Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen - archief 2018 1

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 juni 2018

23 mei 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 mei 2018 tot 2 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 april 2018, van de heer Kamiel Muylaert, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat 58, (afd. 1) sectie C 682 B, (afd. 1) sectie C 718 B, (afd. 1) sectie C 718 D en (afd. 1) sectie C 718 C (O.V.2018/4).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 10 februari 2018, van Kris en Maïté Deschuyffeleer - Houet wonende te Berchemstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (aanpassen gevelopeningen) op een perceel gelegen: Berchemstraat 2, (afd. 1) sectie D 408 D en (afd. 1) sectie D 409 D (O.2018/9).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de gemeente Roosdaal, mevrouw Christine Hemerijckx en mevrouw Emma Van der Maelen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 4 bomen op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 2) sectie B 14 (O.2018/6 - nr. omgevingsloket OMV_2018006983).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Omer De Backer wonende te Keerstraat 54/A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (regularisatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 22, (afd. 2) sectie A 283 M2 en (afd. 2) sectie A 283 N2 (O.2018/8 - nr. omgevingsloket OMV_2018013978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Yilmaz CALLI wonende te Bevrijdingsstraat 66 te 9300 Aalst voor het bouwen van een handelsgebouw op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 44, (afd. 1) sectie E 524 L2 (O.2018/17 - nr. omgevingsloket OMV_2018025303).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 februari 2018, van Inge François wonende te Kleistraat 75 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning (vernieuwen dak) op een perceel gelegen: Eikauterstraat 7, (afd. 4) sectie A 288 C (O.2018/14).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eddie De Block namens INTRADURA gevestigd te Dorent 5 te 1620 Drogenbos voor het aanleg van een recyclagepark in toepassing van artikel 4.4.7. van de VCRO op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg ZN, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2018/16 - nr. omgevingsloket OMV_2018022978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther De Buck wonende te Abeelstraat 70 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 70, (afd. 4) sectie C 458 W (O.2018/7 - nr. omgevingsloket OMV_2018012448).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 mei 2018 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 23 april 2018, akte genomen van de melding klasse 3, Motorcrosswedstrijd Gooik, digitaal ontvangen op 21 maart 2018, van Auto - Motor-Club "De Toekomst" Dworp gevestigd te Kareelveldlaan 9 te 1653 Dworp en de heer Ivan Vogeleer wonende te Kareelveldlaan 6 te 1653 Beersel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het melding klasse 3, Motorcrosswedstrijd Gooik op een perceel gelegen: (afd. 3) sectie B 343, 344 en 345 (O.2018/33).

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Katia Moors wonende te Patattestraat 8a te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO, op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 22, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/2 - nr. omgevingsloket OMV_2018003761).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 27 maart 2018, van Nadine Braeckmans wonende te Pamelstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Pamelstraat 25, (afd. 1) sectie A 67 H (O.2018/31).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 28 maart 2018, van Maria Calogera Palmeri wonende te Reigersbaan 16 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda na afbraak pergola op een perceel gelegen: Reigersbaan 16, (afd. 2) sectie B 61 S2 en (afd. 2) sectie B 61 Y3 (O.2018/34).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer André Michel Goubert wonende te Lombeekstraat 29 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een publiciteitspaneel op een perceel gelegen: Lombeekstraat 29, (afd. 1) sectie D 50 K (O.2018/5 - nr. omgevingsloket OMV_2018007384).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 april 2018, van de heer Jens Van den Eede wonende te Lostraat 23 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219, (afd. 3) sectie A 208 G, (afd. 3) sectie A 209 D en (afd. 3) sectie A 209 E (O.2018/41).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Paul Boulez wonende te Gasthuisstraat 114A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van 2 eengezinswoningen (1 woning tot 2 appartementen en gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 114A en Gasthuisstraat 116, (afd. 1) sectie C 84 H en (afd. 1) sectie C 84 G (O.2018/3 - nr. omgevingsloket OMV_2018005440).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 15 maart 2018, van Hendrik Nuyttens wonende te Bundermeersweg 5 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen:Bundermeersweg 5, (afd. 2) sectie B 146 M2 (O.2018/23).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

24 april 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Matthias Van Lul wonende te Koning Albertstraat 53 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 53, (afd. 3) sectie A 65 C (O.2018/1 - nr. omgevingsloket OMV_2018002683).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 april 2018 tot 23 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 maart 2018, van de heer Vandenberghe Philippe wonende te Bievegemberg 17 te 1760 Roosdaal en PVDB Collections gevestigd te Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar restaurant + milieumelding klasse 3 (koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176 kW) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 209 en 211, (afd. 2) sectie B 117 Z (O.2018/21).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 maart 2018, van mevrouw Tiffany Van Muylder wonende te Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een stal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2018/24).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2018, van Dries en Sofie Ceuppens-Geldhof wonende te Ternatsestraat 27 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/18).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van de heer Dirk Charlier wonende te Keerstraat 31A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (plaatsen van een zwembadoverkapping) op een perceel gelegen: Keerstraat 31A (afd. 1) sectie A 93 L (O.V.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 maart 2018, van de heer Albert Borloo wonende te Keerstraat 26 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijstellen kavelgrenzen) op een perceel gelegen: Keerstraat 26, (afd. 1) sectie C 659 H (O.V.2018/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 maart 2018, van Eddie De Block namens Intradura gevestigd te Dorent 5 te 1620 Drogenbos tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een recyclagepark in toepassing van artikel 4.4.7. van de VCRO op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg ZN, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2018/16).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van Steven en Sofie Verleysen-Verhevick, Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (oprichten praktijkruimte) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, afd 1 sectie C nr. 99 E (dossiernummer O.V.2018/3).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 maart 2018 - Besluit van 8 februari 2018 van de deputatie Vlaams-Brabant houdende goedkeuring rooilijnplannen (deel) en gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 54 en 55

16 februari 2018 - Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 februari 2018 tot 26 maart 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 januari 2018, van mevrouw Katia Moors, Patattestraat 8a te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, afd 1 sectie B nr. 8 A (dossiernummer O.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 februari 2018 - Bekendmaking collegebesluit van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door het college werd goedgekeurd:

Gemeentelijke retributiereglement voor de vóór- en naschoolse kinderopvange en vakantiewerking - vaststelling tarieven

7 februari 2018 - Bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

25 januari 2018 - Bekendmaking

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 48 (deelgemeente Borchtlombeek), gedeelte van de Binnenstraat.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 29 januari 2018 tot en met 27 februari 2018.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 28 februari 2018.

8 januari 2018 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 21 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 21 december 2017, door de gemeenteraad werden goedgekeurd: