landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

16 juni 2022: zitdag belastingen

De zitdag voor het invullen van de aangifte van de personenbelasting vindt dit jaar plaats op donderdag 16 juni 2022 in het gemeentehuis (Brusselstraat 15).

Medewerkers van de FOD Financiën helpen je dan, na afspraak, met het invullen van je aangifte. Dankzij het werken op afspraak blijven de wachtrijen tot een minimum beperkt om zo iedereen efficiënt te kunnen helpen.

Maak een afspraak

Je maakt op voorhand een afspraak voor de zitdag bij de dienst burgerzaken via burgerzaken@roosdaal.be of 054 89 13 20.Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.


Per aangifte geldt 1 afspraak! Een aangifte voor 2 personen zijn dus 2 afspraken.
We voorzien 10 minuten per afspraak.

Je brengt mee:

  • de nodige documenten, zoals loonfiches, attesten van leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, energiebesparende investeringen en onderhoudsgelden.
  • je identiteitskaart en pincode.

Kom je voor iemand anders?
Breng dan ook (een kopie van) zijn of haar identiteitskaart en een volmacht mee. Die volmacht kan u hieronder downloaden.

Een gezamenlijke aangifte?

Bij een gezamenlijke aangifte (bv. gehuwden) breng je alle identiteitskaarten en pincodes mee. 

Past 16 juni niet voor jou? Geen nood…

Via MyMinfin / Tax-on-web kan je je aangifte online indienen.

Past 16 juni 2022 niet en heb je toch hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief? Dan kan je elke werkdag van 9 tot  17 uur telefonisch terecht bij het Contact Center van de FOD Financiën op het telefoonnummer 02 575 56 66.

Opgelet voor fraude

De FOD Financiën verstuurt je aanslagbiljet nooit per e-mail.