landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Projectmedewerker Geïntegreerd Breed Onthaal

Met het oog op een betere samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids- en welzijnssector, werd eind 2017 de eerstelijnszone Pajottenland opgericht door de lokale besturen Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever.

De eerstelijnszone Pajottenland heeft een projectaanvraag ingediend rond het "Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)". Dit is een samenwerkingsverband tussen minimaal 3 kernactoren: het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doestellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Hiervoor is de eerstelijnszone Pajottenland op zoek naar een  "Projectmedewerker Geïntegreerd Breed Onthaal" , sollicitaties voor deze boeiende functie worden uiterlijk 23 juli 2019 verwacht bij het gemeentebestuur van Dilbeek. De uitgebreide informatie is beschikbaar op https://www.dilbeek.be/nl/projectmedewerker-ge%C3%AFntegreerd-breed-onthaal