Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen - archief 2020 1

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 juni 2020

29 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van DE DONCKER BVBA, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal en DE DONCKER namens de heer Frank Beeckman , Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal voor het het regulariseren en exploiteren van een betoncentrale (24 maand) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2019/115 - nr. omgevingsloket OMV_2019105675).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Emmanuel de Béthune, Brusselstraat 37 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad en een ha-ha keermuur op een perceel gelegen: Brusselstraat 37, (afd. 1) sectie C 53 S, (afd. 1) sectie C 55 E en (afd. 1) sectie C 56 K (O.2020/30 - nr. omgevingsloket OMV_2020029980).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guido Vierendeels wonende te Dalemweg 3 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat ZN te 1760 Roosdaal (O.V.2019/19 - nr. omgevingsloket OMV_2019163161).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2020 – openbaar onderzoek “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat – Bosstraat”

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking van werken door de nv Aquafin in toepassing van het artikel 2.6.1.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 en in opdracht van het Vlaamse Gewest, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar het dossier “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat - Bosstraat”.
Het volledige dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken (1ste verdieping), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.
Wegens de beperkingen door de coronacrisis wordt momenteel uitsluitend gewerkt op afspraak. Om het dossier in te kijken vragen wij u een afspraak te maken via technischedienst@roosdaal.be of via tel. 054/89.13.30.
Om praktische redenen minstens één werkdag op voorhand.

Het openbaar onderzoek loopt van 8 juni 2020 tot en met 9 juli 2020.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur of aanwezig zijn bij het afsluiten van het openbaar onderzoek op 9 juli 2020 om 12u00.

26 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 mei 2020 tot 29 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 april 2020, van David Schets, Eikauterstraat 24 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Eikauterstraat 24, (afd. 4) sectie A 414 X8 (O.2020/50 en OMV_2020052214).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 mei 2020 tot 24 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 februari 2020 en vervolledigd op 11 mei 2020, van Jos Willems (namens Willems Jos bvba), Brusselstraat 35 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met exploitatie van een inrichting voor het behandelen van metalen, het stallen van voertuigen, de opslag van gevaarlijke stoffen en het houden van runderen op een perceel gelegen: Brusselstraat 35, (afd. 1) sectie C 60 S en (afd. 1) sectie C 60 R (O.2020/22 en OMV_2020021249).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Freddy en Josine Clement-Van Eeckhoudt, Kleemstraat 52 te 1760 Roosdaal voor het herbestemmen van eengezinswoning tot meergezinswoning (regularisatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 52, (afd. 2) sectie A 300 D (O.2020/26 - nr. omgevingsloket OMV_2020025156).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Danny en Katleen Coppens-Vanderlinden, Landuitstraat 128 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Berchembos 1, (afd. 1) sectie D 445 E (O.2019/158 - nr. omgevingsloket OMV_2019132664).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ann Jeanne Van Lierde, Knoddelstraat 35 te 1760 Roosdaal voor het bestemmingswijziging van bos naar tuin op een perceel gelegen: Knoddelstraat 35, (afd. 4) sectie A 354 L (O.2020/19 - nr. omgevingsloket OMV_2020018212).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 mei 2020 tot 24 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 april 2020, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11-13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Looyeweg op perceel gelegen: Looyeweg ZN, (afd. 4) sectie C 70/2 H, (afd. 4) sectie C 70 F en (afd. 4) sectie C 70 K (O.V.2020/4 en OMV_2020048483).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 mei 2020 tot 22 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 februari 2020, van de heer Andre Devriendt namens Devriendt Agro BVBA, Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods en het exploiteren van een tuinbouwactiviteit op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2020/25).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

