Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen - archief 2019 2

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2020

19 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kwinten en Jenny De Kempeneer-Vanderstraeten , Lombeekstraat 84, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 84, (afd. 1) sectie D 224 B2 (O.2019/123 - nr. omgevingsloket OMV_2019123057).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Fabrice en Candice Mels-Geeroms , Knoddelstraat 9, 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van bestaande woning op een perceel gelegen: Weverstraat 13, (afd. 4) sectie B 208 G5 (O.2019/110 - nr. omgevingsloket OMV_2019115910).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 december 2019 tot 27 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 november 2019, van mevrouw Nelly Van Eeckhoudt, Poelkbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met behoud van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 60, (afd. 1) sectie E 232 D2 (O.V.2019/16 en OMV_2019145812).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 december 2019 tot 27 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 november 2019, van Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 16, (afd. 1) sectie A 145 G (O.V.2019/17 en OMW_2019146493).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 december 2019 tot 27 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 december 2019, van Luc Hiel (namens Hiel Luc en Co), Rombautstraat 14, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden en een kantoorruimte na het slopen van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 32, (afd. 2) sectie A 38 M4 (O.2019/146 en OMV_2019152066).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

11 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Petra Evenepoel , Profetenstraat 65, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in de voortuin in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Profetenstraat 61, (afd. 1) sectie C 510 A2 (O.2019/120 - nr. omgevingsloket OMV_2019121635).

Affiche bekendmaking besissing omgevingsvergunning

11 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Damien Ooghe wonende te Edingseweg 46 te 9500 Geraardsbergen voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/10 - nr. omgevingsloket OMV_2019093228).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonathan en Daphné Beeckman-Duinslaeger , Mollenhoekstraat 8, 1790 Affligem voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 30, (afd. 1) sectie D 359 L (O.2019/98 - nr. omgevingsloket OMV_2019094125).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stijn Couck , Steenberg 3, 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (aangebouwd via bijgebouw) op een perceel gelegen: Steenberg 1, (afd. 1) sectie A 559 A (O.2019/119 - nr. omgevingsloket OMV_2019121046).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Elroy en Maité Van Den Brande-De Vos , Palmenlaan 16/2, 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband + milieumelding (bemaling) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 62, (afd. 1) sectie B 278 K (O.2019/108 - nr. omgevingsloket OMV_2019111353).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Noah Janssen namens Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor het kappen van 13 canadapopulieren op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 111 N (O.2019/112 - nr. omgevingsloket OMV_2019113228).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 december 2019 tot 13 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 november 2019, van Boris en Sofie Vanbever-Asselman, Warandestraat 66 bus 13, 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en plat dak) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 22, (afd. 4) sectie A 32 G (O.2019/138 en OMV_2019136756).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

2 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 december 2019 tot 9 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 oktober 2019, van Gert Schoofs (namens GJN Vastgoed bvba), Benedenstraat 9 te 3220 Holsbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een molencomplex naar complex voor meergezinswoningen (17 units) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 134 en ZN, (afd. 3) sectie A 283 N en (afd. 3) sectie A 283 R (O.2019/134 en OMV_2019136670).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

2 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Emiel Van den Broeck wonende te Grootveld 52 te 1745 Opwijk voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat 45, 1760 Roosdaal (O.V.2019/11 - nr. omgevingsloket OMV_2019091455).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne namens Weyne-Projects bvba, Franslaan 59/1, 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Driebek 3 en 11, (afd. 1) sectie B 623 M en (afd. 1) sectie B 624 A (O.2019/106 - nr. omgevingsloket OMV_2019106216).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Willems namens Immo De Venne nv, Leo de Béthunelaan 61, 9300 Aalst voor het slopen van een woning met café op een perceel gelegen: Populierstraat 2, (afd. 4) sectie B 19 E (O.2019/107 - nr. omgevingsloket OMV_2019106180).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefaan Carlier namens Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW, Lostraat 175, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een kinderboerderij op een perceel gelegen: , (afd. 2) sectie A 145 D (O.2019/92 - nr. omgevingsloket OMV_2019089224).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 november 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 november 2019 tot 23 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 oktober 2019, van Guy Deherder , Dokter Roosensstraat 57, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een voortuin (regularisatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 57, (afd. 1) sectie C 122 D (O.2019/131).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 november 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 november 2019 tot 12 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 september 2019, van DE DONCKER BVBA, Nieuwe Kaai 20, 1760 Roosdaal namens de heer Frank Beeckman, Nieuwe Kaai 20, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en exploiteren van een betoncentrale op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2019/115).

7 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lawrens Buyckx namens Gerrit Van der Steen BVBA, Heidestraat 138/a, 1742 Ternat en de heer Gerrit Van der Steen, Heidestraat 138/a, 1742 Ternat en Hagelands opmetings- en studieburo namens Lawrens Buyckx, Diestsestraat 175, 3270 Scherpenheuvel-Zichem voor 3 nieuwe kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: Binnenstraat ZN, 1761 Roosdaal (O.V.2019/7 - nr. omgevingsloket OMV_2019065127).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kurt Leemans, Abeelstraat 62 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een loods op een perceel gelegen: Abeelstraat 62, (afd. 4) sectie C 456 D en (afd. 4) sectie C 456 C (O.2019/83 - nr. omgevingsloket OMV_2019080258).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 november 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 27 september 2019, van Davina Wijns, Daalbeekstraat 4 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 4, (afd. 2) sectie B 125 T (O.2019/118 en OMV_2019122632).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marie-Claire Stockmans, Espenveldstraat 11 te 1760 Roosdaal voor het slopen van een woning op een perceel gelegen: Espenveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 262 C (O.2019/100 - nr. omgevingsloket OMV_2019100840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 november 2019 tot 12 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 oktober 2019, van Wim Van den Cruijce (namens Intop Experts), Statiestraat 11-13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de weg op een perceel gelegen te Roosdaal: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 94 N, (afd. 1) sectie B 94 P en (afd. 1) sectie B 95 N (O.V.2019/14 en OMV_2019128572).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Andy Gaban, 10de Zijweg 3 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkstraat 34, 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie E 974 B (O.2019/86 - nr. omgevingsloket OMV_2019085964).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lieve De Decker, Heidestraat 74 te 1742 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Keistraat 27, 1760 Roosdaal, (afd. 4) sectie C 467 A2 (O.2019/84 - nr. omgevingsloket OMV_2019082632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 november 2019 tot 6 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 oktober 2019, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een polyvalente zaal na sloop van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 5A , (afd. 3) sectie A 416 C (O.2019/127 en OMV_2019123227).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 november 2019 tot 6 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 september 2019, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het kappen en aanplanten van een bos (Groenherziening site 'Den Broebel') op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 5A, (afd. 3) sectie A 416 C en (afd. 3) sectie A 432 C (O.2019/114 & OMV_2019118395).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale schuldvorderingen

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor Het Koetshuis van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

23 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Geert Vandesande, Dalstraat 9 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Knoddelstraat 5, (afd. 4) sectie A 327 E (O.2019/105 - nr. omgevingsloket OMV_2019102642).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefan Marcel Scherlippens, Brusselstraat 59 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 59, (afd. 1) sectie C 47 M3 (O.2019/104 - nr. omgevingsloket OMV_2019104093).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ruben Van Belle, met als contactadres Kleemstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (plaatsen dakkapellen) op een perceel gelegen: Kleemstraat 16, (afd. 2) sectie A 280 R2 (O.2019/101 - nr. omgevingsloket OMV_2019100674).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 oktober 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 1 oktober 2019, van Gino en Karin De Moortel-De Coninck, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal en Eddy en Christiane De Coninck-De Ruysscher, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Rombautstraat 8, (afd. 2) sectie A 59 C (O.2019/122).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

21 oktober 2019 – bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 12 september 2019

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 12 september 2019 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

21 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Isabelle Borremans, met als contactadres derrevoortstraat 60 bus A te 1760 roosdaal voor het aanleggen van een zwembad met poolhouse op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 60A, (afd. 3) sectie B 305 E (O.2019/75 - nr. omgevingsloket OMV_2019070426).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Scholliers wonende te Cyriel De Baerestraat 18 te 9200 Dendermonde voor het 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband met nieuwe rooilijn op 5,00 m uit de as van Kaaistraat en 3,00 m uit de as van buurtweg nr. 21 op een perceel gelegen: Kaaistraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/9 - nr. omgevingsloket OMV_2019079727).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 oktober 2019 tot 27 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 oktober 2019, van Kevin en Jolien Agneesens - Clottemans, Knotwilgenlaan 2 te 1742 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (dakvorm) op een perceel gelegen: Weverstraat 24, (afd. 4) sectie B 277 C (O.2019/125).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 oktober 2019 tot 28 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 oktober 2019, van de heer Sam Taelemans Koningin Astrid Park 16 bus 3 te 9300 Aalst tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Reusestraat op een perceel gelegen: Reusestraat 22 en ZN, (afd. 4) sectie C 52 C en (afd. 4) sectie C 55 B (O.V.2019/13 en OMV_2019122323).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri en Doina Coppens-Cozianu, Resedasstraat 37 te 1070 Anderlecht voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Driebek 13, 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie B 516 A (O.2019/77 - nr. omgevingsloket OMV_2019058969).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk en Greet Van der Poorten-De Bisschop, Steenmeersstraat 7 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Steenmeersstraat 7, (afd. 1) sectie E 116 W (O.2019/74 - nr. omgevingsloket OMV_2019069084).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 oktober 2019 tot 21 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 september 2019, van Petra Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in de voortuin in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Profetenstraat 61, (afd. 1) sectie C 510 A2 (O.2019/120).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 oktober 2019 tot 20 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 september 2019, van de heer Jeroen Jacquemijns, Tuitenbergstraat 45 te 1750 Lennik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Keistraat 8, (afd. 4) sectie C 436 R2 (O.2019/117).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 oktober 2019 – bekendmaking nieuwe straatnaam sociaal woonproject Derrevoortstraat

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (en latere wijzigingen), voor het sociale woonproject Derrevoortstraat de straatnaam Halleweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 12 september 2019.

Affiche bekendmaking nieuwe straatnaam sociaal woonproject Derrevoortstraat

9 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Adeline Di Tullio, Breughelpark 8/13 te 1731 Asse en de heer Wout Nechelput, Ninoofsesteenweg 39/1 te 1750 Lennik voor het bouwen van eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie B 489 E, (afd. 1) sectie B 489 D en (afd. 1) sectie B 519 B (O.2019/95 - nr. omgevingsloket OMV_2019095565).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Karel De Pever, Berchemstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het Verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Berchemstraat 46, (afd. 1) sectie D 638 B (O.2019/94 - nr. omgevingsloket OMV_2019093304).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Daniel Stirbu, Ninoofsesteenweg 557 te 1070 Anderlecht voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Ledebergdries 18 en Ledebergdries 20, (afd. 1) sectie C 293 C, (afd. 1) sectie C 295 F, (afd. 1) sectie C 297 R, (afd. 1) sectie C 297/2 C en (afd. 1) sectie C 899 B (O.2019/93 - nr. omgevingsloket OMV_2019061997).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Raf en Ulrike Leemans-Van Den Meersche,  Halleweg 12 te 1701 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie B 489 E en (afd. 1) sectie B 489 D (O.2019/82 - nr. omgevingsloket OMV_2019080272).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 oktober 2019 tot 12 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 augustus 2019, van de heer Diederik Macoir (namens DMC Immo), Laudinnestraat 58 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (1 bijkomende kavel) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 115 K2 – kavel 2A en 2B (O.V.2019/12).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 oktober 2019 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc en Vera Van den Haute -Fieremans,  Gasthuisstraat 50 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Keerstraat 60, (afd. 1) sectie C 682 B (O.2019/80 - nr. omgevingsloket OMV_2019072461).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 september 2019 - bekendmaking beslissing gemeenteraad van 12 september 2019

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (en latere wijzigingen), voor het binnengebied tussen de Hoogstraat en de Profetenstraat de volgende nieuwe straatnamen voorlopig werden vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 12 september 2019.

Klik hier voor het integrale besuit

24 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Camiel Victor Muylaert, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal en Luc en Vera Van den Haute-Fieremans, Gasthuisstraat 50 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (plat dak en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Keerstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/8 - nr. omgevingsloket OMV_2019074457).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2019 -  bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Véronique Maene, Pamelse Klei 50 bus 3 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 20, (afd. 1) sectie E 502 L (O.2019/89 - nr. omgevingsloket OMV_2019072032).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Christophe Bays en mevrouw Vanessa Merlevede, Knoddelstraat 13 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 33, (afd. 1) sectie D 245 W (O.2019/71 - nr. omgevingsloket OMV_2019041238).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Greet De Boitselier, Kerkhofstraat 17 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Kerkhofstraat 17, (afd. 1) sectie A 181 L en (afd. 1) sectie A 184 F (O.2019/61 - nr. omgevingsloket OMV_2019056160).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 september 2019 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Paul Versaen, Bosstraat 30 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Bosstraat 30, (afd. 4) sectie B 93 F2 (O.2019/69 - nr. omgevingsloket OMV_2019063617).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een magazijn op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2019/63 - nr. omgevingsloket OMV_2019057677).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning