landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen 2022 (deel 2)

28 september 2022 - bekendmaking aanvullend politiereglement op het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen aan de algemene politieverordening betreffende de openbare orde en veiligheid in de gemeente Roosdaal

Dit reglement werd goedgekeurd door de Roosdaalse gemeenteraad op 23 juni 2022 en door de Vlaamse minister bevoegd voor wonen op 26 september 2022. 

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Magaly Dorieaux voor het Bouwen van een zonevreemde eengezinswoning na sloop van bestaande woning op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 92, (afd. 1) sectie B 89 K, (afd. 1) sectie B 92 B en (afd. 1) sectie B 93 D (O.2021/217 - nr. omgevingsloket OMV_2021195328).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sylvie Varela Gonzalez voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 14, (afd. 4) sectie C 470 M5 (O.2022/71 - nr. omgevingsloket OMV_2022097507).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Charlotte Nicolas en de heer Grégory Dumont voor het Bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inrichting voortuin) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 6A, (afd. 1) sectie B 246 C2 (O.2022/57 - nr. omgevingsloket OMV_2022034232).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 september 2022 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Etienne Du Laing en mevrouw Marie Du Laing voor het 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Molenstraat ZN te 1760 Roosdaal (O.V.2022/3 - nr. omgevingsloket OMV_2022007463).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van James en Charlotte Lambrecht-Leroy  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Hunselberg 9, (afd. 3) sectie A 182 L (O.2022/29 - nr. omgevingsloket OMV_2021187879).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 31 augustus 2022, van Hilde Eylenbosch voor het Inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Jozef Jansstraat 5, (afd. 3) sectie A 262 E2 (O.2022/89).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Rita De Vuyst voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding en toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO) op een perceel gelegen: Kattemstraat 34, (afd. 1) sectie C 498 C (O.2022/56 - nr. omgevingsloket OMV_2022075290).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steffi Van Schelvergem voor het plaatsen van een dakkapel op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 38, (afd. 1) sectie D 20 D (O.2022/69 - nr. omgevingsloket OMV_2022094456).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan en Leen Hofman - Stockmans voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Hoogstraat 54, (afd. 1) sectie C 527 X5 (O.2022/68 - nr. omgevingsloket OMV_2022091900).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stan en Deborah Vandamme - Geeraerts voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en de dakvorm) op een perceel gelegen: Wolvenstraat 56 , (afd. 1) sectie B 204/2 G (O.2022/54 - nr. omgevingsloket OMV_2022051897).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hans en Rebecca De Cuyper - Ramboer voor het verbouwen van een zonevreemde woning en het herbouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Bundermeersweg 21, (afd. 2) sectie B 136 L2 (O.2022/35 - nr. omgevingsloket OMV_2022030331).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 september 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september 2022 tot 10 oktober 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 augustus 2022, van mevrouw Svea Geeroms tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Kerkstraat ZN, (afd. 4) sectie A 70 L (O.2022/76 en OMV_2022106967).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 september 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september 2022 tot 10 oktober 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 juli 2022, van de heer Marc Smits tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een elektriciteitscabine (met ingedeelde inrichting) op een perceel gelegen: Herststraat ZN, (afd. 2) sectie A 35 D (O.2022/72 en OMV_2022082176).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 september 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september tot 10 oktober over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 augustus 2022, van Stefan Kestens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Varing ZN, (afd. 1) sectie C 534 D (O.V.2022/5 en OMV_2022097420).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 september 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september 2022 tot 10 oktober 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 augustus 2022, van Sibert Eeckhoudt tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 220B, (afd. 2) sectie B 191 A (O.2022/75 en OMV_2022106581).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 september 2022 – openbaar onderzoek inventaris van de leegstaande / verwaarloosde bedrijfsruimten

Het college van burgemeester en schepenen maakt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, aan de bevolking bekend dat een openbaar onderzoek ingesteld wordt nopens het uittreksel van de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente.

Het uittreksel ligt voor eenieder ter inzage op de gemeentelijke technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal. Wegens de beperkingen door de coronacrisis wordt momenteel uitsluitend gewerkt op afspraak. Om de inventaris in te kijken vragen wij u een afspraak te maken via technischedienst@roosdaal.beof via tel. 054/89.13.30. Om praktische redenen minstens één werkdag op voorhand. Al wie omtrent dit uittreksel bezwaren of opmerkingen heeft, kan binnen de 30 (dertig) dagen vanaf de bekendmaking van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten, via aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de
De Vlaamse Regering
Ruimte Vlaanderen
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 BRUSSEL

24 augustus 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 maart 2022 tot 2 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 februari 2022, van Pieter Bollyn (TT2 BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Omloopstraat en 3 meter uit de as van de Korte Omloopstraat op een perceel gelegen: Omloopstraat ZN, (afd. 1) sectie E 783 X, (afd. 1) sectie E 783 M, (afd. 1) sectie E 783 Y, (afd. 1) sectie E 784 K, (afd. 1) sectie E 787 F, (afd. 1) sectie E 787 G, (afd. 1) sectie E 787 H, (afd. 1) sectie E 790 G en (afd. 1) sectie E 792 F (O.V.2022/2 en OMV_2022021614).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stijn Demesmaeker voor het Bouwen van een poolhouse op een perceel gelegen: Varing 12, (afd. 1) sectie C 552 M (0.2022/60 - nr. omgevingsloket OMV_2022080788).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evelien Geers voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning en het inrichten van een zorgwoning in een vrijstaand gebouw op een perceel gelegen: Steenberg 16, (afd. 1) sectie A 227 K3 (O.2022/52 - nr. omgevingsloket OMV_2022069968).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Beeckmans voor het plaatsen van een automaat op een perceel gelegen: Lostraat 212, (afd. 2) sectie A 149 G (O.2022/63 - nr. omgevingsloket OMV_2022084865).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo Lauwaert en Maarten Lauwaert voor het bouwen van een meergezinswoning (6 woongelegenheden) na het verzaken aan de verkaveling op een perceel gelegen: Kraanstraat 11, 11 bus 1, 11 bus 2, 11 bus 3, 11 bus 4, 11 bus 5 en 11 bus 6, 1760 Roosdaal, (afd. 4) sectie A 289 F, (afd. 4) sectie A 289 E, (afd. 4) sectie A 289 D, (afd. 4) sectie A 290 W, (afd. 4) sectie A 290 T en (afd. 4) sectie A 290 V (O.2022/9 - nr. omgevingsloket OMV_2021197444).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kurt Timmermans voor het Plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Heilbeekweg 1, (afd. 2) sectie B 75 M5 (O.2022/59 - nr. omgevingsloket OMV_2022074598).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Caroline Verfaillie voor het plaatsen van een zwembad (regularisatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 28, (afd. 1) sectie C 130 X (O.2022/47 - nr. omgevingsloket OMV_2022068527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jean en Hilde Vanheuverswijn-Reniers voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Benedenstraat 9, (afd. 4) sectie C 474 A (O.2022/36 - nr. omgevingsloket OMV_2022057080).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dennis en Tina Pustjens-Tyteca voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband en het rooien van een populier op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 36, (afd. 1) sectie A 26 C2 en (afd. 1) sectie A 26 W2 (O.2022/51 - nr. omgevingsloket OMV_2022071285).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefan Versweyveld (namens Natuurpunt Beheer, vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen) voor het plaatsen van een ooievaarspaal op een perceel gelegen: Piezelstraat ZN, (afd. 1) sectie A 503 L (O.2022/48 - nr. omgevingsloket OMV_2022068226).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anas en Ikram Mehdi-Talhaoui voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 222A, (afd. 2) sectie B 115 K2 (O.2022/23 - nr. omgevingsloket OMV_2022038952).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 augustus 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 augustus 2022 tot 19 september 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 juli 2022, van Wim Van den Cruijce (namens Intop Axios BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 418 F2 en (afd. 4) sectie A 419 B (O.V.2022/4 en OMV_2022099161).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Van Lierde voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 5, (afd. 1) sectie D 238/2 W (O.2022/44 - nr. omgevingsloket OMV_2022065092).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ilse Van den Berghe voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding en gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 43, (afd. 4) sectie C 419 D (O.2022/43 - nr. omgevingsloket OMV_2022063055).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris Muylaert voor het aanleggen van een zwembad met verhardingen en het bouwen van een poolhouse in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 14, (afd. 1) sectie E 875 G (O.2022/19 - nr. omgevingsloket OMV_2022037110).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lieve De Decker voor het slopen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Keistraat 29, (afd. 4) sectie C 467 P (O.2022/50 - nr. omgevingsloket OMV_2022068873).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer MOHAMED azouz voor het verbouwen van een eengezinswoning (inrichten dakterras) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 50, (afd. 1) sectie E 524 N2 (O.2022/41 - nr. omgevingsloket OMV_2022062466).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven Boriau voor het plaatsen van een afsluiting in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kerkstraat 50, (afd. 4) sectie A 76 L2 (O.2022/20 - nr. omgevingsloket OMV_2022038958).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Sammy Souffriau voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Piezelstraat 74, (afd. 1) sectie A 539 P en (afd. 1) sectie A 539 M (O.2022/14 - nr. omgevingsloket OMV_2022029591).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lennert en Elien Van Vooren - Raes voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 67, (afd. 1) sectie B 114 B en (afd. 1) sectie B 132 T (O.2022/39 - nr. omgevingsloket OMV_2022060148).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van William Zelderloo voor het kappen van een boom (spar) op een perceel gelegen: Kwinkeleer 11, (afd. 1) sectie C 567 G (O.2022/38 - nr. omgevingsloket OMV_2022059780).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jasper en Carmen Taelemans-Wille voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding en gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Weverstraat 100, (afd. 4) sectie C 103 G (O.2022/37 - nr. omgevingsloket OMV_2022058046).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Filip en Jozefien De Wolf-De Keulenaer voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Mansborrestraat 3A, (afd. 4) sectie A 309 X2 (O.2022/34 - nr. omgevingsloket OMV_2022057047).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator) voor het plaatsen van een elektriciteitscabine met ingedeelde inrichtingen op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 134, (afd. 3) sectie A 616 A (O.2022/28 - nr. omgevingsloket OMV_2022049541).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juni 2022 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Youssef en Nabila Bujarta-El Moukhtari voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Monnikveldstraat 1A, (afd. 4) sectie C 469 T4 (O.2022/26 - nr. omgevingsloket OMV_2022041455).

