Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Oproepingsbrief

Ten minste 15 kalenderdagen voor de verkiezingen krijgt iedere kiezer een oproepingsbrief thuis bezorgd.

Op de oproepingsbrief staat het nummer en het adres van het stembureau waar u naartoe moet.