landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 september 2019

27 augustus 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september 2019 tot 8 oktober 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juli 2019, van Damien Ooghe wonende te Edingseweg 46 te 9500 Geraardsbergen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, (afd. 3) sectie B 325/3 N en (afd. 3) sectie B 326 N (O.V.2019/10).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 augustus 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 september 2019 tot 2 oktober 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 augustus 2019, van Jonathan en Daphné Beeckman-Duinslaeger, Mollenhoekstraat 8 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 30A, (afd. 1) sectie D 359 L (O.2019/98).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 augsutus 2019 - bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019 houdende vaststelling van de tarieven voor de voor- en naschoolse opvang en de vakantiewerking

Besluit schepencollege 26 augustus 2019

22 augustus 2019 – bekendmaking aktename

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 12 augustus 2019, akte genomen van de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 juli 2019, van Pierre Floru namens X - PRESSION BVBA, Zwarteberg 43 te 1790 Affligem betreffende de overname van de milieuvergunning van Veeteelt De Smedt gelegen: Moelieweg 9, (afd. 3) sectie A 197 E, (afd. 3) sectie A 197 F, (afd. 3) sectie A 197 D, (afd. 3) sectie A 199 B en (afd. 3) sectie A 201 C (O.2019/88).

21 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hilde Haelterman, Brusselstraat 76 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 76, (afd. 1) sectie C 635 M (O.2019/68 - nr. omgevingsloket OMV_2019061236).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, 22, 24 en 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2019/62 - nr. omgevingsloket OMV_2019056435).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Inge Van der Perre, Generaal de Fariaustraat 6 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Generaal de Fariaustraat 6, (afd. 2) sectie A 108 B4 (O.2019/56 - nr. omgevingsloket OMV_2019048182).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 augustus 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 augustus 2019 tot 24 september 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 juli 2019, van de heer Emiel Jan Van den Broeck wonende te Grootveld 52 te 1745 Opwijk tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 45, (afd. 2) sectie B 112 D2 (O.V.2019/11).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

13 augustus 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 augustus 2019 tot 24 september 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juli 2019, van het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW, Lostraat 175 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kinderboerderij op een perceel gelegen: Lostraat 192, (afd. 2) sectie A 145 D (O.2019/92).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

13 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ingmar en Ingrid Declercq-Bruys, Lombeekstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Sint-Rochusweg 4, (afd. 1) sectie C 659 H (O.2019/55 - nr. omgevingsloket OMV_2019043674).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erwin Van Belle, Rustheuvel 9 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: (afd. 4) sectie A 417 S en (afd. 4) sectie A 418 T (O.2019/72 - nr. omgevingsloket OMV_2019064649).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Thierry Van Belle, Kouterstraat 14 te 1703 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 25 te 1760 Roosdaal , (afd. 2) sectie A 245 H (O.2019/65 - nr. omgevingsloket OMV_2019057012).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van André Joseph Raspoet, Donkerstraat 40 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een overkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat 40, (afd. 2) sectie A 444 Z (O.2019/53 - nr. omgevingsloket OMV_2019045561).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chris Kursten, Nederheilbeekweg 13 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Nederheilbeekweg 13, (afd. 1) sectie D 203 G2 (O.2019/52 - nr. omgevingsloket OMV_2019044394).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – kennisgeving openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 augustus 2019 tot 11 september 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 augustus 2019, van Lien Devriese (namens Elia Asset nv), Leon Monnoyerkaai 3 te 1000 Brussel tot advies van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 2e draadstel op een perceel gelegen: percelen t.h.v. het huidige draadstel (Assesteenweg) te 1761 Roosdaal, (afd. 4) sectie A 436 H, (afd. 4) sectie A 436 K, (afd. 4) sectie A 438 K, (afd. 4) sectie A 414 W 6, (afd. 4) sectie A 414 Y 6, (afd. 4) sectie A 431 C, (afd. 4) sectie A 413 T en (afd. 4) sectie A 411 F (O.2019/97 en OMV_2019084898).

Affiche kennisgeving openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Eliat, Kapelleweide 5 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van 4 tijdelijke containerklassen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5 en Kapelleweide 7, (afd. 1) sectie C 282 X (O.2019/73 - nr. omgevingsloket OMV_2019068678).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dany Fruyt, Koning Albertstraat 176 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een tuinkamer op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 176, (afd. 3) sectie A 438 W (O.2019/48 - nr. omgevingsloket OMV_2019041497).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Leon Dekeukelaere namens Scholen Sint-Franciscus VZW, Lostraat 175 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een sportveld op een perceel gelegen: , (afd. 2) sectie A 142 B (O.2019/70 - nr. omgevingsloket OMV_2019063514).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ingrid Clottemans, Reigersbaan 25 te 1760 Roosdaal voor het kappen van een kerselaar op een perceel gelegen: Reigersbaan 25, (afd. 2) sectie B 75 Z3, (afd. 2) sectie B 75 F5 en (afd. 2) sectie B 75 K5 (O.2019/59 - nr. omgevingsloket OMV_2019054283).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Carine Bogaert, Kapellestraat 21 te 9320 Aalst voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Bornbosweg 1, 1760 Roosdaal (O.V.2019/3 - nr. omgevingsloket OMV_2019038775).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2017 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Katrien Raspoet, Donkerstraat 38/2 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: , (afd. 2) sectie A 444 C2 (O.2019/60 - nr. omgevingsloket OMV_2019053852).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kristof De Smet, Poelkveldstraat 49A te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een zwembad en poolhouse op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 49A, (afd. 1) sectie E 737 G en (afd. 1) sectie E 737 H (O.2019/43 - nr. omgevingsloket OMV_2019035797).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yvan Cornelis, Molenveldstraat 42 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/5 - nr. omgevingsloket OMV_2019051635).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Geert Michiels, Opperstraat 41 te 1770 Liedekerke voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 12, 1760 Roosdaal (O.V.2019/2 - nr. omgevingsloket OMV_2019020587).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 juli 2019 tot 28 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 juli 2019, van Andy en Magaly Gaban-Hory, 10de Zijweg 3 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkstraat 34, (afd. 1) sectie E 974 B (O.2019/86).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van BELLEMANS DIRK BVBA, IJzerenkruisstraat 28 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 124, (afd. 1) sectie C 83 V en (afd. 1) sectie C 83 W (O.2019/49 - nr. omgevingsloket OMV_2019042546).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 juli 2019 tot 28 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 juni 2019, van mevrouw Lieve De Decker, Heidestraat 74 te 1742 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Keistraat 27, 1761 Roosdaal (afd. 4) sectie C 467 A2 (O.2019/84).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 juli 2019 tot 28 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 juli 2019, van Jan Scholliers wonende te Cyriel De Baerestraat 18 te 9200 Dendermonde tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband met nieuwe rooilijn op 5m en 3m van de Kaaistraat op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 25, (afd. 1) sectie A 34 B (O.V.2019/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 juli 2019 tot 28 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 juni 2019, van de heer Kurt Leemans, Abeelstraat 62 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods op een perceel gelegen: Abeelstraat 62 en 64, (afd. 4) sectie C 456 D en (afd. 4) sectie C 456 C (O.2019/83).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Geert Van Laer, Hofmeersstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (renovatie aanbouw) op een perceel gelegen: Hofmeersstraat 16, (afd. 1) sectie E 813 P (O.2019/38 - nr. omgevingsloket OMV_2019034028).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joachim Roobaert, Kattemkets 19 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (werken aan de voorgevel) op een perceel gelegen: Kattemkets 19, (afd. 1) sectie B 505 E (O.2019/42 - nr. omgevingsloket OMV_2019035444).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Heuvelmans, Eikauterstraat 33 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Eikauterstraat 33, (afd. 4) sectie A 269 G (O.2019/54 - nr. omgevingsloket OMV_2019047514).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van André Jan Uyttenhove, Piezelstraat 37 te 1760 Roosdaal voor het afbreken van een loods op een perceel gelegen: Piezelstraat 37, (afd. 1) sectie A 392 D (O.2019/57 - nr. omgevingsloket OMV_2019050184).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bruno Deboeck, Pamelse Klei 16 te 1760 Roosdaal voor het herbestemmen van een handelsruimte tot praktijkruimte op een perceel gelegen: Pamelse Klei 16, (afd. 1) sectie C 93 T (O.2019/45 - nr. omgevingsloket OMV_2019037712).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 juli 2019 tot 20 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 mei 2019, van Isabelle Borremans, met als contactadres Derrevoortstraat 60A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met poolhouse op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 60A, (afd. 3) sectie B 305 E (O.2019/75).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 juli 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 30 mei 2019, van Michel Stuckens, Abeelstraat 58 te 1761 Borchtlombeek voor het verbouwen van een eengezinswoning (aanbouw) op een perceel gelegen: Abeelstraat 58, (afd. 4) sectie C 436 Z (O.2019/78 & OMV_2019071780).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

