landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Ben je nieuw in Roosdaal? Dan krijg je bij de bevolkingsdienst een onthaalzakje voor nieuwe inwoners. In dit informatiepakket vind je folders en brochures van de gemeente Roosdaal.

Ben je nieuw in België dan bestaan er heel wat mogelijkheden om de integratie vlotter te laten verlopen.

1. Nieuwe inwoner

Ben je nieuw in Roosdaal? Dan krijg je bij de bevolkingsdienst een onthaalzakje voor nieuwe inwoners. In dit informatiepakket vind je folders en brochures van de gemeente Roosdaal.

2. Inburgering

Als je nog niet lang in België woont, kan je een inburgeringstraject volgen.

3. Nederlands leren

Spreekt je geen Nederlands of maar een beetje? Dan zijn er heel wat manieren om je Nederlands bij te schaven of om Nederlands te leren.

2.1 Online oefenen

Op internet vind je verschillende websites waar je Nederlands kan oefenen.

 • Nedbox: oefeningen, tips en informatie per thema (werk, school, vrije tijd, gezondheid,…)
 • Taalblad: woordenschat, grammatica, lezen, luisteren voor alle niveaus (niet gratis)
 • SNT: oefeningen woordenschat en grammatica, lezen en schrijven, invuloefeningen
 • Wablieft: eenvoudige krant in het Nederlands (niet gratis)
 • NT2 taalmenu: oefeningen voor spreken, luisteren, lezen en schrijven, invuloefeningen
 • NT2 kennisnet: oefeningen grammatica, invuloefeningen, werkwoorden; verschillende niveaus
 • Margoo: woordenschat, grammatica, lezen, luisteren voor alle niveaus (niet gratis)

2.2 Tv, radio of de krant

Luisteren naar de radio in het Nederlands of kijken naar een Nederlandstalig programma op de televisie kan helpen om Nederlands te leren.

Er bestaat ook een eenvoudige krant voor wie Nederlands leert: de Wablieft-krant.
Elke week kan je artikels uit de krant op de website lezen. Alle teksten zijn geschreven in duidelijk en eenvoudig Nederlands.

2.3 Nederlands leren en oefenen voor kinderen en jongeren

Gaat je kind naar een Nederlandstalige school maar spreek je thuis weinig of geen Nederlands?

 • Kijk samen naar Nederlandstalige televisieprogramma’s
 • Lees een Nederlandstalig verhaal voor.
 • Stimuleer je kind om met Nederlandstalige kinderen uit de buurt te spelen of met broertjes en zusjes thuis regelmatig Nederlands te spreken.

2.4 Activiteiten in de bibliotheek

De bibliotheek heeft veel materiaal voor kinderen om Nederlands te oefenen: kinderboeken, voorleesboeken, DVD’s, cd’s met kinderliedjes,… Inwoners van Roosdaal kunnen gratis lid worden van de bibliotheek en materialen uitlenen.

Leesfoor
Elke tweede woensdag van de maand (van oktober tot mei) organiseert de bib van Roosdaal LEESFOOR. Geniet samen met je vriendjes in de bib van knotsgekke, ontroerende of spannende verhalen. Van 14u00 tot 15u00 wordt er voorgelezen aan de vier- tot zevenjarigen.

Taalpunt Nederlands
De bib beschikt over een Taalpunt Nederlands. Met Taalpunt ondersteunt de bib anderstaligen met

 • taalontwikkeling (Nederlands leren)
 • maatschappelijke oriëntatie
 • het streven naar meer zelfredzaamheid

Taalpunt Nederlands is gericht op (jong)volwassenen en bevat:

 • boeken en cd-roms om Nederlands te leren
 • grammatica-en spellingsboeken
 • woordenboeken, beeldwoordenboeken
 • leesboeken in eenvoudige taal
 • krant ‘Wablieft’ in eenvoudige taal
 • boekjes met pictogrammen en woorden uitgegeven door vzw De Rand
 • folders met informatie over instellingen en locaties in de omliggende gemeenten waar Nederlandse lessen worden gegeven
 • folders over het agentschap Integratie & Inburgering
 • infogids voor anderstalige ouders over ‘Wat moet je weten als je kind naar de kleuter- of lagere school gaat in Vlaams-Brabant’.
 • folders over websites om online Nederlands te leren/te oefenen

2.5 Nederlands les volgen

Agentschap Integratie en Inburgering
Huis van het Nederlands van het Agentschap Integratie en Inburgering geeft informatie over het cursusaanbod in de regio. Zij helpen je de cursus te kiezen die voor jou het meest interessant is.

Voor algemene informatie kan u telefoneren naar het gratis nummer 0800 123 00.
Of u kan ook naar een regiokantoor van het Agentschap Integratie en Inburgering in Vlaams-Brabant gaan.

