landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Mobibus bezoekt Roosdaal

20220427 mobibus
Deze week brengen de leerlingen van Sint-Franciscus een bezoek aan de Mobibus, een omgebouwde touringcar met een interactieve doe-tentoonstelling over verkeersveiligheid en mobiliteit. Special effects, moderne snufjes, ludieke filmpjes en games laten de leerlingen nadenken over thema’s als zichtbaarheid in het verkeer, veilig fietsen en de dodehoekproblematiek. Heb je hem al gespot op het Strijtemplein?

De Mobibus is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met de steun van de Vlaamse Overheid.

De Mobibus

De Mobibus is een doe-tentoonstelling voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. In en rond de bus kunnen de leerlingen verschillende modules doorlopen: dode hoek, zichtbaarheid, veilig oversteken, fietsen, … Via onder meer opdrachten, quizzen en filmfragmenten worden ze over de verschillende thema’s gesensibiliseerd. Een lesgever van de VSV begeleidt hen tijdens de ontdekkingstocht.

Meer aandacht voor verkeersveiligheid op school

Meer aandacht besteden aan verkeersveiligheid en mobiliteit in het onderwijs is volgens de VSV absoluut noodzakelijk. Deelnemen aan het verkeer is immers een complexe zaak, zeker voor jongeren. Verkeersongevallen zijn een belangrijke doodsoorzaak in de leeftijdscategorie van 15 tot 19 jaar. Jongeren uit deze leeftijdsgroep tellen het derde hoogste aantal verkeersgewonden en -doden van alle leeftijdscategorieën.

Het lokaal bestuur staat achter deze visie en faciliteerde dan ook graag de komst van de Mobibus naar Roosdaal.