Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wat heeft u nodig?

U heeft drie documenten nodig om een volmacht te geven:

  • het volmachtformulier waarmee u een volmacht geeft;
  • een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan.
  • uw oproepingsbrief

Het type attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft.

De persoon aan wie u de volmacht geeft, is de volmachtkrijger. Zelf bent u de volmachtgever.

De verschillende attesten en het volmachtformulier vindt u terug op de website Verkiezingen 2019.