8 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Björn Baevegems, Ramerstraat 57A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Lostraat 111, (afd. 2) sectie B 51 D, (afd. 2) sectie B 51 E en (afd. 2) sectie B 51 C (O.2019/51 - nr. omgevingsloket OMV_2019026595).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 juli 2019 tot 8 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juni 2019, van Luc en Vera Van den Haute-Fieremans wonende te Gasthuisstraat 50 te 1760 Roosdaal en Camiel Muylaert wonende te Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (plat dak en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Keerstraat 58, (afd. 1) sectie C 682 B en (afd. 1) sectie C 718 B (O.V.2019/8).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 juli 2019 tot 15 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 mei 2019, van Dimitri en Doina Coppens-Cozianu, Resedasstraat 37 te 1070 Anderlecht tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: verkaveling Profetenstraat-Kattemkets (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen), 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie B 516 A (O.2019/77).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 juli 2019 tot 15 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 mei 2019, van Gerrit Van der Steen bvba gevestigd te Heidestraat 138/a te 1742 Ternat, tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: Binnenstraat ZN, (afd. 4) sectie C 37 N, (afd. 4) sectie C 41 C, (afd. 4) sectie C 42 B, (afd. 4) sectie C 46 D en (afd. 4) sectie C 46 C (O.V.2019/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 juli 2019 tot 13 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 mei 2019, van Dirk en Greet Van der Poorten-De Bisschop, Steenmeersstraat 7 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Steenmeersstraat 7, (afd. 1) sectie E 116 W (O.2019/74).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects bvba, Franslaan 59 bus 1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: verkaveling Profetenstraat-Kattemkets (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen), 1760 Roosdaal kadastraal (afd. 1) sectie B 501 E en (afd. 1) sectie B 500 G – kavel 27 (O.2019/33 - nr. omgevingsloket OMV_2019016754).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Geert Van den Abbeel, Herststraat 55 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Herststraat 52, (afd. 2) sectie B 49 E (O.2019/19 - nr. omgevingsloket OMV_2018132028).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen Puttemans, Lange Kamstraat 17 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Kerkhofstraat 1, (afd. 1) sectie A 195 B en (afd. 1) sectie A 196 B (O.2019/47 - nr. omgevingsloket OMV_2019040831).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Dilbeco bvba, Kauwenlaan 5 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Strijtemplein 3, 3A en 3B, kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 103 V2, (afd. 2) sectie A 103 T2 en (afd. 2) sectie A 103 S2 (O.2019/9 - nr. omgevingsloket OMV_2019007846).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 juni 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 juni 2019 tot 24 juli 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 mei 2019, van Christophe en Vanessa Bays - Merlevede,  Knoddelstraat 13 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 33, (afd. 1) sectie D 245 W (O.2019/71).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wietse en Jessica Vandroogenbroeck-Vanandruel, A. Rodenbachstraat 25 A bus 32 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband i.f.v. art. 4.4.1. van de VCRO (afwijking vloerpeil) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 21 A, (afd. 1) sectie B 233 H2 (O.2019/34 - nr. omgevingsloket OMV_2019031396).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 juni 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 juni 2019 tot 16 juli 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 mei 2019, van All Projects & Developments nv gevestigd te Kerkstraat 38 te 1755 Gooik en Liburni nv met als contactadres Industrieweg 39 te 3583 Beringen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de kavelgrenzen (lot 3, 4 en 8) op een perceel gelegen: verkaveling Hoogstraat-Profetenstraat, (afd. 1) sectie C 333 M, (afd. 1) sectie C 333 P, (afd. 1) sectie C 333 L, (afd. 1) sectie C 510 Z, (afd. 1) sectie C 510 A2, (afd. 1) sectie C 510 B2, (afd. 1) sectie C 510 N, (afd. 1) sectie C 510 M, (afd. 1) sectie C 510 S, (afd. 1) sectie C 510 R, (afd. 1) sectie C 510 H, (afd. 1) sectie C 510 P, (afd. 1) sectie C 513 W, (afd. 1) sectie C 513 T, (afd. 1) sectie C 514 W, (afd. 1) sectie C 515 G, (afd. 1) sectie C 517 P, (afd. 1) sectie C 517 N, (afd. 1) sectie C 518 F, (afd. 1) sectie C 518 E, (afd. 1) sectie C 518 H2, (afd. 1) sectie C 518 M2, (afd. 1) sectie C 518 N2, (afd. 1) sectie C 518 R, (afd. 1) sectie C 518 D, (afd. 1) sectie C 518 R2, (afd. 1) sectie C 518 S2, (afd. 1) sectie C 519 N, (afd. 1) sectie C 519 D, (afd. 1) sectie C 519 C,  (afd. 1) sectie C 519 K en (afd. 1) sectie C 520 V (O.V.2019/6).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evelien Geers, Steenberg 16 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Steenberg 16, (afd. 1) sectie A 227 E2, (afd. 1) sectie A 227 N2, (afd. 1) sectie A 227 M2 en (afd. 1) sectie A 227 K2 (O.2019/40 - nr. omgevingsloket OMV_2019028938).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

De omgevingsambtenaar brengt ter kennis aan de bevolking, dat er geen beslissing genomen werd binnen de bepaalde termijn (stilzwijgende weigering omgevingsvergunning) voor de aanvraag van Geert Dominique Van den Abbeel, Herststraat 55 te 1761 Roosdaal voor het regulariseren van een bijgebouw voor uitbating van een toeristische logie op een perceel gelegen: Herststraat 55, (afd. 2) sectie A 33 G (O.2019/28 - nr. omgevingsloket OMV_2019028544).

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

De omgevingsambtenaar brengt ter kennis aan de bevolking, dat er geen beslissing genomen werd binnen de bepaalde termijn (stilzwijgende weigering omgevingsvergunning) voor de aanvraag van Geert Dominique Van den Abbeel,  Herststraat 55 te 1761 Roosdaal voor het regulariseren van een verbouwing voor uitbating van een toeristische logie op een perceel gelegen: Herststraat 55, (afd. 2) sectie A 33 G (O.2019/29 - nr. omgevingsloket OMV_2019028425).

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timmy L'Ecluse (namens Dirk Everaet), Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met nieuwe rooilijn op 4 meter uit de as van de weg op een perceel gelegen: Langebroekstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2018/13 - nr. omgevingsloket OMV_2018118466).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Nicola, Keistraat 3 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Keistraat 3, (afd. 4) sectie C 448 G en (afd. 4) sectie C 453 P (O.2019/41 - nr. omgevingsloket OMV_2019035484).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Wouter en Amber Rombouts-Stassijns, Stampmolenstraat 22 te 1761 Borchtlombeek voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Stampmolenstraat 22, (afd. 4) sectie A 91 B (O.2019/46 - nr. omgevingsloket OMV_2019037039).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Vanden Bossche, Kattemkets 32 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een verhoogd terras op een perceel gelegen: Kattemkets 32, (afd. 1) sectie B 619 A (O.2019/23 - nr. omgevingsloket OMV_2019021525).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 juni 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 7 mei 2019, van Jens Van den Eede, Koning Albertstraat 219 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een overdekt terras op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219 te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie A 208 G en (afd. 3) sectie A 209 D (O.2019/67 & OMV_2019060827).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

5 juni 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 juni 2019 tot 10 juli 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 mei 2019, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een magazijn op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2019/63).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 juni 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 juni 2019 tot 10 juli 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 april 2019, van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, 22, 24 en 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2019/62).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

 

29 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Kurt en Florence Dejonckheere-Ghisla, Daalbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een poolhouse en een zwembad (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 60, (afd. 3) sectie B 12 V (O.2019/32 - nr. omgevingsloket OMV_2019026846).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Nicola, Keistraat 3 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een omheining op een perceel gelegen: Keistraat 3, (afd. 4) sectie C 448 G en (afd. 4) sectie C 453 P (O.2019/31 - nr. omgevingsloket OMV_2019030191).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne (namens Weyne Projects BVBA),  Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Kattemkets-Profetenstraat (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen) , (afd. 1) sectie B 517 F, (afd. 1) sectie B 516 A, (afd. 1) sectie B 518 E, (afd. 1) sectie B 522 C, sectie B 523 C2 - kavel 13 en kavel 14 - (O.2019/12 - nr. omgevingsloket OMV_2018148802).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Didier Renders, Abeelstraat 63 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Abeelstraat 63, (afd. 4) sectie C 422 Y (O.2019/1 - nr. omgevingsloket OMV_2019000246).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri Van Nuffel, Berchemstraat 28 te 1760 Roosdaal voor het kappen van bomen op een perceel gelegen: Grotstraat ZN, (afd. 1) sectie E 691 H en (afd. 1) sectie E 702 H (O.2019/25 - nr. omgevingsloket OMV_2019023607).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Naïma De Strijcker, Herststraat 1 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Herststraat 1, (afd. 4) sectie C 373 E (O.2019/27 - nr. omgevingsloket OMV_2019027175).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Eliat (namens Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen - West-Brabant VZW), Paul Jansonstraat 57 te 1020 Brussel voor het bouwen van kleuterlokalen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5 en Kapelleweide 7, (afd. 1) sectie C 282 X (O.2018/152 - nr. omgevingsloket OMV_2018154270).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects BVBA, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Profetenstraat-Kattemkets (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen), 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie B 516 A en (afd. 1) sectie B 513 P – kavel 15 en kavel 16 (O.2019/20 - nr. omgevingsloket OMV_2019015654).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Petrus Vanderkelen, Lostraat 28 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Korte Kamstraat ZN, 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie D 28 G (O.2019/4 - nr. omgevingsloket OMV_2019003133).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc en Rita Geeroms-De Brabanter, Hofmeersstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Hofmeersstraat 4, (afd. 1) sectie E 822 E (O.2019/10 - nr. omgevingsloket OMV_2018148232).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Fanny Pereira Batista, Vossegatlaan 10 bus 36 te 1180 Ukkel voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kleemstraat 43, (afd. 2) sectie A 389 M en (afd. 2) sectie A 389 L (O.2019/24 - nr. omgevingsloket OMV_2019021601).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een terras op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2019/22 - nr. omgevingsloket OMV_2019021038).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sofie Vernaillen, Witteweg 32 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Witteweg 32, (afd. 3) sectie B 180 T (O.2019/6 - nr. omgevingsloket OMV_2019006010).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Tiffany Van Droogenbroeck, Derrevoortstraat 58 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 58, (afd. 3) sectie B 306 F (O.2019/26 - nr. omgevingsloket OMV_2019026572).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, digitaal ontvangen op 31 maart 2019, van Sandy Diane Van Laer, Populierstraat 32 te 1761 Roosdaal voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Populierstraat 32, (afd. 4) sectie B 37 E (O.2019/50 & OMV_2019042943).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Martin Van Bellinghen, Hoogstraat 71 te 1760 Roosdaal voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 83, 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 476 X en (afd. 1) sectie B 476 R (O.V.2018/14 - nr. omgevingsloket OMV_2018158113).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bernard en Carine Marreyt-De Leeuw,  Kerkeveldweg 7 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Brusselstraat 40, (afd. 1) sectie C 610 D (O.2019/16 - nr. omgevingsloket OMV_2019014751).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 mei 2019 tot 18 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 april 2019, van Inge Van der Perre, Generaal de Fariaustraat 6 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Generaal de Fariaustraat 6, (afd. 2) sectie A 108 B4 (O.2019/56).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Dorien Desmedt-Pletinckx, Ninoofsesteenweg 211 te 1760 Roosdaal voor het uitvoeren van een reliëfwijziging op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47A, (afd. 3) sectie A 615 C (O.2019/18 - nr. omgevingsloket OMV_2019011997)

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Inge Van der Perre, Generaal de Fariaustraat 6 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Generaal de Fariaustraat 6, (afd. 2) sectie A 108 B4 (O.2019/15 - nr. omgevingsloket OMV_2019015593).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 mei 2019 tot 25 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 april 2019, Rik Couck wonende te Steenberg 3 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het opsplitsen van lot 1 op een perceel gelegen: Steenberg ZN, (afd. 1) sectie A 559 B en (afd. 1) sectie A 559 A (O.V.2019/4).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 mei 2019 tot 20 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 april 2019, van Yvan Cornelis wonende te Molenveldstraat 42 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 444 C2, (afd. 2) sectie A 444 E2, (afd. 2) sectie A 444 D2 en (afd. 2) sectie A 444 F2 (O.V.2019/5).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 mei 2019 tot 18 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 april 2019, van Ingmar en Ingrid Declercq-Bruys, Lombeekstraat 20 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Sint-Rochusweg 4, (afd. 1) sectie C 659 H (O.2019/55).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 mei 2019 tot 18 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 maart 2019, van Dany Fruyt, Koning Albertstraat 176 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinkamer op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 176, (afd. 3) sectie A 438 W (O.2019/48).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 20019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Steven Vandoren, Brugstraat 4 te 3360 Bierbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 7, (afd. 2) sectie A 245 D (O.2019/17 - nr. omgevingsloket OMV_2019015392).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter en Sylvie Maesenaere-De Cuyper, Profetenstraat 37 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 37, (afd. 1) sectie C 329 L (O.2019/14 - nr. omgevingsloket OMV_2019006581).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Madelon Eylenbosch-Ravyts, IJzerenkruisstraat 14 te 1761 Roosdaal voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: IJzerenkruisstraat 14, (afd. 4) sectie B 165 W2 en (afd. 4) sectie B 165 V2 (O.2019/11 - nr. omgevingsloket OMV_2019010368).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sofie Mortelmans, Holstraat 201 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 48 B te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie B 387 B en (afd. 3) sectie B 387 A (O.2019/8 - nr. omgevingsloket OMV_2019009927).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 mei 2019 tot 11 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 maart 2019, van Carine Bogaert wonende te Kapellestraat 21 te 9320 Aalst tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Bornbosweg 1, (afd. 1) sectie B 166 H en (afd. 1) sectie B 166 K (O.V.2019/3).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 mei 2019 tot 14 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 april 2019, van André Raspoet, Donkerstraat 40 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat 40, (afd. 2) sectie A 444 Z (O.2019/53).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 mei 2019 tot 14 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 april 2019, van Chris Kursten, Nederheilbeekweg 13 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Nederheilbeekweg 13, (afd. 1) sectie D 203 G2 (O.2019/52).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van een opslagruimte op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2019/7 - nr. omgevingsloket OMV_2019005311).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 april 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 april 2019 tot 28 mei 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 maart 2019, van de heer Kristof De Smet, Poelkveldstraat 49A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een zwembad en poolhouse op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 49A, (afd. 1) sectie E 737 G en (afd. 1) sectie E 737 H (O.2019/43).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 april 2019 – Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. U kunt de nota ook inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.

11 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Martine De Kegel, Heidestraat 163 te 1741 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 33 A te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie D 245 V (O.2018/140 - nr. omgevingsloket OMV_2018077495).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 april 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 april 2019 tot 14 mei 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 maart 2019, van Gino Weyne namens Weyne-Projects bvba, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: verkaveling Profetenstraat-Kattemkets te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie B 501 E en (afd. 1) sectie B 500 G (O.2019/33).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pascal Deputter namens Deputter & Zonen D P BVBA,  Drieselken 18 te 9473 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie C 493 L (O.2018/137 - nr. omgevingsloket OMV_2018108439).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 april 2019 tot 14 mei 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 maart 2019, van Wietse en Jessica Vandroogenbroeck-Vanandruel, A. Rodenbachstraat 25 A/32 te 9470 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband i.f.v. art. 4.4.1. van de VCRO (afwijking vloerpeil) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 21A, (afd. 1) sectie B 233 H2 (O.2019/34).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 april 2019 – bekendmaking beslissing ingesteld beroep omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat aan Jo Van Capellen, namens grondwerken De Meuter, bij Ministerieel besluit van 20 maart 2019 vergunning verleend werd voor stedenbouwkundige handelingen (wijzigen van het terreinprofiel), voor wat betreft percelen gelegen te Roosdaal: Assesteenweg ZN te 1760 Roosdaal, kadastraal gekend: afdeling 4, sectie A. delen van nummers 381 K, 381 L, 382 B, 382 D, 382 E en 385.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst - ruimtelijke ordening, op volgend adres: Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, of digitaal via www.omgevingsloket.be.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat op 27 maart 2019.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Affiche bekendmaking beslissing ingesteld beroep omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning (weigering) afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, Populierstraat 22, Populierstraat 24 en Populierstraat 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2018/131 - nr. omgevingsloket OMV_2018139833).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects BVBA,  Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Kattemkets-Profetenstraat, 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 517 K, (afd. 1) sectie B 517 P, (afd. 1) sectie B 517 F, (afd. 1) sectie B 522 C, (afd. 1) sectie B 518 E, (afd. 1) sectie B 518 K, (afd. 1) sectie B 521 P, (afd. 1) sectie B 519 C, (afd. 1) sectie B 519 B, (afd. 1).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Veerle Timmermans, Generaal de Fariaustraat 8 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Generaal de Fariaustraat 8, (afd. 2) sectie A 108 Z2 (O.2019/3 - nr. omgevingsloket OMV_2019000972).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo en Dorien Grijseels-Becqué, Omloopstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde woning (uitbreiding en regularisatie carport) op een perceel gelegen: Omloopstraat 46, (afd. 1) sectie E 684 D (O.2018/148 - nr. omgevingsloket OMV_2018146069).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Renato en Kim Nicolodi-Bartholomeus, Abeelstraat 73 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning en vakantieverblijf op een perceel gelegen: Abeelstraat 71, (afd. 4) sectie C 422 Z (O.2018/144 - nr. omgevingsloket OMV_2018152552).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hilde Maria Diependaal, Kraanstraat 32 te 1761 Roosdaal voor het kappen van 2 berken en een spar op een perceel gelegen: Kraanstraat 32, (afd. 4) sectie A 426 K2 en (afd. 4) sectie A 426 L2 (O.2018/142 - nr. omgevingsloket OMV_2018152676).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Backer, Berchemstraat 48 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad en verharding op een perceel gelegen: Berchemstraat 48, (afd. 1) sectie D 646 B (O.2018/149 - nr. omgevingsloket OMV_2018156903).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Els De Baerdemaeker, Kattemstraat 51 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (renovatie voorgevel) op een perceel gelegen: Kattemstraat 51, (afd. 1) sectie B 528 F (O.2018/146 - nr. omgevingsloket OMV_2018154868).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sonja Cools, Kattemstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Kattemstraat 3, (afd. 1) sectie B 486 F (O.2018/151 - nr. omgevingsloket OMV_2018158638).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Thomas Pauwels, Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 205 L (O.2018/143 - nr. omgevingsloket OMV_2018151135).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 maart 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 31 januari 2019, van Siri Borloo, Profetenstraat 84 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een lamellenwand op een perceel gelegen: Profetenstraat 84, (afd. 1) sectie B 488 E (O.2019/13).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

19 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Robby en Jennifer Van Der Perren-Perreman, Geraardsbergsestraat 3 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een hobbystal voor paarden op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat 3, (afd. 3) sectie A 613 A (O.2018/129 - nr. omgevingsloket OMV_2018138370).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een omgevingsvergunning (weigering) afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een opslagloods en bijkomende parking op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/122 - nr. omgevingsloket OMV_2018126911).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Niels Moock namens Fluvius System Operator CVBA, met als contactadres Industrielaan 2 te 9320 Aalst voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op een perceel gelegen: Brusselstraat ZN, (afd. 1) sectie C 62 R3 (O.2018/147 - nr. omgevingsloket OMV_2018155256).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen Puttemans, Lange Kamstraat 17 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Kerkhofstraat 1 te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie A 196 B (O.2018/134 - nr. omgevingsloket OMV_2018145844).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 maart 2019 – openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2019 tot 12 april 2019 over de aanvraag, ontvangen op 29 januari 2019, van Alfons en Maria Lievens-De Coen, Nieuwe Kaai 25 te 1760 Roosdaal, tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 25 te 1760 Roosdaal, afd. 1 sectie A nr. 34 B (A2.2019/1).

Affiche openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

14 maart 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 maart 2019 tot 19 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 februari 2019, van Kris Van den Borre wonende te Ommegangsstraat 9 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 nieuwe kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: verkaveling Hoogstraat-Ledebergstraat te 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 527 P3, (afd. 1) sectie C 527 N5, (afd. 1) sectie C 527 E5, (afd. 1) sectie C 527 P5, (afd. 1) sectie C 527 F2 en (afd. 1) sectie C 527 W4. (O.V.2019/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een gedeeltelijke omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Filip De Coppel namens Azijnfabriek Sint - Martinus - Vinaigrerie Saint-Martin NV,  Ramerstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het regularisatie hoogte van de silo's + herziening en uitbreiding van de milieuvergunning op een perceel gelegen: Ramerstraat 26 en Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2018/59 - nr. omgevingsloket OMV_2018044145).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 maart 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 maart 2019 tot 16 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 februari 2019, van Geert Van den Abbeel, Herststraat 55 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Herststraat 52, (afd. 2) sectie B 49 E (O.2019/19).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 maart 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 maart 2019 tot 9 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 januari 2019, van Steven Seghers namens Dilbeco bvba, Kauwenlaan 5 te 1700 Dilbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Strijtemplein ZN, (afd. 2) sectie A 103 V2, (afd. 2) sectie A 103 T2 en (afd. 2) sectie A 103 S2 (O.2019/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Veerle Van Wilderode, Pelmolenstraat 6 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Pelmolenstraat 6, (afd. 3) sectie A 441 C (O.2018/141 - nr. omgevingsloket OMV_2018153169).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer en mevrouw Olivier en Carolien Couder-Van Nerom, Biezeweide 110 te 1500 Halle voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 34 B, (afd. 2) sectie A 444 E2 (O.2018/135 - nr. omgevingsloket OMV_2018145256).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 februari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 maart 2019 tot 2 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 januari 2019, van gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een opslagruimte op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2019/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 februari 2019 – bekendmaking nieuwe straatnaam 'Driebek' in het binnengebied tussen de Profetenstraat – Kattemkets – Kattemstraat

Bekendmaking nieuwe straatnaam 'Driebek' in het binnengebied tussen de Profetenstraat – Kattemkets – Kattemstraat

19 februari 2019 – bekendmaking besluit gemeenteraad

Gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2019 houdende goedkeuring van het retributiereglement op het deponeren van bepaalde afvalstoffen op het recyclagepark

13 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen en Lore De Bock-Bultereys, Lombeekstraat 54 te 1790 Affligem en Steven en Lieve De Mont-Bultereys, Frans Devoghellaan 35 te 1750 Lennik voor het verbouwen van een woning tot 2 eengezinswoningen op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 15, (afd. 3) sectie B 379 L (O.2018/136 - nr. omgevingsloket OMV_2018150039).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Griet Hemerijckx-Van Bilsen, Begonialaan 17 te 1740 Ternat voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Tenbrugskensweg 1, (afd. 2) sectie B 103 R en (afd. 2) sectie B 103 K (O.2018/132 - nr. omgevingsloket OMV_2018139798).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hendrik De Schrijver, Koning Albertstraat 43 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad met verharding op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 43, (afd. 3) sectie B 12 N (O.2018/128 - nr. omgevingsloket OMV_2018137694).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 februari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 februari 2019 tot 21 maart 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2018, van Timmy L'Ecluse namens Dirk Everaet wonende te Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met nieuwe rooilijn op 4 meter uit de as van de weg op een perceel gelegen: Langebroekstraat ZN, (afd. 3) sectie B 171 N (O.V.2018/13).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Andre Devriendt namens Devriendt Agro BVBA, Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2018/101 - nr. omgevingsloket OMV_2018093764).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Dorien Carion-D'haeseleer, Affligemstraat 70a te 1742 Ternat voor het verbouwen van een handelszaak en woongelegenheid op een perceel gelegen: Ledebergdries 8 en 8 A, (afd. 1) sectie C 251 K (O.2018/126 - nr. omgevingsloket OMV_2018074694).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jean Paul Van Capellen wonende te Hoogstraat 87 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw voor het 2 kavels met een nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kleine Lostraat op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 15, 1760 Roosdaal (O.V.2018/9 - nr. omgevingsloket OMV_2018092622).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tamara en Kim Van Overberghe-Duffeleer, Borrekent 75 te 9450 Haaltert voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Kattemkets-Profetenstraat ZN (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen), (afd. 1) sectie B 489 E en (afd. 1) sectie B 489 D (O.2018/123 - nr. omgevingsloket OMV_2018127509).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 februari 2019 tot 13 maart 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 januari 2019, van Didier Renders, Abeelstraat 63 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Abeelstraat 63, (afd. 4) sectie C 422 Y (O.2019/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 januari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 februari 2019 tot 13 maart 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 december 2018, van Johan Eliat namens Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen - West-Brabant VZW, met als contactadres Paul Jansonstraat 57 te 1020 Brussel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van kleuterlokalen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5-7, (afd. 1) sectie C 282 X (O.2018/152).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 januari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sofie Mortelmans, Holstraat 201 te 1770 Liedekerke voor het bijstellen van een verkaveling voor het oprichten van een eengezinswoning (plat dak, bouwdiepte op gelijkvloers en verdieping) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2018/11 - nr. omgevingsloket OMV_2018112172).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 januari 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 16 december 2018, van Monika Rita Delmotte, Ramerstraat 73 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Ramerstraat 73, (afd. 2) sectie B 112 D4 (O.2018/145).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 januari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 januari 2019 tot 27 februari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 december 2018, van de heer Martin Van Bellinghen wonende te Hoogstraat 71 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 83, (afd. 1) sectie B 476 X en (afd. 1) sectie B 476 R (O.V.2018/14).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2019 – Openbaar onderzoek "Gewijzigde teksten Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval: 14.01.2019-13.03.2019":

In toepassing van artikel 18§7 van het Materialendecreet delen wij mee dat een openbaar onderzoek wordt opgestart met betrekking tot gewijzigde teksten van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval.

De Vlaamse Regering heeft op 16.09.2016 het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval goedgekeurd, waarbij onder meer de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente werd vooropgesteld en dit op basis van de Belfius-indeling van 2007.

Als gevolg van de nieuwe Belfius-indeling van gemeenten die op 14.3.2018 door Belfius-bank werd gepubliceerd, zal de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigen. Hierdoor zal een aanpassing van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval voorgesteld worden aan de Vlaamse Regering.

Het openbaar onderzoek mbt. de gewijzigde teksten loopt van 14.01.2019 tot en met 13.03.2019. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, wijziging uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen.

De gewijzigde teksten liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage bij de Technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, tijdens de kantooruren.

7 januari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem voor het bijstellen verkavelingsvergunning van de perceelsgrenzen en de inplanting op een perceel gelegen: (afd. 1) sectie C 889 B2 en (afd. 1) sectie C 889 C2 (O.V.2018/10 - nr. omgevingsloket OMV_2018103660).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 januari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henricus en Jacqueline Geens-Geertsen, Van Lierdestraat 10 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 20 A, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/127 - nr. omgevingsloket OMV_2018132867).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2020

19 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kwinten en Jenny De Kempeneer-Vanderstraeten , Lombeekstraat 84, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 84, (afd. 1) sectie D 224 B2 (O.2019/123 - nr. omgevingsloket OMV_2019123057).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Fabrice en Candice Mels-Geeroms , Knoddelstraat 9, 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van bestaande woning op een perceel gelegen: Weverstraat 13, (afd. 4) sectie B 208 G5 (O.2019/110 - nr. omgevingsloket OMV_2019115910).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 december 2019 tot 27 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 november 2019, van mevrouw Nelly Van Eeckhoudt, Poelkbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met behoud van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 60, (afd. 1) sectie E 232 D2 (O.V.2019/16 en OMV_2019145812).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 december 2019 tot 27 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 november 2019, van Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 16, (afd. 1) sectie A 145 G (O.V.2019/17 en OMW_2019146493).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 december 2019 tot 27 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 december 2019, van Luc Hiel (namens Hiel Luc en Co), Rombautstraat 14, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden en een kantoorruimte na het slopen van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 32, (afd. 2) sectie A 38 M4 (O.2019/146 en OMV_2019152066).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

11 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Petra Evenepoel , Profetenstraat 65, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in de voortuin in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Profetenstraat 61, (afd. 1) sectie C 510 A2 (O.2019/120 - nr. omgevingsloket OMV_2019121635).

Affiche bekendmaking besissing omgevingsvergunning

11 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Damien Ooghe wonende te Edingseweg 46 te 9500 Geraardsbergen voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/10 - nr. omgevingsloket OMV_2019093228).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonathan en Daphné Beeckman-Duinslaeger , Mollenhoekstraat 8, 1790 Affligem voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 30, (afd. 1) sectie D 359 L (O.2019/98 - nr. omgevingsloket OMV_2019094125).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stijn Couck , Steenberg 3, 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (aangebouwd via bijgebouw) op een perceel gelegen: Steenberg 1, (afd. 1) sectie A 559 A (O.2019/119 - nr. omgevingsloket OMV_2019121046).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Elroy en Maité Van Den Brande-De Vos , Palmenlaan 16/2, 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband + milieumelding (bemaling) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 62, (afd. 1) sectie B 278 K (O.2019/108 - nr. omgevingsloket OMV_2019111353).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Noah Janssen namens Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor het kappen van 13 canadapopulieren op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 111 N (O.2019/112 - nr. omgevingsloket OMV_2019113228).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 december 2019 tot 13 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 november 2019, van Boris en Sofie Vanbever-Asselman, Warandestraat 66 bus 13, 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en plat dak) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 22, (afd. 4) sectie A 32 G (O.2019/138 en OMV_2019136756).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

2 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 december 2019 tot 9 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 oktober 2019, van Gert Schoofs (namens GJN Vastgoed bvba), Benedenstraat 9 te 3220 Holsbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een molencomplex naar complex voor meergezinswoningen (17 units) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 134 en ZN, (afd. 3) sectie A 283 N en (afd. 3) sectie A 283 R (O.2019/134 en OMV_2019136670).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

2 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Emiel Van den Broeck wonende te Grootveld 52 te 1745 Opwijk voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat 45, 1760 Roosdaal (O.V.2019/11 - nr. omgevingsloket OMV_2019091455).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne namens Weyne-Projects bvba, Franslaan 59/1, 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Driebek 3 en 11, (afd. 1) sectie B 623 M en (afd. 1) sectie B 624 A (O.2019/106 - nr. omgevingsloket OMV_2019106216).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Willems namens Immo De Venne nv, Leo de Béthunelaan 61, 9300 Aalst voor het slopen van een woning met café op een perceel gelegen: Populierstraat 2, (afd. 4) sectie B 19 E (O.2019/107 - nr. omgevingsloket OMV_2019106180).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefaan Carlier namens Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW, Lostraat 175, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een kinderboerderij op een perceel gelegen: , (afd. 2) sectie A 145 D (O.2019/92 - nr. omgevingsloket OMV_2019089224).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 november 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 november 2019 tot 23 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 oktober 2019, van Guy Deherder , Dokter Roosensstraat 57, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een voortuin (regularisatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 57, (afd. 1) sectie C 122 D (O.2019/131).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 november 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 november 2019 tot 12 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 september 2019, van DE DONCKER BVBA, Nieuwe Kaai 20, 1760 Roosdaal namens de heer Frank Beeckman, Nieuwe Kaai 20, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en exploiteren van een betoncentrale op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2019/115).

7 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lawrens Buyckx namens Gerrit Van der Steen BVBA, Heidestraat 138/a, 1742 Ternat en de heer Gerrit Van der Steen, Heidestraat 138/a, 1742 Ternat en Hagelands opmetings- en studieburo namens Lawrens Buyckx, Diestsestraat 175, 3270 Scherpenheuvel-Zichem voor 3 nieuwe kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: Binnenstraat ZN, 1761 Roosdaal (O.V.2019/7 - nr. omgevingsloket OMV_2019065127).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kurt Leemans, Abeelstraat 62 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een loods op een perceel gelegen: Abeelstraat 62, (afd. 4) sectie C 456 D en (afd. 4) sectie C 456 C (O.2019/83 - nr. omgevingsloket OMV_2019080258).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 november 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 27 september 2019, van Davina Wijns, Daalbeekstraat 4 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 4, (afd. 2) sectie B 125 T (O.2019/118 en OMV_2019122632).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marie-Claire Stockmans, Espenveldstraat 11 te 1760 Roosdaal voor het slopen van een woning op een perceel gelegen: Espenveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 262 C (O.2019/100 - nr. omgevingsloket OMV_2019100840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 november 2019 tot 12 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 oktober 2019, van Wim Van den Cruijce (namens Intop Experts), Statiestraat 11-13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de weg op een perceel gelegen te Roosdaal: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 94 N, (afd. 1) sectie B 94 P en (afd. 1) sectie B 95 N (O.V.2019/14 en OMV_2019128572).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Andy Gaban, 10de Zijweg 3 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkstraat 34, 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie E 974 B (O.2019/86 - nr. omgevingsloket OMV_2019085964).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lieve De Decker, Heidestraat 74 te 1742 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Keistraat 27, 1760 Roosdaal, (afd. 4) sectie C 467 A2 (O.2019/84 - nr. omgevingsloket OMV_2019082632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 november 2019 tot 6 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 oktober 2019, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een polyvalente zaal na sloop van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 5A , (afd. 3) sectie A 416 C (O.2019/127 en OMV_2019123227).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 november 2019 tot 6 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 september 2019, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het kappen en aanplanten van een bos (Groenherziening site 'Den Broebel') op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 5A, (afd. 3) sectie A 416 C en (afd. 3) sectie A 432 C (O.2019/114 & OMV_2019118395).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale schuldvorderingen

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor Het Koetshuis van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

23 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Geert Vandesande, Dalstraat 9 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Knoddelstraat 5, (afd. 4) sectie A 327 E (O.2019/105 - nr. omgevingsloket OMV_2019102642).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefan Marcel Scherlippens, Brusselstraat 59 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 59, (afd. 1) sectie C 47 M3 (O.2019/104 - nr. omgevingsloket OMV_2019104093).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ruben Van Belle, met als contactadres Kleemstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (plaatsen dakkapellen) op een perceel gelegen: Kleemstraat 16, (afd. 2) sectie A 280 R2 (O.2019/101 - nr. omgevingsloket OMV_2019100674).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 oktober 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 1 oktober 2019, van Gino en Karin De Moortel-De Coninck, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal en Eddy en Christiane De Coninck-De Ruysscher, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Rombautstraat 8, (afd. 2) sectie A 59 C (O.2019/122).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

21 oktober 2019 – bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 12 september 2019

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 12 september 2019 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

