landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Nakende waterschaarste

Roosdaal  ligt in de zone “zeer droog”. Daarom verzoeken wij iedereen om zuinig om te springen met regen-en leidingwater.

Verspil geen water aan autowasbeurt of ramenpoetsbeurt of … Vang gebruikt water zoveel mogelijk op en geef het nadien een nuttige bestemming (bvb. in je tuin).

Water is voorlopig geen speelgoed. Denk even na alvorens je je zwembad vult.

Samen werken we zo aan een gezonde gemeente voor allen en alles.