13 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bernardino Baldroega Morais, Kapelleweg 1 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kapelleweg 1, (afd. 4) sectie C 375 N (O.2020/17 - nr. omgevingsloket OMV_2020020158).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Geert Berkein namens Multiprofessioneel architectenburo Berkein BVBA, Bellemstraat 50 te 9880 Aalter en Gino Weyne namens Weyne-Projects BVBA, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Driebek 9, (afd. 1) sectie B 625 E (O.2020/13 - nr. omgevingsloket OMV_2020006513).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Roger Van Bellinghen namens VAN BELLINGHEN BVBA, Koning Albertstraat 114A te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een opslagplaats en het exploiteren van een algemene aanneming op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 114A, (afd. 3) sectie B 113 F (O.2020/11 - nr. omgevingsloket OMV_2020005200).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 mei 2020 – Openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Als gevolg van de civiele noodsituatie en de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het openbaar onderzoek verlengd tot en met 18 juni 2020.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je tot en met 18 juni 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek:
  openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):
  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
  • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven

Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.
Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Affiche Openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

4 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ronny en Pascale Van der Straeten-Dries, Zavelstraat 10 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Natteweg 22, (afd. 1) sectie B 557 F (O.2020/12 - nr. omgevingsloket OMV_2020016102).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frank Van Zeebroeck, Bievegemberg 8 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een paardenstal op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, (afd. 1) sectie C 793 T (O.2020/8 - nr. omgevingsloket OMV_2020015009).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frederic Van der linden, Sterrelaan 42 te 1740 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F (O.2019/154 - nr. omgevingsloket OMV_2019155544).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 april 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 mei 2020 tot 3 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 maart 2020, van Peter Goossens (namens Unicas NV), Kerkstraat 38, 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN en Jozef Jansstraat ZN, (afd. 3) sectie A 271 G (O.2020/36 en OMV_2020038394).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 16, kadastrale gekend (afd. 1) sectie A 145 G (O.V.2019/17 - nr. omgevingsloket OMV_2019146493).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Sam Taelemans wonende te Koningin Astrid Park 16/3 te 9300 Aalst voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Reusestraat op een perceel gelegen: Reusestraat 22 en ZN, 1761 Roosdaal (O.V.2019/13 - nr. omgevingsloket OMV_2019122323).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonas en Iris Eylenbosch-Sneppe, Sint-Gabrielstraat 251 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Grotstraat 16, (afd. 1) sectie E 573 F2 (O.2019/143 - nr. omgevingsloket OMV_2019150483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Leener, met als contactadres Gustaaf Ponchautstraat 18 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 18, (afd. 3) sectie A 302 S (O.2019/151 - nr. omgevingsloket OMV_2019158373).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri Vandenhouwe, Kaaistraat 6, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kaaistraat 6, (afd. 1) sectie A 142 K2 (O.2020/1 - nr. omgevingsloket OMV_2020001786).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ronald Matthijs, Rotstraat 32 te 1761 Roosdaal voor het inrichten van een praktijkruimte in een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Rotstraat 32, (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/9 - nr. omgevingsloket OMV_2020015840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Christiane De Ruysscher, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal, de heer Eddy De Coninck, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal, de heer Gino De Moortel, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal en mevrouw Karin De Coninck, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Rombautstraat 8, (afd. 2) sectie A 59 C (O.2019/153 - nr. omgevingsloket OMV_2019158994).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eliane Eylenbosch, met als contactadres Kapelleweg 8 te 1761 Roosdaal voor het slopen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Kapelleweg 8, (afd. 4) sectie C 382 H (O.2020/5 - nr. omgevingsloket OMV_2020010423).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Veerle De Braekeleer, Dokter Roosensstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een serre op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 20, (afd. 1) sectie C 530 X3 (O.2020/3 - nr. omgevingsloket OMV_2020007696).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxime en Melanie Adler-Capidis, Boulevard Maria Groeninckx De May 92 bus 8, 1070 Anderlecht voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Grotstraat 14 te 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 573 E2 (O.2020/2 - nr. omgevingsloket OMV_2020002641).