landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Beheer van verwilderde duiven

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond roept al haar leden op om hun reisduiven van 14 december tot en met 6 januari op te hokken, zodat bejaging op verwilderde exemplaren zonder incidenten kan plaatsvinden.
Verwilderde duiven zijn gedomesticeerde duiven die niet langer naar huis vliegen en een eigen leven gaan leiden. Gezien deze soort geen inheemse soort is -die het door de omgevingsfactoren zeer goed doet in stad en platteland- zien we dat steeds grotere populaties ontstaan. Ook de impact die ze op de wedstrijdduiven hebben, door deze sterk te verstoren, is niet te onderschatten.
De duivenliefhebbers wordt aldus gevraagd om reisduiven op te hokken vanaf 14 december tot en met 6 januari. In die tijdspanne worden jagers en bijzondere veldwachters opgeroepen om afschot van verwilderde duiven te realiseren.

Het afschot van verwilderde duiven is toegestaan onder volgende voorwaarden:
Men dient in het bezit te zijn van een geldig jachtverlof;
Gebruik van lood- en zinkhagel is verboden;
Men kan uitsluitend op terreinen waarop men het jachtrecht heeft verwilderde duiven schieten;
Afschot van geringde duiven is verboden;
Afschot binnen de 150 meter in de richting van woningen en gebouwen is verboden;
Gebruik van andere dan voor de jacht geldende methoden (bv. klemmen, gif, …) komen niet in aanmerking voor deze actie;
Duiven die tijdens deze acties worden gestrekt, mogen in geen geval gecommercialiseerd worden.