Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen 2022 (deel 3)

Bekendmakingen 2022 (deel 3 - oktober tem december)

30 december 2022 - bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Hoogstraat

20221222 - GAR Hoogstraat (Gemeenteraad 22/12/2022)

20221222 - GAR - signalisatieplan - Hoogstraat

29 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 januari 2023 tot 8 februari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 december 2022, van de heer Brandon Maitre tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een parking (23 wagens) met ingedeelde inrichting (Klasse 3) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN, (afd. 1) sectie E 240 M3 (O.2022/130 en OMV_2022162429).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Raymond Evenepoel  voor het kappen van bomen (10 sparren), 2 eiken en een zilverberk op een perceel gelegen: Varing ZN, (afd. 1) sectie C 530 F10 (O.2022/110 - nr. omgevingsloket OMV_2022140748).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Maurizio Volpe voor het aanleggen van een zwembad met poolhouse en een parkeerplaats in de voortuin op een perceel gelegen: Kraanstraat 46, (afd. 4) sectie A 415 M3 (O.2022/112 - nr. omgevingsloket OMV_2022129874).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nadine Belibi voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Abeelstraat 54, (afd. 4) sectie C 436 V2 (O.2022/106 - nr. omgevingsloket OMV_2022136410).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Anna Van Saene voor het plaatsen van een carport en het verbouwen en uitbreiden van een garage op een perceel gelegen: Ledebergdries 12, (afd. 1) sectie C 250 T (O.2022/103 - nr. omgevingsloket OMV_2022132804).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 december 2022 tot 27 januari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 november 2022, van Wim Goossens en Emma Van der Maelen (namens Gemeentebestuur Roosdaal) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Herststraat ZN, (afd. 4) sectie C 304/2 A, (afd. 4) sectie C 326 C, (afd. 4) sectie C 326 D, (afd. 4) sectie C 327 en (afd. 4) sectie C 328 (O.V.2022/10 en OMV_2022149685).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Victor De Beenhouwer  voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Gootjesstraat 20, (afd. 1) sectie A 111 X (O.2022/105 - nr. omgevingsloket OMV_2022136878).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 december 2022 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS  en mevrouw Lieve De Decker  voor het wijzigen van het reliëf, het plaatsen van afsluitingen en een keerwand, het kappen van bomen (regularisatie) op een perceel gelegen: Keistraat 27 en Keistraat 29, (afd. 4) sectie C 464 L2, (afd. 4) sectie C 467 M, (afd. 4) sectie C 467 P en (afd. 4) sectie C 467 A2 (O.2022/85 - nr. omgevingsloket OMV_2022111065).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Denise Van Droogenbroeck  voor het verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning met 2 wooneenheden (regularisatie) op een perceel gelegen: Stampmolenstraat 19, (afd. 4) sectie B 197 R (O.2022.101 - nr. omgevingsloket OMV_2022124092).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 december 2022 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bert en Svea Walravens-Geeroms voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Kerkstraat 38, (afd. 4) sectie A 70 L (O.2022/76 - nr. omgevingsloket OMV_2022106967).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 december 2022 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Danny De Coen  voor het kappen van een boom (kerselaar) op een perceel gelegen: Piezelstraat 61, (afd. 1) sectie A 408 C en (afd. 1) sectie A 408 B (O.2022/99 - nr. omgevingsloket OMV_2022128812).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 december 2022 tot 13 januari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 november 2022, van  tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 46, (afd. 1) sectie A 30 E3. (O.V.2022/9 en OMV_2022152700).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 december 2022 – publieke inspraak over het plan-MER ‘Ruimte voor water Dender’

De Vlaamse Waterweg, het Departement Omgeving en de provincie Oost-Vlaanderen maken een strategisch plan op voor de Dendervallei. Het Strategisch Plan moet de leidraad vormen voor de toekomstige uitbouw en inrichting van een meer veerkrachtige Dendervallei, vanaf de gewestgrens met Wallonië in Geraardsbergen tot aan de monding van de Dender in de Schelde in Dendermonde. De missie van het plan is om het overstromingsrisico te verminderen, waarbij niet alleen naar het risico wordt gekeken, maar ook naar de ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden voor het gebied. Bij de opmaak van het Strategisch Plan zal gezocht worden naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek en naar mogelijkheden voor een sterkere Dendervallei (bijvoorbeeld op het vlak van wonen, economie, landbouw, natuur, enz.). Het Strategisch Plan zal maatregelen en acties bevatten die deze geïntegreerde ontwikkelingsvisie in de praktijk kan omzetten. Bij de opmaak van het Strategisch Plan wordt ook een milieueffectenonderzoek via een plan-MER voorzien.

Om de mogelijke effecten van dit programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt dus een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan, en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van dit plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Neem deel aan de inspraakprocedure over de kennisgevingsnota.

U kunt van 5/12/2022 t.e.m. 4/02/2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en aangeven hoe dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen voor alternatieven formuleren.