Affiche bekendmaking weigering omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Goossens (namens Unicas NV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 25) op een perceel gelegen: Borrekets 33, (afd. 1) sectie C 911 D2 (O.2022/31 - nr. omgevingsloket OMV_2022055527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Goossens (namens Unicas NV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 26) op een perceel gelegen: Borrekets 35, (afd. 1) sectie C 911 E2 (O.2022/30 - nr. omgevingsloket OMV_2022055697).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 juli 2022 tot 23 augustus 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 juni 2022, van Kenny en Evi Motte - Van Nechel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (kroonlijsthoogte,dakvorm) en het slopen van een schuur op een perceel gelegen: Hunselberg ZN 1760 Roosdaal , (afd. 3) sectie A 182 L, (afd. 3) sectie A 182 H en (afd. 3) sectie A 182 K (O.2022/65 en OMV_2022072624).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Hans Duprez voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 13, (afd. 3) sectie B 175 A2 en (afd. 3) sectie B 175 Z (O.2022/10 - nr. omgevingsloket OMV_2021176396).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kimberly Deneyer voor het verbouwen van een zonevreemde woning (renovatie + carport) op een perceel gelegen: Steenberg 11, (afd. 1) sectie A 265 (O.2022/25 - nr. omgevingsloket OMV_2022041296).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Kleine Lostraat

20220623 - GR - Kleine Lostraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Kleine Lostraat

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Lostraat (Profetenstraat tot begraafplaats)

20220623 - GR - Lostraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Lostraat

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Korte Kamstraat

20220623 - GR - Korte Kamstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Korte Kamstraat

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Profetenstraat

20220623 - GR - Profetenstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Profetenstraat
20220623 - Signalisatieplan - Profetenstraat108

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Stampmolenstraat

20220623 - GR - Stampmolenstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Stampmolenstraat

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Ijzerenkruisstraat

20220623 - GR - Ijzerenkruisstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Ijzerenkruisstraat:

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Populierstraat

20220623 - GR - Populierstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Populierstraat:

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) snelheidszones

20220623 - GR - snelheidszones (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - snelheidszones 

21 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 1 juli 2022 tot 30 juli 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 mei 2022, van mevrouw Rita De Vuyst tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het Verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding en toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO) op een perceel gelegen: Kattemstraat 34, (afd. 1) sectie C 498 C (O.2022/56 en OMV_2022075290).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 1 juli 2022 tot 30 juli 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 mei 2022, van mevrouw Charlotte Nicolas en de heer Grégory Dumont tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het Bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inrichting voortuin) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie B 246 C2 (O.2022/57 en OMV_2022034232).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 juni 2022 tot 22 juli 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 mei 2022, van Stan en Deborah Vandamme - Geeraerts tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en de dakvorm) op een perceel gelegen: Wolvenstraat ZN, (afd. 1) sectie B 204/2 G (O.2022/54 en OMV_2022051897).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 januari 2022 tot 24 februari 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 november 2021, van Kris Van den Borre tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: Hoogstraat/Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 527 P3, (afd. 1) sectie C 527 N5, (afd. 1) sectie C 527 E5, (afd. 1) sectie C 527 P5, (afd. 1) sectie C 527 F2 en (afd. 1) sectie C 527 W4 (O.V.2021/15 en OMV_2021137033).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning