landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Waar moet de volmachtkrijger stemmen?

De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar u (de volmachtgever) normaal moet stemmen, d.w.z. in het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat.

Bijvoorbeeld

  • De volmachtkrijger, Ulrich, woont in Veurne.
  • De volmachtgever, Tamara, woont in Hasselt.
  • Ulrich moet eerst zijn stem gaan uitbrengen in het stemlokaal dat op zijn oproepingsbrief staat, nl. in Veurne.
  • Ulrich zal daarna met de volmacht naar het stemlokaal in Hasselt moeten gaan om namens Tamara te stemmen.

Opgepast!

Uw volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u moet stemmen.

De persoon die in uw plaats stemt - uw volmachtkrijger - moet dus ook stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen.