landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto beschadigd voetpad

Een probleem op of langs de weg? Zo gemeld!

Als je een probleem op of langs de weg of het fietspad opmerkt, kan je dat nu melden bij één centraal meldpunt: www.meldpuntwegen.be
Van daaruit wordt de melding automatisch doorgestuurd naar de bevoegde wegbeheerder, die het probleem zo snel mogelijk zal onderzoeken en/of oplossen.

Wat kan je melden?

  • Staat van de infrastructuur (wegen, fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers, voetpaden, zebrapaden, tunnels, bruggen,...)
  • Zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud
  • Verkeersborden, markeringen, signalisatie
  • Openbare verlichting, verkeerslichten
  • Flitspalen, trajectcontrole
  • Straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden)
  • Bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen)
  • Snelwegparkings, carpoolparkings
  • Wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering)

Meld je probleem online

Als je een probleem hebt gemeld op www.meldpuntwegen.be, krijg je een bericht zodra je melding is geregistreerd. Deze melding wordt op basis van de opgegeven locatie automatisch naar de juiste wegbeheerder (Vlaamse overheid, steden en gemeenten, waterwegbeheerders,...) gestuurd. Die zal de melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Meld je probleem telefonisch

Daarnaast kan je problemen op of langs wegen en fietspaden ook nog steeds telefonisch melden. Je kan daarvoor elke werkdag van 9u tot 19u bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Dringend en gevaarlijk? Bel 101

Wil je een dringende gevaarlijke situatie melden? Verwittig dan onmiddellijk de politie via het noodnummer 101.