landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

U hebt op de dag van de verkiezingen uw identiteitskaart verloren?

Bij verlies van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk aangifte doen bij de dienst bevolking in het gemeentehuis (Brusselstraat 15).

Die geeft u dan een voorlopig bewijs van identiteit. Dit document kunt u vervolgens gebruiken om te stemmen.

Breng een recente pasfoto mee die aan de kwaliteitseisen voldoet mee, er zal u gevraagd worden meteen een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.