landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Alternatieve watervoorraden voor landbouwers en bedrijven

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. In de landbouw komt het onder meer in aanmerking voor de bevloeiing van akkers en velden. Bedrijven kunnen het gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koeling.

Aquafin biedt landbouwers en bedrijven de mogelijkheid met hen een contract af te sluiten om effluentwater op te halen aan bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Zo’n contract kan per maand worden afgesloten en kost 160,00 euro per maand. Er zijn na afsluiting van het contract geen limieten opgelegd over hoeveel water er kan worden opgehaald. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht in functie van de ontvangende waterloop. Sommige beken zijn voor hun ecologisch evenwicht immers afhankelijk van het effluentdebiet dat we lozen. Als dat plots veel kleiner is, kan dit evenwicht verstoord worden en dat wil Aquafin absoluut vermijden.

Opgelet, er zijn restricties voor het gebruik van het water. Het gezuiverde afvalwater mag niet rechtstreeks in contact komen met fruit en groenten die rauw worden gegeten. Je mag deze gewassen dus niet rechtstreeks besproeien. Vb. een fruitboom begieten met het gezuiverde afvalwater kan wel, zolang het water maar niet rechtstreeks in contact komt met het fruit. Groenten die industrieel worden behandeld (diepvries, groenten in blik), kunnen wél worden geïrrigeerd met gezuiverd afvalwater.

Dieren die worden gehouden voor vb. vlees- of melkproductie drinken bij voorkeur water van drinkwaterkwaliteit. Het gezuiverde afvalwater uit de zuiveringsstations van Aquafin is zonder bijkomende behandeling hiervoor niet geschikt.

Mogelijks kan effluentwater voor u een oplossing bieden voor het droogteprobleem en het captatieverbod dat geldt op de onbevaarbare waterlopen.

U vindt alle informatie over de mogelijkheid om effluentwater te gebruiken op de website van Aquafin: www.aquafin.be/nl-be/effluent-ophalen

Geïnteresseerden kunnen terecht bij dhr. Wouter Boncquet, 03 450 48 51 of via mail: wouter.boncquet@aquafin.be