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonas en Iris Eylenbosch-Sneppe, Sint-Gabrielstraat 251 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Grotstraat 16, (afd. 1) sectie E 573 F2 (O.2019/143 - nr. omgevingsloket OMV_2019150483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 april 2020 tot 27 mei 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 februari 2020, van mevrouw Hilde Eylenbosch wonende te Jozef Jansstraat 5 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn van 4m uit de as van de Windmolenstraat op een perceel gelegen: Windmolenstraat 4, (afd. 3) sectie B 119 D (O.V.2020/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het Vlaamse overheid brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Iggino Stuyck (namens Aquafin NV), Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar voor het herinrichten van de Koning Albertstraat, de Jozef Jansstraat, de Daalbeekstraat en de Molenkauter op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 15 - 19 & Jozef Jansstraat 4 - 8 & Koning Albertstraat 122A - 42 - 44 - 46 - 47 - 47A - 47B - 49 - 84 - 87 - 89 - 91 - 93 - 106 - 108 - 113 - 115 - 124 - 126 - 127 - 128 - 135 - 137 & Meiboomweg 2 & Molenkauter 1 te 1760 Roosdaal (afd. 3) sectie A, nummer(s): 109H2, 109M2, 114G, 116K, 124V, 124W, 140B, 140C, 140D, 15F, 20K, 20M, 20P, 257E, 264F, 265K, 615A, 615C, 615E, 615K, 78E/2, 78K, 80G, 80H en 84A & (afd. 3) sectie B, nummer(s): 115D, 120G, 121D ,21F2 ,21T2 ,24H ,24K ,24L ,26D ,28 ,30D ,33H ,47F ,48A4 ,48A5 ,66N ,66P en 66S (O.2019/150 - nr. omgevingsloket OMV_2019087147).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 april 2020 tot 27 mei 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op , van de heer Kristof Van Cutsem wonende te Nekkerspoelstraat 264 te 2800 Mechelen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone) op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie C 908 B en (afd. 1) sectie C 908 A (O.V.2020/2 en OMV_2020026813).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 16, kadastrale gekend (afd. 1) sectie A 145 G (O.V.2019/17 - nr. omgevingsloket OMV_2019146493).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot 24 april 2020, naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 februari 2020, van Eric Platteau, Rotstraat 30 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een keermuur op een perceel gelegen: Rotstraat 30, (afd. 4) sectie A 370 H en (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/10 en OMV_2020016165) wordt hervat op 27 april 2020 en zal doorlopen tot 10 mei 2020.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot 24 april 2020, naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 januari 2020, van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herbestemmen van een gedeelte van een appartement tot bureau op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/4 en OMV_2020007978) wordt hervat op 27 april 2020 en zal doorlopen tot 10 mei 2020.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot 24 april 2020, naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 december 2019, van Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Stampmolenstraat, Ijzerenkruisstraat, Populierstraat, Bosstraat en Bosweide op een perceel gelegen: Bosweide 2, Bosweide 2, Bosweide 7, Bosweide 7, Bosweide 9, Bosweide 9, Ijzerenkruisstraat 37, Ijzerenkruisstraat 37, Ijzerenkruisstraat 5, Ijzerenkruisstraat 5, Ijzerenkruisstraat 6, Ijzerenkruisstraat 6, Ijzerenkruisstraat 9, Ijzerenkruisstraat 9, Populierstraat 30, Populierstraat 30, Populierstraat 32, Populierstraat 32, Populierstraat 6 en Populierstraat 6, (afd. ) sectie E 3 T5, (afd. ) sectie E 3 V, (afd. ) sectie E 3 M5, (afd. ) sectie E 3 K5, (afd. ) sectie E 3 R4, (afd. ) sectie E 3 N5, (afd. ) sectie E 3 V2, (afd. 4) sectie A 90 D, (afd. 4) sectie A 95 R, (afd. 4) sectie A 99 B, (afd. 4) sectie A 100 K, (afd. 4) sectie B 21 F, (afd. 4) sectie B 23 D, (afd. 4) sectie B 28 G, (afd. 4) sectie B 31 F, (afd. 4) sectie B 36 E, (afd. 4) sectie B 37 E, (afd. 4) sectie B 44 A, (afd. 4) sectie B 45 B, (afd. 4) sectie B 47 A, (afd. 4) sectie B 47 B, (afd. 4) sectie B 48 A, (afd. 4) sectie B 51 W, (afd. 4) sectie B 51 X, (afd. 4) sectie B 52 A, (afd. 4) sectie B 53 A, (afd. 4) sectie B 54, (afd. 4) sectie B 55 B, (afd. 4) sectie B 56 B, (afd. 4) sectie B 141 H, (afd. 4) sectie B 146 K, (afd. 4) sectie B 146 L, (afd. 4) sectie B 147 M, (afd. 4) sectie B 147 H, (afd. 4) sectie B 147 K, (afd. 4) sectie B 148 B, (afd. 4) sectie B 149 E, (afd. 4) sectie B 150, (afd. 4) sectie B 151 T, (afd. 4) sectie B 151 X, (afd. 4) sectie B 151 W, (afd. 4) sectie B 152 G, (afd. 4) sectie B 163 L, (afd. 4) sectie B 163 M, (afd. 4) sectie B 163 N, (afd. 4) sectie B 165 F3, (afd. 4) sectie B 165 H3, (afd. 4) sectie B 165 L3, (afd. 4) sectie B 165 G3, (afd. 4) sectie B 165 E3, (afd. 4) sectie B 165 K3, (afd. 4) sectie B 278 A, (afd. 4) sectie D 6 en (afd. 4) sectie D 7 (O.2020/29) wordt hervat op 27 april 2020 en zal doorlopen tot 15 mei 2020.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot 24 april 2020, naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag tot advies van de deputatie, digitaal ontvangen op 24 februari 2020, van Pieter Van Wilderode en Eric Van Wilderode (namens FV VAN WILDERODE Eric en Pieter VVZRL), Monnikbosstraat 5, 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een varkensstal, mestvaalt, mestkelder en het expoiteren van een varkenskwekerij op een perceel gelegen: Monnikbosstraat 3 en Monnikbosstraat 5, (afd. 4) sectie D 470 T2, (afd. 4) sectie D 470 V2, (afd. 4) sectie D 480 E en (afd. 4) sectie D 480 G (O.2020/24 en OMV_2019159578) wordt hervat op 27 april 2020 en zal doorlopen tot 7 mei 2020.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 maart 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 13 februari 2020, van Sofie Baeyens, Nieuwe Kaai 23 te 1760 Roosdaal voor een omgevingsvergunning voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 23, (afd. 1) sectie A 160 C (O.2020/16 en OMV_2020012651).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

