Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen - archief 2020 2

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 oktober 2020

28 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vitaliy en Beatriz Gabernik - De Blas Escobar, Hoogstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Hoogstraat 21, (afd. 1) sectie B 399 M (O.2020/99 - nr. omgevingsloket OMV_2020092632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van tijdelijke containerklassen op een perceel gelegen: Brusselstraat 27, (afd. 1) sectie C 62 W4 (O.2020/114 - nr. omgevingsloket OMV_2020104981).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jelle Barbé namens WILLIAM BARBE BVBA, Gravenbosstraat 110, 1770 te Liedekerke voor het inrichten van een kantoor en plaatsen van reclame op een perceel gelegen: Brusselstraat 17, (afd. 1) sectie C 62 C4 (O.2020/106 - nr. omgevingsloket OMV_2020098242).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Maarten De Ridder, Kleemstraat 117 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een parkeerplaats op een perceel gelegen: Kleemstraat 117, (afd. 2) sectie A 359 B2 (O.2020/60 - nr. omgevingsloket OMV_2020067070).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Andries Van Cauwelaert-De Wyels, Koning Albertstraat 113 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 113, (afd. 3) sectie A 109 H2 (O.2020/98 - nr. omgevingsloket OMV_2020088261).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 189, (afd. 3) sectie A 232 E en (afd. 3) sectie A 232 D (O.2020/97 - nr. omgevingsloket OMV_2020088423).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jeroen Heymans, Omloopstraat 22 te 1760 Roosdaal en mevrouw Liesje Verpaelst, Omloopstraat 22 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (aanbouwen veranda) op een perceel gelegen: Omloopstraat 22, (afd. 1) sectie E 768 M (O.2020/91 - nr. omgevingsloket OMV_2020087497).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Manu Renard, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik, de heer Peter Goossens, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik en Manu Renard namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van 9 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband met nieuwe rooilijn op 4 m uit de as van de Wolvenstraat op een perceel gelegen: Wolvenstraat 1, (afd. 1) sectie C 800 D (O.2020/57 - nr. omgevingsloket OMV_2020060779).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 september 2020 tot 28 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 augustus 2020, van Dimitri Van Horenbeeck, Koning Albertstraat 47 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 20 P, (afd. 3) sectie A 20 M, (afd. 3) sectie A 20 N, (afd. 3) sectie A 615 E en (afd. 3) sectie A 615 F (O.2020/118).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 september 2020 tot 21 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 augustus 2020, van de heer Farid El Boujdaini, Place de sainte 7/4 te 1070 ANDERLECHT tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 24 , (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 P, (afd. 1) sectie E 505 K en (afd. 1) sectie E 520 C (O.2020/113).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 september 2020 tot 21 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 augustus 2020, van de heer Dimitri Floru, Moelieweg 9 te 1760 Roosdaal en Pierre Floru namens X - PRESSION BVBA, Zwarteberg 43 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een looppiste, stapmolen en mestvaalt en het exploiteren van een paardenfokkerij op een perceel gelegen: Moelieweg 9, (afd. 3) sectie A 197 E, (afd. 3) sectie A 197 F, (afd. 3) sectie A 197 D, (afd. 3) sectie A 199 B, (afd. 3) sectie A 201 C, (afd. 3) sectie A 201 D en (afd. 3) sectie A 206 K (O.2020/110).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 september 2020 tot 21 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juni 2020, van de heer Olivier Ostijn, Rue d'en Haut 36B te 7864 Deux-Acren tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 22, (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 S en (afd. 1) sectie E 505 K (O.2020/83).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Goossens namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 159, (afd. 3) sectie A 271 G (O.2020/36 - nr. omgevingsloket OMV_2020038394).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jos Willems, Brusselstraat 35 te 1760 Roosdaal en Jos Willems namens WILLEMS JOS BVBA, Brusselstraat 35 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een loods met exploitatie van een inrichting voor het behandelen van metalen, het stallen van voertuigen, de opslag van gevaarlijke stoffen en het houden van runderen op een perceel gelegen: Brusselstraat 35, (afd. 1) sectie C 60 S en (afd. 1) sectie C 60 R (O.2020/22 - nr. omgevingsloket OMV_2020021249).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen en Birkje Seminck-De Ridder, Fabrieksstraat 155 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kleemstraat 49, (afd. 2) sectie A 386 C (O.2020/84 - nr. omgevingsloket OMV_2020076666).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Josiane Rooseleer, Brusselstraat 32 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een luifel op een perceel gelegen: Brusselstraat 32, (afd. 1) sectie C 585 G2 (O.2020/76 - nr. omgevingsloket OMV_2020074914).