21 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Isabelle Borremans, met als contactadres derrevoortstraat 60 bus A te 1760 roosdaal voor het aanleggen van een zwembad met poolhouse op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 60A, (afd. 3) sectie B 305 E (O.2019/75 - nr. omgevingsloket OMV_2019070426).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Scholliers wonende te Cyriel De Baerestraat 18 te 9200 Dendermonde voor het 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband met nieuwe rooilijn op 5,00 m uit de as van Kaaistraat en 3,00 m uit de as van buurtweg nr. 21 op een perceel gelegen: Kaaistraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/9 - nr. omgevingsloket OMV_2019079727).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 oktober 2019 tot 27 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 oktober 2019, van Kevin en Jolien Agneesens - Clottemans, Knotwilgenlaan 2 te 1742 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (dakvorm) op een perceel gelegen: Weverstraat 24, (afd. 4) sectie B 277 C (O.2019/125).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 oktober 2019 tot 28 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 oktober 2019, van de heer Sam Taelemans Koningin Astrid Park 16 bus 3 te 9300 Aalst tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Reusestraat op een perceel gelegen: Reusestraat 22 en ZN, (afd. 4) sectie C 52 C en (afd. 4) sectie C 55 B (O.V.2019/13 en OMV_2019122323).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri en Doina Coppens-Cozianu, Resedasstraat 37 te 1070 Anderlecht voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Driebek 13, 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie B 516 A (O.2019/77 - nr. omgevingsloket OMV_2019058969).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk en Greet Van der Poorten-De Bisschop, Steenmeersstraat 7 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Steenmeersstraat 7, (afd. 1) sectie E 116 W (O.2019/74 - nr. omgevingsloket OMV_2019069084).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 oktober 2019 tot 21 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 september 2019, van Petra Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in de voortuin in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Profetenstraat 61, (afd. 1) sectie C 510 A2 (O.2019/120).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 oktober 2019 tot 20 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 september 2019, van de heer Jeroen Jacquemijns, Tuitenbergstraat 45 te 1750 Lennik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Keistraat 8, (afd. 4) sectie C 436 R2 (O.2019/117).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 oktober 2019 – bekendmaking nieuwe straatnaam sociaal woonproject Derrevoortstraat

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (en latere wijzigingen), voor het sociale woonproject Derrevoortstraat de straatnaam Halleweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 12 september 2019.

Affiche bekendmaking nieuwe straatnaam sociaal woonproject Derrevoortstraat

9 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Adeline Di Tullio, Breughelpark 8/13 te 1731 Asse en de heer Wout Nechelput, Ninoofsesteenweg 39/1 te 1750 Lennik voor het bouwen van eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie B 489 E, (afd. 1) sectie B 489 D en (afd. 1) sectie B 519 B (O.2019/95 - nr. omgevingsloket OMV_2019095565).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Karel De Pever, Berchemstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het Verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Berchemstraat 46, (afd. 1) sectie D 638 B (O.2019/94 - nr. omgevingsloket OMV_2019093304).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Daniel Stirbu, Ninoofsesteenweg 557 te 1070 Anderlecht voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Ledebergdries 18 en Ledebergdries 20, (afd. 1) sectie C 293 C, (afd. 1) sectie C 295 F, (afd. 1) sectie C 297 R, (afd. 1) sectie C 297/2 C en (afd. 1) sectie C 899 B (O.2019/93 - nr. omgevingsloket OMV_2019061997).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Raf en Ulrike Leemans-Van Den Meersche,  Halleweg 12 te 1701 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie B 489 E en (afd. 1) sectie B 489 D (O.2019/82 - nr. omgevingsloket OMV_2019080272).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 oktober 2019 tot 12 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 augustus 2019, van de heer Diederik Macoir (namens DMC Immo), Laudinnestraat 58 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (1 bijkomende kavel) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 115 K2 – kavel 2A en 2B (O.V.2019/12).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 oktober 2019 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc en Vera Van den Haute -Fieremans,  Gasthuisstraat 50 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Keerstraat 60, (afd. 1) sectie C 682 B (O.2019/80 - nr. omgevingsloket OMV_2019072461).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 september 2019 - bekendmaking beslissing gemeenteraad van 12 september 2019

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (en latere wijzigingen), voor het binnengebied tussen de Hoogstraat en de Profetenstraat de volgende nieuwe straatnamen voorlopig werden vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 12 september 2019.

Klik hier voor het integrale besuit

24 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Camiel Victor Muylaert, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal en Luc en Vera Van den Haute-Fieremans, Gasthuisstraat 50 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (plat dak en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Keerstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/8 - nr. omgevingsloket OMV_2019074457).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2019 -  bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Véronique Maene, Pamelse Klei 50 bus 3 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 20, (afd. 1) sectie E 502 L (O.2019/89 - nr. omgevingsloket OMV_2019072032).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Christophe Bays en mevrouw Vanessa Merlevede, Knoddelstraat 13 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 33, (afd. 1) sectie D 245 W (O.2019/71 - nr. omgevingsloket OMV_2019041238).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Greet De Boitselier, Kerkhofstraat 17 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Kerkhofstraat 17, (afd. 1) sectie A 181 L en (afd. 1) sectie A 184 F (O.2019/61 - nr. omgevingsloket OMV_2019056160).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 september 2019 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Paul Versaen, Bosstraat 30 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Bosstraat 30, (afd. 4) sectie B 93 F2 (O.2019/69 - nr. omgevingsloket OMV_2019063617).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een magazijn op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2019/63 - nr. omgevingsloket OMV_2019057677).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2018

13 december 2017 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2017

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 30 november 2017 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

19 september 2017 - openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 25 september 2017 tot en met 25 oktober 2017.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 26 oktober 2017.

29 augustus 2017 - Bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrassportveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

besluit van 30 mei 2017 van de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal houdende goedkeuring van het reglement voor het gebruik van het ‘Kunstgrasveld Pamel-centrum’

11 augustus 2017 - besluit van de deputatie Vlaams-Brabant van 6 juli 2017 houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg 54

pdf Klik hier om het integrale besluit te bekijken

20 juni 2017 - Besluit van de gemeenteraad van 1 juni 2017 houdende goedkeuring van het belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard(omgevingsvergunning) voor de aanslagjaren 2017-2018

besluit van 1 juni 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard(omgevingsvergunning) voor de aanslagjaren 2017-2018

21 april 2017 - bekendmaking beslissing plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot een planologisch attest voor de bvba Devriendt te Roosdaal

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Omgeving, in uitvoering van de verplichting die volgen uit de omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007,

De screeningsnota en de beslissing dat er geen plan-MER nodig is omdat werd aangetoond dat het voorgenomen plan (uitbreiding van loods binnen de bedrijfszone) geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen,

ter inzage ligt, gedurende de periode van vrijdag 21 april 2017 tot en met maandag 22 mei 2017, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal tijdens de openingsuren of raadpleegbaar is op de website www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17039).

15 februari 2017 - besluit van de deputatie Vlaams-Brabant van 26 januari 2017 houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg 26

  pdf Klik hier om het integrale besluit te bekijken

7 februari 2017 - ontwerp onteigeningsplan - RUP Belle-Alliance bis (2)

Het ontwerp van het onteigeningsplan RUP Belle-Alliance bis (2) werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2017 en ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 13 februari 2017 tot en met 27 februari 2017.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 27 februari 2017, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

(openingsuren gemeentehuis: elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur.)

7 februari 2017 - begrotingswijziging nr. 1 van de brandweerzone Vlaams-Brabant West

In uitvoering van artikel 90 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, brengt het college van burgemeester en schepenen eenieder ter kennis dat de begrotingswijziging nr. 1 van 2017 van de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter inzage ligt van de bevolking op het gemeentesecretariaat, tijdens de gebruikelijke openingsuren.

1 februari 2017 - Openbaar onderzoek voetweg nr. 54

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 54 (deelgemeente Pamel) gedeelte begrepen tussen de Hoogstraat en de Ledebergstraat - percelen Roosdaal (Pamel) 1ste afdeling, sectie C nr. 527 n5, 527 p3 en 527 f2.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 13 februari 2017 tot en met 14 maart 2017.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 15 maart 2017.  

3 januari 2017 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 21 december 2016 houdende vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en van de aanvullende personenbelasting voor het jaar 2017

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2019

28 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tessa en Pieter-Jan Sonck-Van Der Smissen, Stationsstraat 56/1 te 9400 Ninove voor het verbouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 10, (afd. 1) sectie A 143 B3 en (afd. 1) sectie A 143 C3 (O.2018/114 - nr. omgevingsloket OMV_2018097856).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Herman Nicola, Gasthuisstraat 167 te 1760 Roosdaal voor het slopen van een woning op een perceel gelegen: Keerstraat 30, (afd. 1) sectie C 663 M en (afd. 1) sectie C 663 P (O.2018/119 - nr. omgevingsloket OMV_2018122632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joan Baetens, Kruisenstraat 14/202 te 9270 Laarne voor het bouwen van een meergezinswoning met handelsruimte (8 woongelegenheden) met nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kwinkeleer op een perceel gelegen: Kwinkeleer 4 en Kwinkeleer 6, (afd. 1) sectie C 861 L en (afd. 1) sectie C 861 K (O.2018/72 - nr. omgevingsloket OMV_2018065130).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 december 2018 – openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 januari 2019 tot 6 februari 2019 over de aanvraag, ontvangen op 4 december 2018, van Pieter Muylaert, Nieuwstraat 9, 9541 Denderhoutem, tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN te 1760 Roosdaal, afd. 1 sectie E nr. 236 F (A2.2018/5).

Affiche openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

27 december 2018 – openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 januari 2019 tot 6 februari 2019 over de aanvraag, ontvangen op 3 december 2018, van Frederik Van Laethem-Santana, Poelkbeekstraat 25, 1760 Roosdaal, tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 25 te 1760 Roosdaal, afd. 1 sectie E nr. 159 B2 en afd. 1 sectie E nr. 159 Y (A2.2018/4).