CVO
Lessen Nederlands in het CVO

CBE Open School Halle-Vilvoorde
Beter lezen en schrijven voor anderstaligen

Geboorte

Binnen de 15 dagen na de bevalling geven de vader, de moeder of beide ouders de geboorte aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling plaatsvond.

Meebrengen:

 • attest van geboorte afgeleverd door de geneesheer
 • de identiteitskaart van beide ouders
 • het huwelijksboekje (indien gehuwd)

Erkenning

Een kind dat geboren wordt binnen een huwelijk heeft de echtgenoten als ouders, de familienaam van de vader wordt automatisch overgenomen.

In de andere gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan een kind erkend worden door het afleggen van een verklaring op de dienst burgerlijke stand, waarbij aangegeven wordt dat er een band van vader- of moederschap bestaat.

Ongehuwden kunnen dus een verklaring tot erkenning afleggen zodat het vaderschap t.o.v. het kind komt vast te staan en zodat het kind de familienaam van de vader krijgt. Deze verklaring wordt ondertekend door beide ouders.

Zo'n erkenning kan gebeuren:

 • voor de geboorte
 • na geboorte

Erkenning voor geboorte

Naast de gebruikelijke erkenningsakte van vroeger, dient er sinds 1 april 2018 ook een akte van aangifte van erkenning opgemaakt te worden. Er zijn nu een aantal extra verplichte documenten voor te leggen vooraleer er kan overgegaan worden tot de aangifte van erkenning van geboorte.

Contacteer op voorhand de dienst Burgerlijke Stand met de vraag om een dossier van erkenning op te starten!

 • We bekijken jullie gegevens
 • We vragen jullie geboorteaktes en eventuele andere documenten op. Opgepast! Indien het gaat over buitenlandse documenten dienen jullie deze zelf op te vragen..
 • Als het dossier volledig is, contacteren wij jullie en spreken we een moment af om samen langs te komen, om de akte van aangifte en in de meeste gevallen ook onmiddellijk de erkenningsakte zelf op te maken.

Adoptie

Een ongekend kind adopteren

Wanneer je een kind wil adopteren dat je niet op voorhand kent, dan doe je voor de adoptie een beroep op een erkende adoptiedienst.

Een gekend kind adopteren

Je adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van je partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Meer info: Website van Kind en Gezin

Gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie

De gemeentelijke geboortepremie/adoptiepremie wordt toegekend onder de vorm van 5 rollen grote restafvalzakken (waarde 75 euro).

De geboortepremie wordt overhandigd aan de ouders die op het ogenblik van de geboorte zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Roosdaal.

De adoptiepremie wordt overhandigd aan de adoptant van een minderjarig kind, behalve indien met betrekking tot hetzelfde kind reeds voordien een geboorte- of adoptiepremie uitgekeerd werd door de gemeente Roosdaal.

Je ontvangt een uitnodiging voor de ophaling van de premie.

Het document 'verplichte inenting tegen poliomyelitis' wordt afgeleverd bij de aangifte van de geboorte. Tussen de leeftijd van 2 maanden en 18 maanden moet je kind de vier vaccinaties krijgen tegen polio. Na de laatste vaccinatie bezorg je het medisch attest van de inentingen aan de dienst bevolking.

Je bezorgt dit attest persoonlijk aan de dienst burgerzaken (burgerzaken@roosdaal.be)

Wet

Bij Koninklijk Besluit van 26/10/1966, gewijzigd door de Koninklijke Besluiten van 02/04/1968 en 22/09/2000 is de vaccinatie tegen poliomyelitis (kinderverlamming) verplicht in België.  De overtredingen zullen bestraft worden met de in de gezondheidswet van 1 september 1945 voorziene straffen.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Huwelijk

Huwelijksreglement

Op de gemeenteraad van 20 februari werd het reglement voor huwelijken in Roosdaal goedgekeurd.

Wanneer huwen in Roosdaal?

De huwelijksplechtigheid kan voltrokken worden:

 • Op maandag, woensdag en donderdag tussen 9u00 en 12u00 en tussen 13u30 en 16u00
 • Op dinsdag tussen 9u00 en 12u00 en tussen 13u30 en 19u00
 • Op vrijdag tussen 9u00 en 15u00
 • Op zaterdag tussen 9u00 en 13u00

Er worden geen huwelijken voltrokken op zondag en wettelijke, reglementaire en plaatselijke feestdagen.

Op niet-wettelijke feestdagen, namelijk 24 en 31 december, kan er enkel gehuwd worden tot 11u00 indien deze dagen in de week plaatsvinden. Indien deze dagen op zaterdag plaatsvinden, is het niet mogelijk om te huwen.

De uren van de huwelijken die op dezelfde dag voltrokken worden, worden op elkaar afgestemd. Hierbij is het eerst aangegeven huwelijk bepalend. Alle andere huwelijken sluiten op elkaar aan.

Een huwelijksdatum leg je minimum één maand en maximum één jaar op voorhand vast. Je mailt hiervoor naar burgerzaken@roosdaal.be met vermelding:

 • Namen beide partners
 • Rijksregisternummer beide partners
 • Datum en uur van huwelijk

Huwelijksaangifte in Roosdaal

De aangifte van het huwelijk gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Roosdaal indien minstens één van beide partners in de gemeente is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De dienst burgerlijke stand vraagt de akte van geboorte zelf op bij andere Belgische steden of gemeenten. Indien het gaat over buitenlandse akten leg je deze originele documenten zelf voor. Deze aktes zijn voorzien van een eventuele legalisatie of apostille en met een Nederlandse beëdigde vertaling.

Woont één van de partners nog in het buitenland, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Als alle documenten in ons bezit zijn dan kan de huwelijksaangifte ondertekend worden. De ambtenaar van de Burgerlijke stand neemt hiervoor 2 maand voor het huwelijk contact met je op.

Na ondertekening van de huwelijksaangifte is het niet meer mogelijk de huwelijksdatum en/of -uur te veranderen.

Voltrekking van het burgerlijk huwelijk

Er kan gehuwd worden vanaf de 14de dag na ondertekening van de huwelijksaangifte (dag van ondertekening niet meegerekend). Deze aangifte is 6 maanden en 14 dagen geldig (dag van ondertekening niet meegerekend).

Kostprijs:

 • Het burgerlijk huwelijk is gratis wanneer het plaatsvindt tijdens de week.
 • Voor een plechtigheid op zaterdag is een retributie verschuldigd van 185 euro.
 • Voor het trouwboekje wordt een bedrag van 12,50 euro aangerekend.

Afschrift van de huwelijks- of echtscheidingsakte

Klik hier om een afschrift aan te vragen via het Burgerloket van uw huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Huwelijkscontract

De notaris maakt het huwelijks- of vermogensrechtelijk contract op.

Huwelijksjubilarissen

De huwelijksjubilarissen ontvangen naar aanleiding van het jubileum van 50, 60, 65 en 70 jaar huwelijk een gemeentelijke premie van 125 euro, onder de vorm van cadeaucheques te gebruiken bij de Roosdaalse handelaars.
Deze cheques worden overhandigd door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen op de jubileumviering op het gemeentehuis of bij de jubilarissen thuis. Je wordt hiervoor schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Wettelijke samenwoning is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk.

Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie kan het samenwonen ook bij een notaris vastgelegd worden via een notarieel samenlevingscontract.

Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende partners, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap.

Aanvraag

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Meebrengen

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.

Beëindiging

 De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Adres en verhuizen

 • bij aankomst vanuit een andere gemeente: Je doet aangifte van verhuis binnen de 8 dagen na de verhuis
 • bij verhuis binnen Roosdaal: Je doet aangifte van verhuis binnen de 8 dagen na de verhuis
 • bij vertrek naar een andere gemeente: Je doet uitsluitend aangifte in de gemeente waar je gaat wonen
 • bij vertrek naar het buitenland: Je doet aangifte van vertrek in de gemeente die je verlaat

De aangifte gebeurt aan het loket van de dienst burgerzaken, telefonisch op 054 89 13 20 of via burgerzaken@roosdaal.be

Zeker te vermelden bij de aangifte:

 • je rijksregisternummer/nationaal nummer
 • je nieuwe adres (straat, nummer, bus)
 • een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
 • eventuele personen die mee verhuizen

Na aangifte doet de politie een onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats. Nadien word je ingeschreven op het nieuwe adres.

Tijdelijke afwezigheid

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats? Breng de bevolkingsdienst hiervan op de hoogte. In bepaalde omstandigheden is een inschrijving op een referentieadres (dat is een soort postadres) mogelijk.

Ambtshalve inschrijving

Heb je je gevestigd in Roosdaal zonder hiervan aangifte te hebben gedaan? Het college van burgemeester en schepenen schrijft je ambtshalve in.

Ambtshalve schrapping

Heb je je nieuw adres niet aangegeven en kan de politie je niet opsporen? Het college van burgemeester en schepenen schrapt je ambtshalve uit de registers.

Na ambsthalve schrapping ben je met geen enkele administratie meer in regel. Je identiteitskaart wordt geannuleerd in het centraal identiteitskaartenbestand en is ongeldig.

Kostprijs: gratis

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Pensioen

Je kan je pensioen als werknemer uit de privé-sector of als zelfstandige zelf aanvragen via de website van de Federale Pensioendienst (FPD)

Op de dienst burgerzaken helpen ze je, indien gewenst, verder met je aanvraag voor een pensioen uit de privé-sector en voor zelfstandigen.

Heb je vragen over je pensioen? Wil je graag weten hoeveel pensioen je zal hebben? Heb je een vraag over brugpensioen?  Dan kan je terecht in een van de verschillende pensioenpunten.

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be