26 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 maart 2020 een weigering omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc Hiel (namens Hiel Luc en Co nv), Rombautstraat 14, 1760 Roosdaal voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden en een kantoorruimte na het slopen van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 32, kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 38 M4 (O.2019/146 - nr. omgevingsloket OMV_2019152066).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nelly Van Eeckhoudt, Poelkbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met behoud van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal (O.V.2019/16 - nr. omgevingsloket OMV_2019145812).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gert Schoofs namens GJN Vastgoed BVBA, Benedenstraat 9, 3220 Holsbeek voor het verbouwen van een molencomplex naar complex voor meergezinswoningen (17 units) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 134, (afd. 3) sectie A 283 N en (afd. 3) sectie A 283 R (O.2019/134 - nr. omgevingsloket OMV_2019136670).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dimitri De Doncker, Veldstraat 23 te 1750 Lennik en mevrouw Faye Brewaeys, Baron R. de Vironlaan 131/3 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Poelkstraat 36, (afd. 1) sectie E 974 A (O.2019/149 - nr. omgevingsloket OMV_2019145639).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Boris en Sofie Vanbever-Asselman, Warandestraat 66 bus 13 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en plat dak) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 22 te 1761 Roosdaal, (afd. 4) sectie A 32 G (O.2019/138 - nr. omgevingsloket OMV_2019136756).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 maart 2020 – bekendmaking beslissing (GR 20 februari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Kattemstraat

6 maart 2020 – bekendmaking beslissing (GR 20 februari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Knoddelstraat

6 maart 2020 – bekendmaking beslissing (GR 20 februari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) toegangsweg Brusselstraat 29

5 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2020 tot 11 april 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 december 2019, van Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Stampmolenstraat, Ijzerenkruisstraat, Populierstraat, Bosstraat en Bosweide op een perceel gelegen: Bosweide 2, Bosweide 2, Bosweide 7, Bosweide 7, Bosweide 9, Bosweide 9, Ijzerenkruisstraat 37, Ijzerenkruisstraat 37, Ijzerenkruisstraat 5, Ijzerenkruisstraat 5, Ijzerenkruisstraat 6, Ijzerenkruisstraat 6, Ijzerenkruisstraat 9, Ijzerenkruisstraat 9, Populierstraat 30, Populierstraat 30, Populierstraat 32, Populierstraat 32, Populierstraat 6 en Populierstraat 6, (afd. ) sectie E 3 T5, (afd. ) sectie E 3 V, (afd. ) sectie E 3 M5, (afd. ) sectie E 3 K5, (afd. ) sectie E 3 R4, (afd. ) sectie E 3 N5, (afd. ) sectie E 3 V2, (afd. 4) sectie A 90 D, (afd. 4) sectie A 95 R, (afd. 4) sectie A 99 B, (afd. 4) sectie A 100 K, (afd. 4) sectie B 21 F, (afd. 4) sectie B 23 D, (afd. 4) sectie B 28 G, (afd. 4) sectie B 31 F, (afd. 4) sectie B 36 E, (afd. 4) sectie B 37 E, (afd. 4) sectie B 44 A, (afd. 4) sectie B 45 B, (afd. 4) sectie B 47 A, (afd. 4) sectie B 47 B, (afd. 4) sectie B 48 A, (afd. 4) sectie B 51 W, (afd. 4) sectie B 51 X, (afd. 4) sectie B 52 A, (afd. 4) sectie B 53 A, (afd. 4) sectie B 54, (afd. 4) sectie B 55 B, (afd. 4) sectie B 56 B, (afd. 4) sectie B 141 H, (afd. 4) sectie B 146 K, (afd. 4) sectie B 146 L, (afd. 4) sectie B 147 M, (afd. 4) sectie B 147 H, (afd. 4) sectie B 147 K, (afd. 4) sectie B 148 B, (afd. 4) sectie B 149 E, (afd. 4) sectie B 150, (afd. 4) sectie B 151 T, (afd. 4) sectie B 151 X, (afd. 4) sectie B 151 W, (afd. 4) sectie B 152 G, (afd. 4) sectie B 163 L, (afd. 4) sectie B 163 M, (afd. 4) sectie B 163 N, (afd. 4) sectie B 165 F3, (afd. 4) sectie B 165 H3, (afd. 4) sectie B 165 L3, (afd. 4) sectie B 165 G3, (afd. 4) sectie B 165 E3, (afd. 4) sectie B 165 K3, (afd. 4) sectie B 278 A, (afd. 4) sectie D 6 en (afd. 4) sectie D 7 (O.2020/29).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 maart 2020 tot 2 april 2020 over de aanvraag tot advies van de deputatie, digitaal ontvangen op 24 februari 2020, van Pieter Van Wilderode en Eric Van Wilderode (namens FV VAN WILDERODE Eric en Pieter VVZRL), Monnikbosstraat 5, 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een varkensstal, mestvaalt, mestkelder en het expoiteren van een varkenskwekerij op een perceel gelegen: Monnikbosstraat 3 en Monnikbosstraat 5, (afd. 4) sectie D 470 T2, (afd. 4) sectie D 470 V2, (afd. 4) sectie D 480 E en (afd. 4) sectie D 480 G (O.2020/24 en OMV_2019159578).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 maart 2020 tot 6 april 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 januari 2020, van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herbestemmen van een gedeelte van een appartement tot bureau op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/4 en OMV_2020007978).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 maart 2020 tot 6 april 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 februari 2020, van Eric Platteau, Rotstraat 30 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een keermuur op een perceel gelegen: Rotstraat 30, (afd. 4) sectie A 370 H en (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/10 en OMV_2020016165).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 februari 2020 - bekendmaking beslissing (GR 23 januari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Herststraat

25 februari 2020 - bekendmaking beslissing (GR 23 januari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) KMO Zone Omer De Vidtslaan

25 februari 2020 - bekendmaking beslissing (GR 23 januari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Nederheilbeekweg