Affiche openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

24 december 2018 - bekendmaking gebruiksreglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

24 december 2018 - bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

21 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Katleen Evenepoel, Ramerstraat 42 te 1760 Roosdaal voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 6 meter uit de as van de Ramerstraat en op 4 meter uit de as van de Bundermeersweg op een perceel gelegen: Ramerstraat 40 en Ramerstraat 42 (afd. 2) sectie B 146 R2 en (afd. 2) sectie B 146 S2 (O.V.2018/6 - nr. omgevingsloket OMV_2018061015).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Marie Noêl Tondeurs, Berghofstrasse 13 te 85414 Kirchdorf voor het slopen van een woning op een perceel gelegen: Rijstraat 4, (afd. 1) sectie E 263 F en (afd. 1) sectie E 263 G (O.2018/120 - nr. omgevingsloket OMV_2018124889).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 december 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 januari 2019 tot 2 februari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 december 2018, van mevrouw Martine De Kegel, Heidestraat 163 te 1741 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Neder Eylbeek ZN te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie D 245 V (O.2018/140).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

20 december 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 december 2018 tot 26 januari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 december 2018, van Pascal Deputter namens Deputter & zonen D P bvba, Drieselken 18 te 9473 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Kattemstraat ZN, (afd. 1) sectie C 493 L (O.2018/137).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

20 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Carine Bogaert, Kapellestraat 21 te 9320 Aalst voor het slopen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Bornbosweg 1, (afd. 1) sectie B 166 H en (afd. 1) sectie B 166 K (O.2018/117 - nr. omgevingsloket OMV_2018118657).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kiani Schouppe, Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, (afd. 4) sectie A 289 C (O.2018/115 - nr. omgevingsloket OMV_2018119352).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frank Albert De Geyndt, Kleemstraat 68 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van terrassen op de verdieping op een perceel gelegen: Kraanstraat 91 en Kraanstraat 93, (afd. 4) sectie A 409 R (O.2018/116 - nr. omgevingsloket OMV_2018121740).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 24 oktober 2018, van Theodoor Vanlens, Pol de Montstraat 30 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Pol de Montstraat 30 te 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie E 243 G3 (O.2018/125).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marianna Mauracher, Frans Van Cauwelaertstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Frans Van Cauwelaertstraat 2, (afd. 3) sectie B 308 A3 (O.2018/113 - nr. omgevingsloket OMV_2018118417).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 5 september 2018, van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een kleuterblok bij een bestaande school Triangel Pamel op een perceel gelegen: Brusselstraat 27, (afd. 1) sectie C 62 W4 (O.2018/102).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het uitbreiden van een horecazaak met verbruikszaal op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/86 - nr. omgevingsloket OMV_2018085142).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ward en Julie Noppe-De Backer, Brederodestraat 195 te 2018 Antwerpen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 24 A, (afd. 1) sectie B 6 A (O.2018/112 - nr. omgevingsloket OMV_2018116060).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 november 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 december 2018 tot 9 januari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 november 2018, van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, 22, 24 en 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2018/131).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 november 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 december 2018 tot 4 januari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 oktober 2018, van Marc Wauters wonende te Gustaaf Van der Steenstraat 16 te 1750 Lennik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een zonevreemde eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.3. van de VCRO op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 372 W (O.V.2018/12).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frank Beeckman namens namens De Doncker BVBA, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal voor het vergunnen van een klasse 2-inrichting voor het hernieuwen en uitbreiden van een betoncentrale op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 H en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2018/64 - nr. omgevingsloket OMV_2018065356).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Michel Van Den Meersschaut, Bullenbergstraat 73 C te 1703 Schepdaal voor het bouwen van een meergezinswoning (15 appartementen) aangepaste plannen op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 6, (afd. 1) sectie C 530 N5, (afd. 1) sectie C 530 R8 en (afd. 1) sectie C 530 V4 (O.2018/87 - nr. omgevingsloket OMV_2018087348).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 23 oktober 2018, van Yolande Praet, Gasthuisstraat 10 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (aanbouwen van een veranda) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 10, (afd. 1) sectie C 891 C (O.2018/124).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maaike Bronselaer, Pamelse Klei 28 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende materialen) op een perceel gelegen: Pamelse Klei 28 en Pamelse Klei 30, (afd. 1) sectie C 108 D2 en (afd. 1) sectie C 108 C2 (O.2018/94 - nr. omgevingsloket OMV_2018094040).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kathleen Bottelberghe, Maurice Roelantsstraat 19 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een gesloten afsluiting op een perceel gelegen: Maurice Roelantsstraat 19, (afd. 1) sectie E 240 B2 (O.2018/108 - nr. omgevingsloket OMV_2018110425).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 november 2018 tot 18 december 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2018, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslagloods en bijkomende parking op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/122).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Thomas Pauwels, Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie A 205 L (O.V.2018/7 - nr. omgevingsloket OMV_2018083129).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dimitri Van Horenbeeck, Kervijnstraat 27 te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 21 Y en (afd. 3) sectie A 23 (O.2018/83 - nr. omgevingsloket OMV_2018081604).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jens en Kiani Lauwaert-Schouppe wonende Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal voor een verkavelingswijziging voor verharde oppervlakte, terras en bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, (afd. 4) sectie A 289 C (O.V.2018/8 - nr. omgevingsloket OMV_2018087599).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kevin Vereecken, Kapellestraat 24 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Kapellestraat 24, (afd. 1) sectie C 180 G (O.2018/103 - nr. omgevingsloket OMV_2018106987).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning (weigering) afgeleverd werd voor de aanvraag van Delmulle NV, Waregemseweg 146 te 9790 Wortegem-Petegem voor functiewijziging van woning naar broodjeszaak, het plaatsen van een keermuur en het leggen van een parking op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 58 te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie E 491 Y (O.2018/99 - nr. omgevingsloket OMV_2018102135).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Brigitta Hoffman, Lostraat 145 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (aanbouwen van een veranda) op een perceel gelegen: Lostraat 145, (afd. 2) sectie A 26 H2 (O.2018/98 - nr. omgevingsloket OMV_2018099945).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Annie Huylebroeck, Patrijzenweg 2 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Patrijzenweg 2, (afd. 1) sectie E 152 A (O.2018/100 - nr. omgevingsloket OMV_2018105632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Julie Dominique Brébar, Profetenstraat 24 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Profetenstraat 24, (afd. 1) sectie C 355 D (O.2018/106 - nr. omgevingsloket OMV_2018107879).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefanie en Kevin Jacobs-De Valck, Impegemstraat 77 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kleemstraat 40 te, 1760 Roosdaal (afd. 2) sectie A 292 Y en (afd. 2) sectie A 293 H (O.2018/105 - nr. omgevingsloket OMV_2018100110).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sarah Paye, Omer De Vidtslaan 65 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van reclameborden op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 65, (afd. 1) sectie D 203 T (O.2018/107 - nr. omgevingsloket OMV_2018107998).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Suys, Kardinaal Sterckxlaan 108 te 1860 Meise voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Mansborrestraat 10 te 1760 Roosdaal (afd. 4) sectie A 325 N (O.2018/109 - nr. omgevingsloket OMV_2018104304).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 oktober 2018, van Alfons Elpers, Kriebrugstraat 18 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 18, (afd. 1) sectie B 12 H (O.2018/118).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

23 oktober 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 november 2018 tot 5 december 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 september 2018, van Peter Dekeukelaere namens Scholen Sint-Franciscus vzw, Lostraat 175 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een sportveld op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 2) sectie A 142 B (O.2018/111).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 oktober 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pasquale Lambot, Poelkbeekstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 34, (afd. 1) sectie E 179 L en (afd. 1) sectie E 183 L (O.2018/92 - nr. omgevingsloket OMV_2018091508).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 oktober 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 september 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens INTOP EXPERTS), Statiestraat 8 te 1740 Ternat voor het verkavelen in 5 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 295 C en (afd. 1) sectie C 297 P (O.V.2018/5 - nr. omgevingsloket OMV_2018059490).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2018 - bekendmaking gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018 houdende principiële toestemming voor het plaatsen van cameratoezicht op het openbaar domein door politiezone TARL

Gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018

3 oktober 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2018 tot 9 november 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 september 2018, van mevrouw Sofie Mortelmans wonende te Holstraat 201 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het oprichten van een eengezinswoning (plat dak, bouwdiepte op gelijkvloers en verdieping) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie B 387 B en (afd. 3) sectie B 387 A (O.V.2018/11).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tine Vanden Driessche, Herststraat 9 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Herststraat 9, (afd. 4) sectie C 385 D (O.2018/81 - nr. omgevingsloket OMV_2018080892).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Muylaert Kamiel, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat 58 (O.V.2018/4 - nr. omgevingsloket OMV_2018029030).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2018 tot 9 november 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 september 2018, van Andre Devriendt namens Devriendt Agro BVBA, Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2018/101).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 september 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rudi holemans, Korte Kamstraat 44 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een omheining en een poort op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 44, (afd. 1) sectie D 16 B (O.2018/78 - nr. omgevingsloket OMV_2018078281).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jimmy De Breucker, Brusselsesteenweg 355 te 1730 Asse-Kobbegem voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 3, (afd. 1) sectie E 263 K2 (O.2018/56 - nr. omgevingsloket OMV_2018052326).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 september 2018 tot 29 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 september 2018, van Kris en Linda Dedoncker-Vanlierde, Reusestraat 32 te 1760 tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Reusestraat 32, (afd. 4) sectie C 35 F (O.2018/104).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 september 2018 tot 25 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 mei 2018, van Filip De Coppel namens Azijnfabriek Sint-Martinus-Vinaigrerie Saint-Martin, Ramerstraat 26 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie voor de hoogte van de silo's + hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning op een perceel gelegen:   Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2018/59).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 september 2018 tot 18 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 september 2018, van Gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kleuterblok bij een bestaande school Triangel Pamel op een perceel gelegen: Brusselstraat 27, (afd. 1) sectie C 62 W4 (O.2018/102).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Diederik Aelbrecht, Abeelstraat 85 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Abeelstraat 85, (afd. 4) sectie C 431 M (O.2018/57 - nr. omgevingsloket OMV_2018054565).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rudi Holemans, Korte Kamstraat 44 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit en een terras op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 44, (afd. 1) sectie D 16 B (O.2018/79 - nr. omgevingsloket OMV_2018078297).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Florence Ghisla, Daalbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding), plaatsen van een poolhouse en een zwembad op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 60, (afd. 3) sectie B 12 V (O.2018/80 - nr. omgevingsloket OMV_2018079161).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 september 2018 - openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 september 2018 tot 17 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 september 2018, van de heer Philippe Beckwée wonende te Blakmeers 38 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen verkavelingsvergunning van de perceelsgrenzen en de inplanting op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 889 B2 en (afd. 1) sectie C 889 C2 (O.V.2018/10).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wendy Van Eeckenrode, Poelkveldstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een omheining op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 3, (afd. 1) sectie E 833 F (O.2018/61 - nr. omgevingsloket OMV_2018059741).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Elisabeth De Dobbeleer,  Vossenbunderstraat 1 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (uitbreiding en renovatie bijgebouw) op een perceel gelegen: Vossenbunderstraat 1, (afd. 3) sectie B 228 D, (afd. 3) sectie B 228 A, (afd. 3) sectie B 228 G, (afd. 3) sectie B 228 F, (afd. 3) sectie B 231, (afd. 3) sectie B 232/2 C, (afd. 3) sectie B 232 C en (afd. 3) sectie B 233 C (O.2018/74 - nr. omgevingsloket OMV_2018070045).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ludwig Timmermans, Keerstraat 4 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van bijgebouwen (regularisatie en aanpassingen) op een perceel gelegen: Keerstraat 4, (afd. 1) sectie C 638 B (O.2018/75 - nr. omgevingsloket OMV_2018076840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Tomasz Fortuniak, Looyeweg 7 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (renovatie en uitbreiding) op een perceel gelegen: Looyeweg 7, (afd. 4) sectie C 65 M (O.2018/76 - nr. omgevingsloket OMV_2018076857).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2018, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een horecazaak met verbruikszaal op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/86).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 augustus 2018, van Maaike Bronselaer, Pamelse Klei 28 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende materialen) op een perceel gelegen: Pamelse Klei 28 en 30, (afd. 1) sectie C 108 D2 en (afd. 1) sectie C 108 C2 (O.2018/94).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 augustus 2018, van de heer Jean Paul Van Capellen wonende te Hoogstraat 87 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 kavels met een nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kleine Lostraat op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 15, (afd. 1) sectie C 245 L (O.V.2018/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 augustus 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een stal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2018/24 - nr. omgevingsloket OMV_2018032516).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2018 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 23 juli 2018, akte genomen van de melding, digitaal ontvangen op 29 juni 2018, van de heer Gunther Jacobs, Sleeststraat 1A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een melding klasse 3, standaardgarage op een perceel gelegen: Sleeststraat 1A, (afd. 2) sectie A 231 M (O.2018/82).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

