landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkiezingen 26 mei: Politiebesluit provinciegouverneur

Op 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen. Naar aanleiding van deze verkiezingen heeft de provinciegouverneur een politiebesluit uitgevaardigd, om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren. 
Het besluit bepaalt o.a. dat er geen propaganda mag aangebracht worden op het openbaar domein, behalve waar dit uitdrukkelijk voorzien is door de gemeente. Op privaat domein mag enkel reclame voorzien worden mits toestemming van de eigenaar of gebruiksgerechtigde. Het besluit regelt ook het gebruik van gemotoriseerde optochten. Verder bepaalt het dat er geen campagne gevoerd mag worden tussen 22u ’s avonds en 7u ’s morgens. Tenslotte worden ook regels vastgelegd voor de verkiezingsdag zelf. 

Klik hier om het volledige reglement te downloaden.