25 februari 2020 - bekendmaking beslissing (GR 23 januari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Pastoor J. De Bondterf

24 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guy Deherder, Dr. Roosensstraat 57, 1760 Roosdaal voor het inrichten van een voortuin (regularisatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 57, (afd. 1) sectie C 122 D (O.2019/131 - nr. omgevingsloket OMV_2019135647).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 februari 2020 tot 29 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 december 2019, van de heer Bram Van der Plas, Locquenghienstraat 41, 1000 Brussel en mevrouw Brenda Everaet, Molenkauter 10, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 6A, 1760 Roosdaal (afd. 3) sectie B 171 N (O.2019/157).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

13 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 februari 2020 tot 18 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 december 2019, van Bruno Marechal namens Housing 2020 BVBA, Brusselsesteenweg 140 te 1500 Halle tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (9 wooneenheden) op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie C 899 A en (afd. 1) sectie C 899 C (O.2019/145).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Els Goddeau, Derrevoortstraat 68, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 68, (afd. 3) sectie B 302 F2(O.2019/147 - nr. omgevingsloket OMV_2019148003).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 februari 2020 – openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):
  • o Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
  • o Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven

Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.
Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Affiche openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

12 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wouter Muylaert, Gasthuisstraat 146, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 146, (afd. 1) sectie C 75 F (O.2019/141 - nr. omgevingsloket OMV_2019140377).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 februari 2020 tot 9 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2019, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 94 N, (afd. 1) sectie B 94 P en (afd. 1) sectie B 95 N (O.V.2019/18 en OMV_2019158388).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Karen Huybrechts en Sara De Ruymaeker namens Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven en Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven voor het plaatsen van een biomassaverbrandingsinstallatie op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2019/96 - nr. omgevingsloket OMV_2019028269).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 februari 2020 tot 9 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 december 2019, van Danny en Katleen Coppens-Vanderlinden, Landuitstraat 128, 9470 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen te Roosdaal: Berchembos ZN, (afd. 1) sectie D 445 E (O.2019/158 en OMV_2019132664).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kevin en Jolien Agneesens - Clottemans, Knotwilgenlaan 2, 1742 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (dakvorm) op een perceel gelegen: Weverstraat 24, (afd. 4) sectie B 277 C (O.2019/125 - nr. omgevingsloket OMV_2019125397).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 februari 2020 tot 8 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 december 2019, van Guido Vierendeels, Dalemweg 3 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat ZN, 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 530 C10 en (afd. 1) sectie C 530 K10 (OV.2019/19).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Kim Bartholomeus, Abeelstraat 73, 1761 Roosdaal en de heer Renato Nicolodi, Abeelstraat 73, 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Abeelstraat 71, (afd. 4) sectie C 422 Z (O.2019/139 - nr. omgevingsloket OMV_2019140733).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jeroen Jacquemijns, Tuitenbergstraat 45, 1750 Lennik voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Keistraat 8, (afd. 4) sectie C 436 R2 (O.2019/117 - nr. omgevingsloket OMV_2019121025).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 januari 2020 tot 26 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 december 2019, van de heer Frederic Van der linden, Sterrelaan 42, 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen te Roosdaal: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F (O.2019/154 en OMV_2019155544).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Emma Van der Maelen namens Roosdaal , Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal en de heer Wim Goossens , Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal voor het bouwen van een polyvalente zaal na sloop van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: , (afd. 3) sectie A 416 C (O.2019/127 - nr. omgevingsloket OMV_2019123227).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Roosdaal, Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal voor het kappen en aanplanten van een bos (Groenherziening site 'Den Broebel') op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchaustraat, (afd. 3) sectie A 416 C en (afd. 3) sectie A 432 C (O.2019/114 - nr. omgevingsloket OMV_2019118395).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne namens WEYNE-PROJECTS BVBA, Franslaan 59/1, 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Kattemkets 3 en Kattemkets 3A, (afd. 1) sectie B 623 H en (afd. 1) sectie B 624 B (O.2019/116 - nr. omgevingsloket OMV_2019119472).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bruce Bevers namens B2B Business bvba BVBA, Hendrik Consciencestraat 18/5, 2800 Mechelen voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in gesloten verband op een perceel gelegen: Kattemstraat 68, Kattemstraat 70, Kattemstraat 72 en Kattemstraat 74, (afd. 1) sectie C 906 B, (afd. 1) sectie C 906 D, (afd. 1) sectie C 906 C en (afd. 1) sectie C 906 E (O.2019/124 - nr. omgevingsloket OMV_2019080024).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer André De Bolle, Berchemstraat 27 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning tot opslagruimte (functiewijziging & afbraak aanbouw) op een perceel gelegen: Berchemstraat 25, (afd. 1) sectie D 441 E (O.2019/130 - nr. omgevingsloket OMV_2019134811).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020– bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Tielemans, Koning Albertstraat 173, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 173, (afd. 3) sectie A 249 T (O.2019/132 - nr. omgevingsloket OMV_2019136195).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Katrien Kemps , Tenzuivenestraat 18A, 1760 Roosdaal voor het inrichten van een praktrijkruimte op een perceel gelegen: Knoddelstraat 34, (afd. 4) sectie A 19 H (O.2019/129 - nr. omgevingsloket OMV_2019131483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik De Waele , Koning Albertstraat 220, 1760 Roosdaal voor het regulariseren van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 220, (afd. 3) sectie A 383 E (O.2019/128 - nr. omgevingsloket OMV_2019128798).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Noah Janssen namens Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor het aanleggen van een rolstoeltoegankelijk plankenpad op een perceel gelegen: Heidestraat ZN, 1760 Roosdaal (afd. 2) sectie A 1/2 C en (afd. 2) sectie A 1/2 A (O.2019/109 - nr. omgevingsloket OMV_2019112550).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 januari 2020 tot 19 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2019, van mevrouw Christiane De Ruysscher, Rombautstraat 8, 1760 Roosdaal, de heer Eddy De Coninck, Rombautstraat 8, 1760 Roosdaal, de heer Gino De Moortel, Rombautstraat 8, 1760 Roosdaal en mevrouw Karin De Coninck, Rombautstraat 8, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Rombautstraat 8, (afd. 2) sectie A 59 C (O.2019/153).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 januari 2020 tot 19 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2019, van Kris De Leener , met als contactadres Gustaaf Ponchautstraat 18 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 18, (afd. 3) sectie A 302 S (O.2019/151).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 januari 2020 tot 19 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 november 2019, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een reliëfwijzing op een perceel gelegen: t.h.v. Profetenstraat 60, (afd. 1) sectie C 419 E, (afd. 1) sectie C 437 B, (afd. 1) sectie C 437 C, (afd. 1) sectie C 439 A en (afd. 1) sectie C 440 B (O.2019/140 en OMV_2019141346).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 januari 2020 tot 10 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2019, van Iggino Stuyck (namens Aquafin NV), Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Koning Albertstraat, de Jozef Jansstraat, de Daalbeekstraat en de Molenkauter op percelenl gelegen: Daalbeekstraat 15 - 19 & Jozef Jansstraat 4 - 8 & Koning Albertstraat 122A - 42 - 44 - 46 - 47 - 47A - 47B - 49 - 84 - 87 - 89 - 91 - 93 - 106 - 108 - 113 - 115 - 124 - 126 - 127 - 128 - 135 - 137 & Meiboomweg 2 & Molenkauter 1 te 1760 Roosdaal (afd. 3) sectie A, nummer(s): 109H2, 109M2, 114G, 116K, 124V, 124W, 140B, 140C, 140D, 15F, 20K, 20M, 20P, 257E, 264F, 265K, 615A, 615C, 615E, 615K, 78E/2, 78K, 80G, 80H en 84A, kadastraal gekend (afd. 3) sectie B, nummer(s): 115D, 120G, 121D, 21F2, 21T2, 24H, 24K, 24L, 26D, 28, 30D, 33H, 47F, ,48A4, 48A5, 66N, 66P en 66S (O.2019/150 en OMV_2019087147).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning