landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Dagopvang kinderen

Kinderopvang OCMW

Gezinsopvang (minder dan 9 kinderen).
Verantwoordelijke:
Josiane Museyck
02 583 15 46
josiane.museyck@ocmw-roosdaal.be.

Openingsuren publiek: elke dinsdag en donderdagvoormiddag en elke 2de en 4de maandag van de maand. In de namiddag op afspraak.

Het OCMW organiseert gezinsopvang bij kinderbegeleiders die minder dan 9 kindjes tegelijk opvangen.
Hoofdzakelijk richten wij ons op dagopvang van kinderen die nog niet naar school gaan. Buitenschoolse opvang is, in afspraak met de kinderbegeleider, ook mogelijk tot het einde van het lager onderwijs. Dit kan zowel voorschools, naschools als op schoolvrije dagen.
Opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte kan voorzien worden, evenals nacht- en weekendopvang indien de kinderbegeleiders hiermee akkoord gaan. Kinderen met specifieke zorgbehoefte zijn kinderen die door medische en/of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig hebben.

De financiële vergoeding gebeurt op basis van het netto-belastbaar gezinsinkomen van de ouders. De dagprijs is jaarlijks herzienbaar. Gezinnen met meerdere kinderen ten laste genieten een korting op de berekende financiële bijdrage van het gezin per extra kind ten laste. Gezinnen met één of meer meerlingen genieten een eenmalige extra korting.
Via de website van Kind en Gezin (www.kindengezin.be) kan de ouder een attest inkomenstarief opvragen.

Andere opvanginitiatieven

Pavok vzw uit Lennik organiseert kinderopvang bij Roosdaalse onthaalouders thuis.

Infano vzw  organiseert kinderdagverblijven in O.L.V.-Lombeek (Koollochting 5) en in Borchtlombeek (Kerkplein 1). Meer info op www.infano.be/infano/content/groepsopvang-kinderdagverblijven-zonnetjes-algemeen

Zoeken naar de geschikte opvang?

Op de website van Kind & Gezin staat een handige zoekhulp om de meest geschikte opvang voor jouw kindje te zoeken:

https://www.kindengezin.be/toepassingen/zoekopvang.jsp