeert men altijd zo veel mogelijk leners te bedienen.
 9. De ambtenaren van de gemeentelijke sportdienst mogen ten allen tijde controle uitoefenen op het gebruik, de beveiliging, enz. van het ontleende materiaal.
 10. Door het uitlenen van het materiaal verklaart de lener zich akkoord met dit reglement en waarborgt hij de stipte naleving ervan. De niet-naleving van dit reglement geeft aanleiding tot uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de termijn van uitsluiting.
 11. Het gemeentebestuur wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich zouden voordoen bij het gebruik van het ontleende materiaal.
Mountainbikeroute De Schakel

Wil je de meest verborgen hoekjes en kantjes van ons deel van het Pajottenland bereiken, dan is ons mountainbikeparcours “De Schakel” het meest aangewezen.

Deze route slingert zich over de rustigste paadjes en door de mooiste stukjes
natuur. Ze staat zowel voor de getrainde atleet als voor de recreatieve biker garant voor in totaal 43 km fietsplezier. De startplaatsen zijn het Belleheide Sport- en Feestcenter, Omer De Vidtslaan 52 en het gemeenschapscentrum Het Koetshuis.

Meer info op de website van Sport Vlaanderen

 

In 1997 werd Sportregio Pajottenland opgestart met 10 gemeenten: Affligem, Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne en Bever.

Na jarenlange ondersteuning door de provincie Vlaams-Brabant, werd de sportregio op 1 januari 2018 de interlokale vereniging Sportregio Pajottenland. Gesterkt door hun schepenen van sport, blijven de tien sportdiensten die zich in 1997 engageerden in het samenwerkingsverband, enthousiast nauw met elkaar samenwerken. Deze nieuwe structuur wordt gedragen door de tien gemeentelijke sportdiensten en krijgt steun van Sport Vlaanderen.

Wat doet deze interlokale vereniging, oftewel ILV, juist? Dit gaat van groepsaankopen op vlak van sportmateriaal, over samenwerken aan een regionaal subsidiereglement tot de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten. Enkele voorbeelden zijn:

 • voorzien van een laagdrempelig sportaanbod in teken van het Bewegen op Verwijzing project
 • organisatie G-sportkamp
 • organisatie Kijk! Ik fiets!
 • organisatie Personeelsportdag
 • organisatie kleuterhappenings
 • organisatie Sporteldag

Voorzitter van de ILV Sportregio Pajottenland is Gunther Dewilde (Sportschepen Gooik), de ondervoorzitter is An Van den Spiegel (Sportschepen Roosdaal).