landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wervingsactie gemachtigde opzichters

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen zelfstandig naar school te sturen met de fiets, te voet of zelfs met het openbaar vervoer. De kinderen met de wagen naar school brengen, lijkt “veiliger”. Het gevolg is dat steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht, waardoor het autoverkeer toeneemt en de verkeersveiligheid nog meer in het gedrang komt.

Met de inzet van gemachtigde opzichters op gevaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden. Kinderen worden geholpen om veilig de straat over te steken. Zo vervullen gemachtigde opzichters een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart zelfstandig naar school laten stappen of trappen.

Er is een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen oversteken. Daarom zoekt de provincie Vlaams-Brabant voor de 19de keer kandidaat-gemachtigde opzichters.

Help ons een handje.

Word gemachtigd opzichter!

Wat is een gemachtigd opzichter?

 • Een gemachtigd opzichter is minstens 18 jaar en zet zich vrijwillig in voor een verkeersveilige omgeving.
 • Een gemachtigd opzichter laat kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden in groep oversteken. Hij mag daarbij aanwijzingen geven aan andere weggebruikers en het verkeer stilleggen, maar hij mag het verkeer niet regelen.
 • Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan het reflecterend stopbordje C3 op steel en aan de driekleurige armband die de naam van de gemeente draagt en die om de linkerarm zit. Vaak draagt hij ook een fluojas.
 • De gemeente verzekert haar gemachtigde opzichters tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen persoons- en zaakschade die voortkomen uit ongevallen bij de uitoefening van hun taak of op de weg van of naar de plaats waar zij die taak uitoefenen.
 • De gemachtigd opzichter vervult een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes. Het feit dat een school beschikt over gemachtigde opzichters, is een bijkomend aspect van een actief verkeersveiligheidsbeleid en van een werkelijke aanwezigheid op het terrein.
 • Door de inzet van een gemachtigd opzichter krijgen veel jonge fietsers en voetgangers een kans om veilig en zelfstandig naar school te gaan.

Hoe verloopt de opleiding?

 1. De provincie organiseert gratis het theoretische deel van de opleiding (3 uur).
  De theorie behandelt de plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, de signalisatie, de in acht te nemen verkeersregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden. In totaal worden er 14 opleidingsmomenten georganiseerd op verschillende plaatsen in de provincie Vlaams-Brabant.
 2. Na het theoretische deel zal de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer geven.
  Dit gedeelte slaat vooral op de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzingen geven aan bestuurders of het verkeer stilleggen, en de correcte inschatting van het verkeer in de praktijk. Dit deel van de opleiding wordt gepland in onderling overleg tussen politie en kandidaat-gemachtigd opzichter.
 3. Na het voltooien van zowel theorie als praktijk volgt de officiële aanstelling door de burgemeester van de gemeente waar je als gemachtigd opzichter zal optreden.

Gezocht: gemachtigd opzichter

klik op de afbeelding voor een groter formaat.