landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verbodsbord vuurwerk

Geen vuurwerk meer met Oud & Nieuw 2019-2020!

Sinds 27 mei 2019 geldt in Vlaanderen een ALGEMEEN VERBOD om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren.
Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen, Belgisch staatsblad 17 mei 2019.
Gemeenten mogen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen van deze regel afwijken.
Wensballonnen daarentegen zijn NOOIT meer toegelaten. Het risico op brand is te groot.

De algemene politieverordening op de openbare overlast in de gemeente Roosdaal stelt dat het algemeen verboden is vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, wensballonnen op te laten en carbuurkannonnen af te vuren.
Enkel de burgemeester kan nog voor zeer uitzonderlijke gebeurtenissen in de gemeente vooraf toestemming verlenen om onder voorwaarden op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken.

Gemeenten kunnen overtredingen bestraffen met GAS-boetesdie kunnen oplopen tot € 350,00 afhankelijk van de ernst van de feiten.

De nieuwe regeling wordt opgezet als maatregel ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid, maar betekent ook goed nieuws voor de dieren die door de luide, onverwachte knallen kampen met angst en stress. Ook de voorbije eindejaarsperiode waren er tal van ongelukken door bange dieren die verloren lopen, gewond raakten of zelfs overleden als gevolg van het vuurwerk.