1 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 juli 2018, van de heer Dimitri Van Horenbeeck, Kervijnstraat 27 te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 21 Y en (afd. 3) sectie A 23 (O.2018/83).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 juli 2018 een weigering omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Marie Noël Tondeurs-Rempfer, Berghofstrasse 13 te 85414 Kirchdorf (Duitsland) voor het slopen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Rijstraat 4, (afd. 1) sectie E 263 F en (afd. 1) sectie E 263 G (O.2018/60 - nr. omgevingsloket OMV_2018058684).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juli 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 juli 2018, van Jens en Kiani Lauwaert-Schouppe wonende te Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelingswijziging voor verharde oppervlakte, terras en bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, 23011 A 0289 C 0 0 (O.V.2018/8).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 juli 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 juli 2018, van de heer Thomas Pauwels wonende te Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een verkavelingswijziging voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat, (afd. 3) sectie A 205 L (O.V.2018/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jos De Doncker, Groenenboomgaard 1 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard 1, (afd. 1) sectie C 138 D (O.2018/63 - nr. omgevingsloket OMV_2018065344).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Van der Plas, Weverstraat 53 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een landbouwloods op een perceel gelegen: (afd. 4) sectie B 218 M2 en (afd. 4) sectie B 218 N2 (O.2018/55 - nr. omgevingsloket OMV_2018051812).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer David Hemmerijckx, Leliestraat 2A/1.2 te 9472 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: (afd. 1) sectie A 142 C3 (O.2018/70 - nr. omgevingsloket OMV_2018067037).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Albert Borloo wonende te Keerstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijstellen kavelgrenzen) op een perceel gelegen: Keerstraat 26 (O.V.2018/1 - nr. omgevingsloket OMV_2018011416).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dirk Charlier wonende te Keerstraat 31A te 1760 Roosdaal voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (plaatsen van een zwembadoverkapping) op een perceel gelegen: Keerstraat 31A (O.V.2018/2 - nr. omgevingsloket OMV_2018031899).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Johan Wyns, Poelkveldstraat 39 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (inrichten garage en aanpassen gevelopeningen) op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 39, (afd. 1) sectie E 758 D (O.2018/54 - nr. omgevingsloket OMV_2018045485).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frieda Bastaerts, Keerstraat 67 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Keerstraat 67, (afd. 1) sectie B 44 C (O.2018/49 - nr. omgevingsloket OMV_2018046182).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Vandenberghe, Bievegemberg 17 te 1760 Roosdaal en PVDB COLLECTIONS, Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar restaurant + milieumelding klasse 3 (koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176 kW) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 205, Ninoofsesteenweg 207, Ninoofsesteenweg 209 en Ninoofsesteenweg 211, (afd. 2) sectie B 117 F2, (afd. 2) sectie B 117 Z en (afd. 2) sectie B 117 E2 (O.2018/21 - nr. omgevingsloket OMV_2018030084).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sara De Ruymaeker, Provincieplein 1 te 3010 Leuven voor het verbouwen van een tuinbouwschool tot plattelandscentrum (functiewijziging en gevelaanpassingen) op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2018/36 - nr. omgevingsloket OMV_2018026723).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jonas Bockstal, Toekomststraat 52/2 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 41, (afd. 2) sectie B 105 A2 (O.2018/52 - nr. omgevingsloket OMV_2018048804).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunter Jack Vanden Broeck, Keerstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Keerstraat 34, (afd. 1) sectie C 665 D (O.2018/51 - nr. omgevingsloket OMV_2018048567).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ben De Ridder, Kaaitvaartstraat 70 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (plaatsen dakkapel) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 70, (afd. 1) sectie B 274/2 S (O.2018/48 - nr. omgevingsloket OMV_2018042598).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bavo Polaster, Akrenbos 105 te 1547 Bever voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Molenstraat 50, (afd. 1) sectie E 362 N (O.2018/28 - nr. omgevingsloket OMV_2018028220).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Julien Rutgeerts, Prinses Clementinalaan 86 te 9000 Gent voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (aangepaste inplanting en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Reigersbaan 29, (afd. 2) sectie B 75 F2 en (afd. 2) sectie B 75 H5 (O.2018/37 - nr. omgevingsloket OMV_2018037109).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karel Cosijns, Kriebrugstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 36 populieren op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN , (afd. 1) sectie B 69 E (O.2018/40 - nr. omgevingsloket OMV_2018043602).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dries en Sofie Ceuppens-Geldhof, Ternatsestraat 27 te 1790 Affligem voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 22 A, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/18 - nr. omgevingsloket OMV_2018025383).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2018 – besluit van 14 juni 2018 van de deputatie Vlaams-Brabant houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 48

Besluit van de deputatie van Vlaams-Bravant van 14 juni 2018

3 juli 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 mei 2018, van Kris De Leener, Koning Albertstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 46, (afd. 3) sectie B 33 H (O.2018/62).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Bockstal, Lenniksebaan 90 te 1701 Dilbeek voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 3, (afd. 1) sectie C 255 N (O.2018/43 - nr. omgevingsloket OMV_2018043513).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Bockstal, Lenniksebaan 90 te 1701 Dilbeek voor het verbouwen van een woning met handelsruimte (gevelrenovatie en plaatsen reclame) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 1, (afd. 1) sectie C 255 M (O.2018/42 - nr. omgevingsloket OMV_2018043472).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc De Bolle, Kaaitvaartstraat 69 te 1760 Roosdaal voor het kappen van een boom op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 69, (afd. 1) sectie B 113 K (O.2018/38 - nr. omgevingsloket OMV_2018040871).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sofie en Steven Verhevick-Verleysen wonende te Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (reliëfwijziging ifv ondergrondse praktijkruimte) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN (O.V.2018/3 - nr. omgevingsloket OMV_2018031466).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Sofie Verleysen-Verhevick, Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning met praktrijkruimte in halfopen verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 99 E (O.2018/15 - nr. omgevingsloket OMV_2018014528).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mia Vanderschueren, Molenveldstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Molenveldstraat 21, (afd. 1) sectie E 52 H (O.2018/35 - nr. omgevingsloket OMV_2018039854).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lucie Lateur, Kleemstraat 88 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 37 populieren op een perceel gelegen: (afd. 2) sectie A 328 B en (afd. 2) sectie A 332 C (O.2018/30 - nr. omgevingsloket OMV_2018036053).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jens Van den Eede, Lostraat 23 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie, dakrenovatie en plaatsen afsluiting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219, (afd. 3) sectie A 208 G, (afd. 3) sectie A 209 D en (afd. 3) sectie A 209 E (O.2018/44 - nr. omgevingsloket OMV_2018043527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Hans Van Droogenbroeck, Hendrik Vangassenstraat 25/9 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/29 - nr. omgevingsloket OMV_2018029082).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 juli 2018 tot 7 augustus 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 mei 2018, van Katleen Evenepoel, Ramerstraat 42 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 6 meter uit de as van de Ramerstraat en op 4 meter uit de as van de Bundermeersweg op een perceel gelegen: Ramerstraat 40 en 42, (afd. 2) sectie B 146 R2 en (afd. 2) sectie B 146 S2 (O.V.2018/6).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 juni 2018 tot 23 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 april 2018, van Jo Van Capellen namens Grondwerken De Meuter, Assesteenweg 117/A te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een reliëfwijziging op een perceel gelegen: Mansborreveld ZN, (afd. ) sectie A 504 C, (afd. ) sectie A 505, (afd. ) sectie A 507, (afd. 4) sectie A 381 K, (afd. 4) sectie A 381 L, (afd. 4) sectie A 382 E, (afd. 4) sectie A 382 B, (afd. 4) sectie A 382 D en (afd. 4) sectie A 385 (O.2018/47).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 juni 2018 tot 23 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 19 mei 2018, van Intop Experts, Statiestraat 8 te 1740 Ternat en Wim Van den Cruijce, Statiestraat 8 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 5 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 295 C en (afd. 1) sectie C 297 P (O.V.2018/5).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 juni 2018 tot 12 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 mei 2018, van de heer Frank Beeckman namens De Doncker bvba, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een klasse 2-inrichting bestaande uit het hernieuwen en uitbreiden van een betoncentrale op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, 35 E2, 38 F, 39, 40 H en 40 G (O.2018/64).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

11 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erwin Messiaen wonende te Witteweg 30 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad, verharding en poolhouse op een perceel gelegen: Witteweg 30, (afd. 3) sectie B 180 L en (afd. 3) sectie B 180 M (O.2018/19 - nr. omgevingsloket OMV_2018027853).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dana Dée wonende te Kasteelstraat 112 te 1500 Halle voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koollochting 38, (afd. 3) sectie B 384 A (O.2018/22 - nr. omgevingsloket OMV_2018025863).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo en Lissa Candries-Pipeleers wonende te Berchemstraat 50 te 1760 Roosdaal en Jo en Lissa Candries-Pipeleers wonende te Berchemstraat 50 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Berchemstraat 50, (afd. 1) sectie D 648 E en (afd. 1) sectie D 650 L (O.2018/25 - nr. omgevingsloket OMV_2018032943).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cindy Wauters wonende te Kaaistraat 54 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een verkoopsruimte voor ijs en drankenverkoop met overdekt terras op een perceel gelegen: Kaaistraat 54, (afd. 1) sectie A 29 V2 (O.2018/26 - nr. omgevingsloket OMV_2018034194).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Greet Dupont-Van de Velde wonende te Knoddelstraat 34 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband met praktijkruimte op een perceel gelegen: Berchemstraat ZN, (afd. 1) sectie E 648 C (O.2018/12 - nr. omgevingsloket OMV_2018017833).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Pamela Barbé wonende te Leermarkt 17 te 2800 Mechelen voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Brusselstraat 63, (afd. 1) sectie C 47 G3 en (afd. 1) sectie C 47 S3 (O.2018/13 - nr. omgevingsloket OMV_2018015276).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juni 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 12 april 2018, van Marie-Louise Coppens wonende te Gasthuisstraat 183 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 183, (afd. 1) sectie E 290 K2 (O.2018/46).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 juni 2018

