landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Behoefteonderzoek naar sporten en bewegen in Roosdaal

Het lokaal bestuur van Roosdaal en Sportregio Pajottenland maken samen werk van een lokaal en bovenlokaal sportinfrastructuurplan. Via deze sportbevraging die loopt tot 30 september willen we polsen naar jouw sport- en beweegwensen. Dit moet ons meer inzicht geven over de noden die er zijn om het sporten en bewegen in Roosdaal en de regio te verbeteren.

In een eerste luik van het behoefteonderzoek hebben we ons gericht tot de Roosdaalse sportverenigingen. Wat zijn de drempels die zij ervaren? Dit kan gaan van een tekort aan vrijwilligers, wachtlijsten voor leden tot een gebrek aan sportinfrastructuur. Het tweede luik richt zich naar de individuele sporter én de niet-sporter. Waar en op welke manier doe je aan sport? Maar ook waarom sport je niet? Wat missen de inwoners in onze gemeente en regio om de stap naar het sporten en bewegen te zetten? Welke aanpassingen zijn nodig om het sporten en bewegen te verhogen?
Netwerk Lokaal Sportbeleid begeleidt de gemeentes van de Sportregio Pajottenland in dit traject. Zij analyseren samen met ons de antwoorden en ondersteunen de gemeentes in het ontwikkelen van het lokaal en bovenlokaal sportinfrastructuurplan. Dat plan moet een antwoord geven op welke manier de gemeentes de komende jaren hun sportinfrastructuur op een zinvolle manier kunnen exploiteren en waar ze best in investeren.

De bevraging loopt tot en met 30 september.

NAAR DE BEVRAGING