landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Asfalteringswerken vanaf 21 oktober 2019

Eind oktober starten asfalteringswerken op verschillende locaties in Roosdaal (afschrapen oude asfalt en vervolgens nieuwe asfalt aanbrengen).

De planning van de werken is als volgt:

 • Steenberg (vanaf Gootjesstraat tot Steenberg 16): 21 en 22 oktober 2019
 • Nieuwe Kaai (tussen Gootjesstraat en rondpunt Okegem): 21 en 22 oktober 2019
 • Dalemweg: 21 en 23 oktober 2019
 • Sint-Apolloniaweg: 22 en 23 oktober 2019
 • Grotstraat (parking): 22 en 23 oktober 2019
 • Hunselberg (vanaf Koning Albertstraat tot Hunselstraat): 22 en 23 oktober 2019
 • Nieuwbaan (tussen Broekstraat en Kerkveldstraat): 22 en 23 oktober 2019
 • Lostraat (tussen Nieuwbaan en Kloosterstraat): 22 en 24 oktober 2019
 • Meersstraat (vanaf Weverstraat tot Meersstraat 12): 22 en 24 oktober 2019
 • Wambeekstraat: 23 en 24 oktober 2019
 • Kapelleweide (vanaf Ledebergdries tot aan zebrapad t.h.v. lagere school IMI):
  • 21/10 t.e.m. 27/10: voorbereidende werken (oude stenen eruit, fundering)
  • 28/10 t.e.m. 03/11: asfaltering
 • Kristus Koninglaan (ter hoogte van toegang Koetshuis) 28-29-30 oktober 2019

De exacte startdatum en de vordering van de werken is onderhevig aan de weersomstandigheden, indien afgeweken moet worden van deze planning zal dit gecommuniceerd worden op deze pagina.

Er is verkeershinder, er zijn omleggingen voorzien. De werken (en hun omleggingen) zijn terug te vinden via https://www.roosdaal.be/bouwen-en-wonen/openbare-werken

Betrokken bewoners krijgen een infobrief in de bus.