23 mei 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 mei 2018 tot 2 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 april 2018, van de heer Kamiel Muylaert, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat 58, (afd. 1) sectie C 682 B, (afd. 1) sectie C 718 B, (afd. 1) sectie C 718 D en (afd. 1) sectie C 718 C (O.V.2018/4).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 10 februari 2018, van Kris en Maïté Deschuyffeleer - Houet wonende te Berchemstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (aanpassen gevelopeningen) op een perceel gelegen: Berchemstraat 2, (afd. 1) sectie D 408 D en (afd. 1) sectie D 409 D (O.2018/9).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de gemeente Roosdaal, mevrouw Christine Hemerijckx en mevrouw Emma Van der Maelen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 4 bomen op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 2) sectie B 14 (O.2018/6 - nr. omgevingsloket OMV_2018006983).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Omer De Backer wonende te Keerstraat 54/A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (regularisatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 22, (afd. 2) sectie A 283 M2 en (afd. 2) sectie A 283 N2 (O.2018/8 - nr. omgevingsloket OMV_2018013978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Yilmaz CALLI wonende te Bevrijdingsstraat 66 te 9300 Aalst voor het bouwen van een handelsgebouw op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 44, (afd. 1) sectie E 524 L2 (O.2018/17 - nr. omgevingsloket OMV_2018025303).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 februari 2018, van Inge François wonende te Kleistraat 75 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning (vernieuwen dak) op een perceel gelegen: Eikauterstraat 7, (afd. 4) sectie A 288 C (O.2018/14).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eddie De Block namens INTRADURA gevestigd te Dorent 5 te 1620 Drogenbos voor het aanleg van een recyclagepark in toepassing van artikel 4.4.7. van de VCRO op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg ZN, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2018/16 - nr. omgevingsloket OMV_2018022978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther De Buck wonende te Abeelstraat 70 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 70, (afd. 4) sectie C 458 W (O.2018/7 - nr. omgevingsloket OMV_2018012448).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 mei 2018 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 23 april 2018, akte genomen van de melding klasse 3, Motorcrosswedstrijd Gooik, digitaal ontvangen op 21 maart 2018, van Auto - Motor-Club "De Toekomst" Dworp gevestigd te Kareelveldlaan 9 te 1653 Dworp en de heer Ivan Vogeleer wonende te Kareelveldlaan 6 te 1653 Beersel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het melding klasse 3, Motorcrosswedstrijd Gooik op een perceel gelegen: (afd. 3) sectie B 343, 344 en 345 (O.2018/33).

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Katia Moors wonende te Patattestraat 8a te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO, op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 22, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/2 - nr. omgevingsloket OMV_2018003761).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 27 maart 2018, van Nadine Braeckmans wonende te Pamelstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Pamelstraat 25, (afd. 1) sectie A 67 H (O.2018/31).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 28 maart 2018, van Maria Calogera Palmeri wonende te Reigersbaan 16 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda na afbraak pergola op een perceel gelegen: Reigersbaan 16, (afd. 2) sectie B 61 S2 en (afd. 2) sectie B 61 Y3 (O.2018/34).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer André Michel Goubert wonende te Lombeekstraat 29 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een publiciteitspaneel op een perceel gelegen: Lombeekstraat 29, (afd. 1) sectie D 50 K (O.2018/5 - nr. omgevingsloket OMV_2018007384).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 april 2018, van de heer Jens Van den Eede wonende te Lostraat 23 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219, (afd. 3) sectie A 208 G, (afd. 3) sectie A 209 D en (afd. 3) sectie A 209 E (O.2018/41).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Paul Boulez wonende te Gasthuisstraat 114A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van 2 eengezinswoningen (1 woning tot 2 appartementen en gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 114A en Gasthuisstraat 116, (afd. 1) sectie C 84 H en (afd. 1) sectie C 84 G (O.2018/3 - nr. omgevingsloket OMV_2018005440).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 15 maart 2018, van Hendrik Nuyttens wonende te Bundermeersweg 5 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen:Bundermeersweg 5, (afd. 2) sectie B 146 M2 (O.2018/23).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

24 april 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Matthias Van Lul wonende te Koning Albertstraat 53 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 53, (afd. 3) sectie A 65 C (O.2018/1 - nr. omgevingsloket OMV_2018002683).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 april 2018 tot 23 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 maart 2018, van de heer Vandenberghe Philippe wonende te Bievegemberg 17 te 1760 Roosdaal en PVDB Collections gevestigd te Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar restaurant + milieumelding klasse 3 (koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176 kW) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 209 en 211, (afd. 2) sectie B 117 Z (O.2018/21).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 maart 2018, van mevrouw Tiffany Van Muylder wonende te Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een stal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2018/24).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2018, van Dries en Sofie Ceuppens-Geldhof wonende te Ternatsestraat 27 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/18).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van de heer Dirk Charlier wonende te Keerstraat 31A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (plaatsen van een zwembadoverkapping) op een perceel gelegen: Keerstraat 31A (afd. 1) sectie A 93 L (O.V.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 maart 2018, van de heer Albert Borloo wonende te Keerstraat 26 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijstellen kavelgrenzen) op een perceel gelegen: Keerstraat 26, (afd. 1) sectie C 659 H (O.V.2018/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 maart 2018, van Eddie De Block namens Intradura gevestigd te Dorent 5 te 1620 Drogenbos tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een recyclagepark in toepassing van artikel 4.4.7. van de VCRO op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg ZN, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2018/16).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van Steven en Sofie Verleysen-Verhevick, Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (oprichten praktijkruimte) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, afd 1 sectie C nr. 99 E (dossiernummer O.V.2018/3).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 maart 2018 - Besluit van 8 februari 2018 van de deputatie Vlaams-Brabant houdende goedkeuring rooilijnplannen (deel) en gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 54 en 55

16 februari 2018 - Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 februari 2018 tot 26 maart 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 januari 2018, van mevrouw Katia Moors, Patattestraat 8a te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, afd 1 sectie B nr. 8 A (dossiernummer O.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 februari 2018 - Bekendmaking collegebesluit van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door het college werd goedgekeurd:

Gemeentelijke retributiereglement voor de vóór- en naschoolse kinderopvange en vakantiewerking - vaststelling tarieven

7 februari 2018 - Bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

25 januari 2018 - Bekendmaking

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 48 (deelgemeente Borchtlombeek), gedeelte van de Binnenstraat.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 29 januari 2018 tot en met 27 februari 2018.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 28 februari 2018.

8 januari 2018 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 21 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 21 december 2017, door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

Inschrijven op onze digitale nieuwsbrief

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief van de gemeente Roosdaal

* verplicht veld
/ / ( dd / mm / yyyy )
 

Gemeentebestuur Roosdaal

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt. De gemeente Roosdaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.

 Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via dpo@roosdaal.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Gemeente Roosdaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Gemeente Roosdaal
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die de gemeente Roosdaal verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

De gemeente Roosdaal deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gemeente Roosdaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als gemeente Roosdaal geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring

Gemeente Roosdaal kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 15 mei 2018.

Contactinformatie GBA

GBA is de Gegevensbeschermingsauthoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be

OCMW Roosdaal

Het OCMW van Roosdaal vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten?

De verschillende persoonsgegevens die onze medewerkers aan jou vragen, zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening door het OCMW en voor het uitvoeren van de OCMW-taken.

We verzamelen deze gegevens op basis van:

 • de wetgevingen die de werking van het OCMW regelen,
 • een overeenkomst tussen cliënt en OCMW
 • de toestemming van de cliënt

De OCMW-medewerkers gaan discreet om met jouw vertrouwelijke gegevens die verwerkt worden in een veilige omgeving en in systemen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. De verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 en onder toezicht van onze informatieveiligheidsconsulent/functionaris voor gegevensbescherming.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?

De verantwoordelijke voor jouw dossier heeft toegang tot je gegevens; jouw dossier kan ook geraadpleegd worden door de andere OCMW-medewerkers indien dit nodig is.

Jouw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met andere personen of organisaties indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit noodzakelijk is voor de goede afhandeling van jouw vraag of dossier. In geen enkel ander geval worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan derden, noch worden zij gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

Je kan ons ook uitdrukkelijk vragen dat wij jouw gegevens overdragen aan een andere organisatie.

Met deze partners maken wij de nodige afspraken voor de beveiliging van de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verwerkt worden in een land buiten de Europese Unie.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het OCMW van Roosdaal bewaart jouw gegevens zolang het nodig is voor de dienstverlening.

Nadien worden de dossiers volgens wettelijke bewaartermijnen bewaard in het archief van het OCMW en kunnen enkel geraadpleegd worden door de medewerkers van het OCMW.

Wat zijn mijn rechten als cliënt?

Je kan ons vragen stellen rond de verwerking van jouw gegevens, deze op elk moment inkijken, aanvullen, verbeteren of de verwerking ervan laten beperken.

We zullen je dan binnen de 20 werkdagen een antwoord geven op jouw vraag.

Je mag ons in principe vragen om je gegevens te verwijderen, behalve wanneer er nog wettelijke redenen tot bewaring lopen

Contactgegevens:

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons weten:

Per post:             OCMW Roosdaal, Kerkstraat 4, 1761 Roosdaal (Borchtlombeek)

Per mail:            info@ocmw-roosdaal.be

Per telefoon:    02 582 72 04 (OCMW-secretariaat)

Ben je van oordeel dat jouw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kan je ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail:

contact@apd-gba.be

Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden aangepast.

Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur bepaalt dat elke overheid in Vlaanderen - dus ook de gemeentebesturen - een verplichting hebben om:

 • de burger spontaan zo goed mogelijk te informeren (actieve openbaarheid);
 • aan elke burger inzage ter verlenen in de bestuursdocumenten, er uitleg over te verschaffen en er een kopie van te bezorgen (passieve openbaarheid).

Actieve openbaarheid

De gemeente neemt zelf initiatieven om informatie te geven over haar beleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de stad als bestuursorgaan via brochures, infobladen, verslagen van de gemeenteraad,...), regelgeving en dienstverlening. 

 Passieve openbaarheid

Misschien wil je een document van een overheid inkijken, bijvoorbeeld de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen,... Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er (tegen betaling) een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar. Slechts uitzonderlijk kan een vraag tot openbaarmaking worden geweigerd, bv. bij een onredelijke vraag (te veel opzoekwerk), een onduidelijke vraag, wanneer het bestuursdocument nog niet volledig is, wanneer de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,... Elke weigering moet gemotiveerd worden en gebaseerd zijn op wettelijke gronden.

Praktisch

Je doet je aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail, of je overhandigt ze persoonlijk. In je aanvraag staat duidelijk

 • je naam en correspondentieadres
 • aangelegenheid waarover het gaat
 • indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie
 • de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt je aan het college van burgemeester en schepenen

Uitgebreide info: website Vlaanderen.be