landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto Vlonderpad

Onderhoud Trage wegen

Een bospad, een veldweg, een vlonderpad of een doorsteek in een wijk.
Trage wegen zijn overal te vinden. Ze dienen voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer en hebben een openbaar karakter. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.
Onze gemeente ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag van gebruik maken.

Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Want wat is er leuker dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of een avontuurlijk mountainbiketour langs trage wegen? Weg van het drukke verkeer is je ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap krijg je er gratis en voor niets bij.

Bijna alle trage wegen hebben historische roots. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd! Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels) of van vroegere doorgangen voor landbouwers (karrensporen). Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van onze gemeente. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan.

Juridisch gezien zijn er heel wat soorten trage wegen. Eén ding hebben ze alvast gemeen: ze hebben een openbaar karakter.
De bekendste trage wegen zijn buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze wegen vind je terug in de Atlas der Buurtwegen van de gemeente. Alle buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook niet afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas soms gebeurt.

Andere wetten en decreten zijn van toepassing op de volgende trage wegen: wandelwegen in bossen (bosdecreet) en natuurgebieden (natuurdecreet).
Andere trage wegen zijn spontaan gegroeid door het gebruik.

Het grootste deel van het onderhoud van de trage wegen wordt gedaan door de gemeente via de INL-ploegen (Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen) van Pro Natura. Daarnaast wordt ook nog de technische dienst van de gemeente ingeschakeld.
De INL-ploegen presteren op jaarbasis meer dan 1000 uur aan het onderhoud van de trage wegen in Roosdaal.

Binnen de officiële breedte van de trage weg:

  • maaien we de wegbedding en de bermen binnen de grenzen van de wegbedding
  • snoeien we de gewassen en de beplantingen binnen de wegbedding
  • vullen we de putten en effenen we de wegverharding met hetzelfde materiaal als het aanwezige materiaal van de wegbedding op dat moment
  • richten we de weg in met hetzelfde materiaal als op dat moment aanwezig is
  • ruimen we zwerfvuil op
  • vervangen we beschadigde en/of ontbrekende wegwijzers (bewegwijzerde wandel- en fietsroutes) en naamborden

Problemen kan je melden aan het gemeentebestuur, dienst milieu.

Op de routeplanner van het Wandelnetwerk Pajottenland, 620 km aan trage wegen, kan je zelf een wandeling uitstippelen door knooppunten te combineren of één van de suggestielussen uitproberen. Download de app Wandelknooppunt en ga op ontdekking langs één van de suggestieroutes. Natuurvereniging Natuurpunt biedt alle kaartjes van haar natuurgebieden gratis aan. Ga even kijken op www.natuurpunt.be en download wandelkaartjes uit de hele regio. Of download de Natuurpunt app dan heb je alles dadelijk mee onderweg.
Ontdek de Windmolenwandeling, Vijfgehuchtenwandeling, Tweedorpenwandeling, Sint-Amanduswandleing, Zevenbeukenwandeling, Dikke Van Pamelwandeling en Ledebergwandeling. Een andere topper is de wandeling ‘Groen Strijtem met Pastoor Cuylits’ die uitgewerkt werd door het regionaal landschap en Pasar.

We wensen iedereen veel plezier met de trage wegen van Roosdaal!

Trage wegen

Inspiratie voor een thuisvakantie vol natuur!