landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wat als u liever geen volmacht geeft of u te laat bent om dit nog te regelen?

De deelname aan de stemming is verplicht.

U kan de redenen van uw onthouding, met de nodige verantwoording, ook aan de vrederechter meedelen.

Als de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gegrond acht, stelt hij geen vervolging in.

In uw brief aan de vrederechter noteert u duidelijk uw persoonsgegevens en bij welk stembureau u moet stemmen. Uiteraard voegt u daar uw attest bij.

U kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:

  • het bewijs van de reden waarom u niet kan stemmen;
  • een brief waarin u die reden uiteenzet en die u ondertekent.

De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.