landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Opheffing captatieverbod op waterlopen

Het in augustus ingestelde captatieverbod wordt opgeheven met ingang van 23 november 2020. Dit captatieverbod werd In augustus door de gouverneur ingesteld op alle waterlopen in Vlaams-Brabant, behalve op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne en op de bevaarbare waterwegen behorende tot het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg NV. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

Na de regenval van de afgelopen maanden enerzijds en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend dient bevloeid, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur beslist om het captatieverbod op te heffen.

De opheffing gaat van kracht op 23 november 2020.