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van David Schets, Eikauterstraat 24 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Eikauterstraat 24, (afd. 4) sectie A 414 X8 (O.2020/50 - nr. omgevingsloket OMV_2020052214).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Van Mulders, Ninoofsesteenweg 238 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 156, (afd. 3) sectie A 290 L2 (O.2020/79 - nr. omgevingsloket OMV_2020075414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Johan Eliat-Eliat, Paul Jansonstraat 57 te 1020 Brussel voor het plaatsen van tijdelijke containerklassen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5 en Kapelleweide 7, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 530 S10 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2020/77 - nr. omgevingsloket OMV_2020074659).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joke De Wit, Abeelstraat 74 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een voorzetrolluik op een perceel gelegen: Abeelstraat 74, (afd. 1) sectie B 542 H, (afd. 1) sectie B 542 G en (afd. 4) sectie C 460 H (O.2020/73 - nr. omgevingsloket OMV_2020073773).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 september 2020 tot 7 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 augustus 2020, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv, Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 262 C, (afd. 1) sectie E 263 B2 en (afd. 1) sectie E 263 L2 (O.V.2020/12 en OMV_2020103088).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Wim Goossens, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het herinrichten van het Dikke van Pamelplein op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie A 30/2 C, (afd. 1) sectie A 162 M, (afd. 1) sectie A 162 X, (afd. 1) sectie A 162 N en (afd. 1) sectie A 162 C3 (O.2020/67 - nr. omgevingsloket OMV_2020058006).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Melanie Thomas (namens Thomas Et Piron Home NV), Rue de la Besace, Our 14 te 6852 Paliseul voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 12) op een perceel gelegen: Keistraat 24, (afd. 4) sectie C 469 V4 (O.2020/63 - nr. omgevingsloket OMV_2020040751).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik en Tamara Vande Velde-Van Der Borght, Omer De Vidtslaan 57 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone) op een perceel gelegen: Lombeekstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie D 129 B, (afd. 1) sectie D 129 A, (afd. 1) sectie D 129 C, (afd. 1) sectie D 129 D en (afd. 1) sectie D 130 E (O.V.2020/5 - nr. omgevingsloket OMV_2020061262).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17/08/2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kristof Van Cutsem wonende te Nekkerspoelstraat 264 te 2800 Mechelen voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone) op een perceel gelegen: Keerstraat ZN (O.V.2020/2 - nr. omgevingsloket OMV_2020026813).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal voor het uitvoeren van een reliëfwijzing op een perceel gelegen: t.h.v. Profetenstraat 60, (afd. 1) sectie C 419 E, (afd. 1) sectie C 437 B, (afd. 1) sectie C 437 C, (afd. 1) sectie C 439 A en (afd. 1) sectie C 440 B (O.2019/140 - nr. omgevingsloket OMV_2019141346).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 augustus 2020 tot 23 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 juli 2020, van Kim Duffeleer, Welleplein 10 bus 22 te 9473 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een verharding in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Driebek 8, (afd. 1) sectie B 627 C (O.2020/102 en OMV_2020095975).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 augustus 2020 tot 27 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 juli 2020, van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een paardenstal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2020/104 en OMV2020097087).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 augustus 2020 tot 28 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 juli 2020, van Kris De Leener, Ninoofsesteenweg 63 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 63, (afd. 1) sectie E 401 X en (afd. 1) sectie E 401 Z (O.2020/107 en OMV_2020098892).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 augustus 2020 tot 28 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 juli 2020, van Filip Branckaert, Edingsesteenweg 119 bus b te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 65, (afd. 3) sectie A 69 N (O.V.2020/11 en OMV_2020097007).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 augustus 2020 tot 10 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juni 2020, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, (afd. 1) sectie C 419 G en (afd. 1) sectie C 419 H (O.V.2020/8 en OMV_2020072794).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Veerle Souffriau, Ninoofsesteenweg 8 te 1760 Roosdaal voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Poelkstraat 40, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 857 M (O.V.2020/3 - nr. omgevingsloket OMV_2020042992).