De kennisgevingsnota inkijken

De volledig verklaarde kennisgevingsnota kan tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie uiterlijk op 4/02/2023 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via e-mail naar mer@vlaanderen.be, of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u trouwens op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

1 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 december 2022 tot 9 januari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 november 2022, van Vincent en Maja Dubois-De Bruyn tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (carport kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, (afd. 1) sectie C 856 N (O.2022/114 en OMV_2022129026).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 december 2022 tot 4 januari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 oktober 2022, van Manu Renard (All Projects & Developments NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat/Wolvenstraat ZN, (afd. 1) sectie C 800 D (O.V.2022/8 en OMV_2022143328).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Van Isveldt voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 54, (afd. 1) sectie C 619 G (O.2022/98 - nr. omgevingsloket OMV_2022128140).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Smits voor het plaatsen van een elektriciteitscabine (met ingedeelde inrichting) op een perceel gelegen: Herststraat ZN, (afd. 2) sectie A 35 D (O.2022/72 - nr. omgevingsloket OMV_2022082176).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bruno Deboeck voor het plaatsen van bijgebouwen, een zwembad en verhardingen op een perceel gelegen: Pamelse Klei 14-16, (afd. 1) sectie C 92 C2 en (afd. 1) sectie C 93 T (O.2022/96 - nr. omgevingsloket OMV_2022125041).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Samy en Marine Haboubi - Ruzzene voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband (aangepast plan) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 21, (afd. 1) sectie B 233 P2 (O.2022/87 - nr. omgevingsloket OMV_2022107425).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Claudine Piret voor het regulariseren van bijgebouwen op een perceel gelegen: Kwinkeleer 103, (afd. 1) sectie C 578 M (O.2022/93 - nr. omgevingsloket OMV_2022092917).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sibert Eeckhoudt voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 220B, (afd. 2) sectie B 191 A (O.2022/75 - nr. omgevingsloket OMV_2022106581).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2022 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 oktober 2022, van Stefaan Schoonjans voor het Inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 142, (afd. 3) sectie A 287 L (O.2022/111).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 november 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2022 tot 22 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2022, van de heer Denis Jacobs tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met stal, het aanleggen van een verharding, het regulariseren van een schuilhok en het slopen van de bestaande bebouwing (met ingedeelde inrichting klasse 2) op een perceel gelegen: Weverstraat 30 (afd. 4) sectie B 120 D, (afd. 4) sectie B 121 E, (afd. 4) sectie B 121 F, (afd. 4) sectie B 123 F en (afd. 4) sectie B 124 C (O.2022/109 en OMV_2022124397).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 november 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 november 2022 tot 22 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 september 2022, van Jean-Pierre Van Laethem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, (afd. 1) sectie C 744 F, (afd. 1) sectie C 753 H, (afd. 1) sectie C 756 L, (afd. 1) sectie C 756 M, (afd. 1) sectie C 759 E, (afd. 1) sectie C 817 K en (afd. 1) sectie C 817 E (O.V.2022/6 en OMV_2022121234).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jean-Philippe en Virginie Dubois-Verlinden voor het verbouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergdries 28, (afd. 1) sectie C 292 F (O.2022/92 - nr. omgevingsloket OMV_2022115641).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Karel De Waele voor het plaatsen van een veranda bij een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Pamelstraat 10, (afd. 1) sectie A 74 C (O.2022/84 - nr. omgevingsloket OMV_2022112996).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kevin en Lotte De Man-Van Cleemputte voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Knoddelstraat 28, (afd. 4) sectie A 27 H (O.2022/81 - nr. omgevingsloket OMV_2022095595).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Youssef en Nabila Bujarta-El Moukhtari voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Monnikveldstraat 1A, (afd. 4) sectie C 469 T4 (O.2022/88 - nr. omgevingsloket OMV_2022115090).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2022 - bekendmaking besluit college van burgemeester en schepenen houdende goedkeuring van ontwerp verkoopakte voor het perceel afdeling 3, sectie A, nr. 417 B en 417 G

14 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen en Annemie Tielemans-Eemans voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Wolvenstraat 33, (afd. 1) sectie C 781 N (O.2022/86 - nr. omgevingsloket OMV_2022114536).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bart Deheegher voor het kappen van 11 bomen op een perceel gelegen: Windmolenstraat 18, (afd. 3) sectie B 52 B (O.2022/78 - nr. omgevingsloket OMV_2022109687).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Davy Van Nieuwhuyse voor het verbouwen van zonevreemde woning, het slopen van stallingen en het oprichten van een loods op een perceel gelegen: Papenheide 1, (afd. 1) sectie E 97 G, (afd. 1) sectie E 97 K en (afd. 1) sectie E 99 D (O.2022/70 - nr. omgevingsloket OMV_2022087946).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Maesenaere voor het herbestemmen van een meergezinswoning tot eengezinswoning op een perceel gelegen: Lostraat 159, (afd. 2) sectie A 20 L (O.2022/80 - nr. omgevingsloket OMV_2022110398).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2022 - BEKENDMAKING VAN OPENBAAR ONDERZOEK
ONTWERP VAN BELEIDSPLAN RUIMTE VLAAMS-BRABANT EN BIJHORENDE MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaat over tot de openbaarmaking van het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant en de bijhorende milieueffectenrapportage. Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant (BRVB)  zal de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Vlaams-Brabant voor de lange en middellange termijn bevatten, ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB). Iedereen kan het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant  raadplegen overeenkomstig art. 25 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning.

We hebben ook de milieueffecten in kaart gebracht door de opmaak van een milieueffectenrapport.
Het ontwerp van  milieueffectenrapportage vormt een bijlage bij het ontwerp van Beleidsplan en kan eveneens geraadpleegd worden, overeenkomstig art. 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's.

Vanaf 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023 liggen het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant  én de bijhorende ontwerp milieueffectenrapportage ter inzage op het provinciehuis van Vlaams-Brabant en bij de 65 gemeentehuizen in de provincie Vlaams-Brabant.

U kan de documenten ook volledig bekijken via de volgende webpagina: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be
Op deze webpagina vindt u tevens de procesinformatie over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant wordt voorgesteld op twee infomarkten op 13 december 2022 tussen 13 en 20 uur, in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, Poverstraat 75, 1731 Asse en op 14 december 2022 tussen 13 en 20 uur, in het provinciehuis van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Reacties op het ontwerp van Beleidsplan en het ontwerp van  milieueffectenrapportage (vb. bijkomende informatie, opmerkingen of suggesties) kunnen schriftelijk bezorgd worden uiterlijk 1 maart 2023.

Reageren kan op volgende manieren :

  • per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis in elke gemeente van Vlaams-Brabant
  • door een reactie via het digitale participatieplatform op be

8 november 2022 - Bekendmaking openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

- Online: http://www.omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

- U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of u stuurt een mail naarbjo.omgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

7 november 2022 - bekendmaking rooilijn Hunselberg en Hunselstraat

Het college van burgemeester en schepenen maakt, in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 03/05/2019 houdende de gemeentewegen, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de nieuwe rooilijn van de Hunselberg en de Hunselstraat, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 27 oktober 2022.

U kunt deze documenten inkijken van 7 november 2022 tot en met 6 december 2022 bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal. Het is enkel mogelijk om het in te kijken na afspraak. U kunt een afspraak maken via e-mail (ruimtelijkeordening@roosdaal.be) of telefonisch op het nummer 054/89 13 30.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk aan het college van burgemeester er schepenen overmaken uiterlijk op
6 december 2022.

26 oktober 2022 – bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 november 2022 tot 7 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 oktober 2022, van Stefaan Stevens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, (afd. 3) sectie B 295 R, (afd. 3) sectie B 297 H, (afd. 3) sectie B 299 B, (afd. 3) sectie B 300 F en (afd. 3) sectie B 300 G (O.V.2022/7 en OMV_2022135983).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marijke De Paepe voor het rooien van 5 sparren, 1 douglasspar en 2 essen op een perceel gelegen: Kampweide 4, (afd. 4) sectie A 73 F (O.2022/58 - nr. omgevingsloket OMV_2022025459).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guido Van Pee (namens Fly One BVBA) voor het uitvoeren van een reliëfwijziging en terreinaanlegwerken op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 243, (afd. 2) sectie B 112 F4 en (afd. 2) sectie B 113 R (O.2022/64 - nr. omgevingsloket OMV_2022086088).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 oktober 2022 tot 18 november 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 19 september 2022, van Kristof en Jasmina Dekens - Sans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Binnenstraat ZN, (afd. 4) sectie C 42 B, (afd. 4) sectie C 46 D en (afd. 4) sectie C 46 C (O.2022/97 en OMV_2022109761).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 oktober 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 oktober 2022 tot 18 november 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 september 2022, van Dorin Tecu tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplantingsniveau) op een perceel gelegen: Weverstraat 66, (afd. 4) sectie B 101 X3 (O.2022/95 en OMV_2022120279).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 oktober 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 oktober 2022 tot 18 november 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 augustus 2022, van de heer Peter Maesenaere tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met verhardingen (regularisatie) in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 55A, (afd. 1) sectie E 204 K (O.2022/83 en OMV_2022112634).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

11 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gerrit Van der Steen BVBA voor het oprichten van een luifel bij een loods (regularisatie) op een perceel gelegen: Molenkauter 1, (afd. 3) sectie B 30 D (O.2022/74 - nr. omgevingsloket OMV_2022105802).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cathy Van den Nest voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Lostraat 26, (afd. 1) sectie D 35 L (O.2022/73 - nr. omgevingsloket OMV_2022106112).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kenny en Evi Motte - Van Nechel voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (kroonlijsthoogte,dakvorm) en het slopen van een schuur op een perceel gelegen: Hunselberg 7 , (afd. 3) sectie A 182 L, (afd. 3) sectie A 182 H en (afd. 3) sectie A 182 K (O.2022/65 - nr. omgevingsloket OMV_2022072624).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning