landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wise - De bib is even dicht

De bib sluit even de deuren want ...

Onze sluitingsweek komt dichterbij .... en ook ons nieuw bibliotheeksysteem!
Wij sluiten even de deuren van vrijdag 19 februari tot en met zondag 28 februari want we schakelen over naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem
met de nieuwe software WISE.

Tijdens de sluitingsperiode...

 • kan je geen materialen ontlenen, terugbrengen, verlengen of reserveren
 • werden inlevertermijnen alvast verlengd tot 5 maart
 • is de inleverbus gesloten
 • kan je Mijn Bibliotheek niet raadplegen
 • kan je de catalogus niet raadplegen
 • zijn de bibmedewerkers telefonisch niet te bereiken want we hebben heel wat te doen (opleidingen volgen, het programma oefenen, gegevens testen, technische koppelingen checken, ...)
 • vragen we dus even jouw geduld

Heb je toch een dringende vraag, stuur dan een mailtje naar bib@roosdaal.be.

Op maandag 1 maart 2021 ben je opnieuw welkom in de bib - nog steeds op afspraak - en kunnen wij jou nóg beter van dienst zijn.

Wat betekent deze overgang concreet voor jou als gebruiker?

Van het nieuwe bibliotheeksysteem zelf zal je als gebruiker weinig merken. Aan de zelfuitleenbalies en betaalautomaat wijzigt er niets.
Wel kan je als gebruiker er voortaan voor kiezen om uit te lenen met je elektronische identiteitskaart (eID) in plaats van met je bibkaart. Maar wie liever zijn bibkaart behoudt, kan hiermee ook verder uitlenen.
Om gebruik te kunnen maken van je eID als lidkaart, meld je je de eerste keer even bij een medewerker om dit in te stellen.
Hou er ook rekening mee dat de wachttijden aan de infobalie mogelijk iets langer zijn, want de bibmedewerkers moeten het nieuwe systeem zelf nog wat in de vingers krijgen.

Wel treedt vanaf 1 maart 2021 het nieuwe dienstreglement van de Regiobib Pajottenland & Zennevallei in voege. De bib van Roosdaal maakt samen met 14 andere bibliotheken deel uit van de Regiobib P&Z.
Deze regiobibliotheken willen allen een transparant, eenduidig en eenvoudig gebruikersreglement hanteren voor zowel de gebruikers als de bibliotheekmedewerkers.
Het reglement vormt de basis voor een verdere sterkere regiosamenwerking en maakt het mogelijk om de dienstverlening tussen de regiobibliotheken in de toekomst uit te breiden.
De belangrijkste uitleenvoorwaarden zijn:

 • een jaarlijks lidgeld van 5,00 euro voor alle volwassenen
 • gratis lidmaatschap voor jongeren tot 26 jaar en leerkrachten
 • 4 weken uitleentermijn, tweemaal verlengbaar mits geen reservaties, maximaal 15 materialen per lidkaart
 • wil je een werk uit een andere bib laten overkomen naar Roosdaal (IBL) dan betaal je hiervoor 3,00 euro
 • keuze tussen uitlenen met ofwel je bibliotheekkaart ofwel met je e-ID
 • een ‘telaatgeld’ van 0,30 euro per week per materiaal

Het volledige nieuwe dienstreglement Regiobib P&Z is vanaf 1 maart te verkrijgen in de bibliotheek of te raadplegen op onze website roosdaal.bibliotheek.be.

Tot binnenkort!