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Niels De Raes (namens Dakwerken De Raes-Leemans bvba), Omloopstraat 4 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een loods tot een eengezinswoning op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 801 G, (afd. 1) sectie E 801 K en (afd. 1) sectie E 802 C (O.2020/78 - nr. omgevingsloket OMV_2020074970).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vincent De Schepper, Kapellestraat 30 bus 5 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een bijgebouw en het plaatsen van een terras (regularisatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 71, (afd. 1) sectie B 481 R (O.2020/72 - nr. omgevingsloket OMV_2020073298).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johnny Brinaru, Weverstraat 113 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Weverstraat 113, (afd. 4) sectie C 142 H2 (O.2020/70 - nr. omgevingsloket OMV_2020072288).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Alain Van Slambrouck, Kattemstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Kattemstraat 20, (afd. 1) sectie C 499 X (O.2020/66 - nr. omgevingsloket OMV_2020069447).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jordy De Dobbeleer, Rotstraat 21 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 419 C (O.2020/65 - nr. omgevingsloket OMV_2020069052).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom De Ridder, Profetenstraat 99 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw en een serre op een perceel gelegen: Profetenstraat 99, (afd. 1) sectie B 460 A2 (O.2020/62 - nr. omgevingsloket OMV_2020067584).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gert en Hilde Cobbaert-Eeckhout, Schoofveldstraat 30 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Schoofveldstraat 30, (afd. 4) sectie A 367 R2 (O.2020/48 - nr. omgevingsloket OMV_2020043174).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kasper en Steffie Vierendeels-Anckaert, Knoddelstraat 48 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 48, (afd. 4) sectie A 2 C2 (O.2020/59 - OMV_2020064271).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 25 juni 2020, van de heer Cedric De Temmerman, Ternatstraat 49 te 1742 Ternat voor het verbouwen van een woning op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 11, (afd. 3) sectie B 377 B2 (O.2020/88 en OMV_2020075267).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 augustus 2020 tot 21 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 juli 2020, van de heer Steven Vandoren, Brugstraat 4 te 3360 Bierbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage en het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 245 D (O.2020/105 en OMV_2020098106).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 augustus 2020 tot 10 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juni 2020, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, (afd. 1) sectie C 419 G en (afd. 1) sectie C 419 H (O.V.2020/8 en OMV_2020072794).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 juni 2020, van de heer Gaston Eylenbosch, Reusestraat 37 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Vlamingweg op een perceel gelegen: Vlamingweg ZN, (afd. 4) sectie C 238 F en (afd. 4) sectie C 238 G (O.V.2020/10 en OMV_2020081859).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2020, van Dirk en Marleen Vanbever-Bracquez, Krepelstraat 182 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Weverstraat ZN, (afd. 4) sectie B 101 V3 (O.2020/92 en OMV_2020089279).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hilde Eylenbosch, Jozef Jansstraat 5 te 1760 Roosdaal voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Windmolenstraat op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2020/1 - nr. omgevingsloket OMV_2020013529).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 5 juni 2020, van Vincent De Schepper , Kapellestraat 30/5, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 71, (afd. 1) sectie B 481 R (O.2020/71).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Riet De Deckers, Wallenweg 5 te 1760 Dilbeek voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Ledebergstraat 24, (afd. 1) sectie C 530 G4 (O.2020/55 - nr. omgevingsloket OMV_2020056291).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 augustus 2020 tot 4 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juni 2020, van mevrouw Alice Vanden Borre wonende te Natteweg 28 te 1761 Roosdaal, de heer Jeroen Op Den Kelder wonende te Bosheidestraat 9 te 3560 Lummen, de heer Joseph Vanden Borre wonende te Geestbosstraat 33 te 3210 Lubbeek en mevrouw Lutgart Vanden Borre wonende te Frankrijklei 63/5 te 2000 Antwerpen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 114 B en (afd. 1) sectie B 132 T (O.V.2020/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2020, van Rosario Butera, Bezenweg 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Bezenweg 16, (afd. 1) sectie E 194 C2, (afd. 1) sectie E 258 Z, (afd. 1) sectie E 258 W en (afd. 1) sectie E 259 P (O.2020/95).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne (namens Weyne-Projects BVBA), Franslaan 59 bus 1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband (lot 17 en 18) op een perceel gelegen: Driebek 32 en 34, (afd. 1) sectie B 623 R (O.2020/53 - nr. omgevingsloket OMV_2020053219).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking TARL-cameratoezicht op het openbaar domein

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Machteld Verbruggen, Ijzerenkruisstraat 28 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 124, (afd. 1) sectie C 83 V (O.2020/51 - nr. omgevingsloket OMV_2020056355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timothy en Kelly Tanghe-Barbé, Brusselstraat 43 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Brusselstraat 43, (afd. 1) sectie C 49 D en (afd. 1) sectie C 50 S (O.2020/54 - nr. omgevingsloket OMV_2020057798).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects BVBA, Franslaan 59 bus 1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 26) op een perceel gelegen: Driebek 7, (afd. 1) sectie B 627 W (O.2020/44 - nr. omgevingsloket OMV_2020045770).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chris en Tessa Michiels-Smet, Sint-Alenalaan 83 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Driebek 6, (afd. 1) sectie B 489 G, (afd. 1) sectie B 489 T (O.2020/42 - nr. omgevingsloket OMV_2020044786).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wendy Hautier, Ledebergdries 24 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Ledebergdries 24, (afd. 1) sectie C 292 F en (afd. 1) sectie C 292 G (O.2020/46 - nr. omgevingsloket OMV_2020047548).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 juli 2020 tot 31 augustus 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juni 2020, van Bart De Vlieger (namens Lievens bvba), Natiënlaan 265 bus 21 te 8300 Knokke-Heist tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een handelsruimte op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 1) sectie D 189 L, (afd. 1) sectie D 190 P, (afd. 1) sectie D 194 E2, (afd. 1) sectie D 194 H2 en (afd. 1) sectie D 194 F2 (O.2020/82 en OMV_2020059629).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lieselot De Kegel, Eikauterstraat 15 te 1761 Roosdaal en de heer Pieter De Kegel, Eikauterstraat 15 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van 2 eengezinswoningen op een perceel gelegen: Ramerstraat 2, (afd. 2) sectie B 92 C (O.2020/43 - nr. omgevingsloket OMV_2020044717).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 juli 2020 tot 12 augustus 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 mei 2020, van de heer Jan Vaneygen, Peehoopstraat 88 te 1770 Liedekerke en de heer Tim Musschoot, Peehoopstraat 88 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 1) in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (bijgebouw in de zijtuin) op een perceel gelegen: Profetenstraat 90, (afd. 1) sectie B 489 L (O.2020/69).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dirk Everaet, Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 6, (afd. 3) sectie B 171 N (O.2020/31 - nr. omgevingsloket OMV_2020030431).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Kato Van Belle , Marktplein 28 te 1740 Ternat voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevel en dak) op een perceel gelegen: Sleeststraat 1, (afd. 2) sectie A 228 F en (afd. 2) sectie A 228 G (O.2020/49 - nr. omgevingsloket OMV_2019113711).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Doms, Dokter Roosensstraat 28 bus a te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 28A, (afd. 1) sectie C 130 Y (0.2020/47 - nr. omgevingsloket OMV_2020048745).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kevin Bauwens, Tenzuivenestraat 17 te 1760 Roosdaal, Nicolas Breyne, Dalemweg 14 te 1760 Roosdaal en mevrouw Vanessa Elpers, Tenzuivenestraat 17 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Wolvenstraat 8, (afd. 1) sectie B 238 B (O.2020/33 - nr. omgevingsloket OMV_2020035183).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lore Galle , Bosweide 9, 1761 Roosdaal en de heer Thomas Steppe , Bosweide 9, 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Bosweide 9, (afd. 4) sectie B 51 W (O.2020/41 - nr. omgevingsloket OMV_2020043721).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ann Ceuppens, Omloopstraat 44B te 1760 Roosdaal en de heer Marc Vloeberghen, Omloopstraat 44B te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Omloopstraat 44B, (afd. 1) sectie E 688 A (O.2020/39 - nr. omgevingsloket OMV_2020039631).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Morgan Eliard, Kattemstraat 44 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kattemstraat 44, (afd. 1) sectie C 487 R (O.2020/35 - nr. omgevingsloket OMV_2020038149).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne namens WEYNE-PROJECTS BVBA, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband (lot 19 en 20) op een perceel gelegen: Driebek 36 en 38 te 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie B 623 R (O.2020/37 - nr. omgevingsloket OMV_2020038943).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 94 N, (afd. 1) sectie B 94 P en (afd. 1) sectie B 95 N (O.V.2019/18 - nr. omgevingsloket OMV_2019158388).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 9 juni 2020, van de heer Ivan Praet, Bundermeersweg 9 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Bundermeersweg 9, (afd. 2) sectie B 143/2 F (O.2020/80 en OMV_2020075440).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

26 juni 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 juli 2020 tot 5 augustus 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juni 2020, van de heer Ward Verbakel, Helihavenlaan 7/12 te 1000 Brussel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 3 wooneenheden op een perceel gelegen: Ledebergdries ZN, (afd. 1) sectie C 250 T en (afd. 1) sectie C 250 S (O.2020/74 en OMV_2020052899).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 juni 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 juni 2020 tot 29 juli 2020 over de wijziging van de de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 november 2019, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een reliëfwijzing op een perceel gelegen: t.h.v. Profetenstraat 60, (afd. 1) sectie C 419 E, (afd. 1) sectie C 437 B, (afd. 1) sectie C 437 C, (afd. 1) sectie C 439 A en (afd. 1) sectie C 440 B (O.2019/140 en OMV_2019141346). Het wijzigingsverzoek werd ingediend op 12 juni 2020 en door de bevoegde overheid toegestaan.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc Monsieur (namens Luka Projects bvba), Joseph Uylenbroeckstraat 62 te 1500 Halle voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Reigersbaan 10, 10A, 10B en 10C, kadastraal gekend, (afd. 2) sectie B 61 X (O.2020/40 - nr. omgevingsloket OMV_2020018615).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Shauny Van den Eede-Van Laer, Kraanstraat 93 bus 3 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Heidestraat 22, (afd. 2) sectie A 39/2 G, (afd. 2) sectie A 39/2 K, (afd. 2) sectie A 39/2 H en (afd. 2) sectie A 64/2 B (O.2020/34 - nr. omgevingsloket OMV_2020031814).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frieda Bastaerts, Keerstraat 67 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van een horecazaak en het plaatsen van een publiciteitsbord op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 67, (afd. 1) sectie C 556 C7 (O.2020/20 - nr. omgevingsloket OMV_2020022408).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 mei 2020, van Dirk Van Lierde, Reusestraat 25 te 1761 Roosdaal voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Reusestraat 25, (afd. 4) sectie C 198 C (O.2020/56 en OMV_2020061275).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Kelly Van langenhof-Asselman, Kriebrugstraat 19 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Wolvenstraat 8A, (afd. 1) sectie B 238 B (O.2020/32 - nr. omgevingsloket OMV_2020035188).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Agnes Evenepoel, Koning Albertstraat 213 te 1760 Roosdaal voor het kappen van een lindeboom op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 213, (afd. 3) sectie A 219 L (O.2020/28 - nr. omgevingsloket OMV_2020027852).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juni 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 juni 2020 tot 22 juli 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 mei 2020, van Ronny en Kim De Bosscher-De Gieter, Van Cauwelaertstraat 118 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Grotstraat 18 en 18A, (afd. 1) sectie E 573 M en (afd. 1) sectie E 573 N (O.2020/68 en OMV_2020061821).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ralf en Cindy Kramer-Vanderhaegen, Pastoriestraat 3 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 96, (afd. 1) sectie B 94 M (O.2020/18 - nr. omgevingsloket OMV_2020013157).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eric Platteau, Rotstraat 30 te 1761 Roosdaal voor het oprichten van een keermuur op een perceel gelegen: Rotstraat 30, (afd. 4) sectie A 370 H en (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/10 - nr. omgevingsloket OMV_2020016165).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nathalie Rimaux, Stampmolenstraat 17 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Stampmolenstraat 17, (afd. 4) sectie B 197 S (O.2020/23 - nr. omgevingsloket OMV_2019157320).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Cherbonnier, Augustijnernonnenstraat 58 bus 3D te 1090 Jette voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Driebek 8, (afd. 1) sectie B 489 B2 (O.2020/21 - nr. omgevingsloket OMV_2020013369).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bram Van der Plas, Locquenghienstraat 41 te 1000 Brussel en mevrouw Brenda Everaet, Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 6A te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie B 171 N (O.2019/157 - nr. omgevingsloket OMV_2019161483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Véronique Biltereyst, Lombeekkeitse 10 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een keermuur in de voortuin op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 10, (afd. 3) sectie A 451 (O.2020/27 - nr. omgevingsloket OMV_2020026101).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Arne Mertens, Plankenstraat 68 te 1701 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 23, (afd. 2) sectie A 245 W (O.2019/156 - nr. omgevingsloket OMV_2019161670).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal voor het herbestemmen van een gedeelte van een appartement tot bureau op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/4 - nr. omgevingsloket OMV_2020007978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning