landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wat moet de volmachtkrijger doen?

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen.

Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen:

  • zijn eigen identiteitskaart;
  • zijn eigen oproepingsbrief;
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever.