landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Houden van katten

De overheid maakte in het verleden een meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten. (KB 03/08/2012)

Kweken en verhandelen

Vanaf drie nesten per jaar valt men onder de regelgeving van de kwekerijen en moet men een erkenning aanvragen.

Vanaf 01/09/2014 is het verplicht vooraleer men katten verhandeld de dieren te steriliseren.

Deze verplichting is er voor particulieren, kwekerijen, handelszaken. Dus kortom voor iedereen.

Verhandelen = het aanbieden aan derden hetzij gratis of tegen betaling; hetzij via een handelszaak of rechtstreeks tussen particulieren.

Het is verboden kitten beneden de 7 weken te verhandelen of weg te geven.

Sterilisatieplicht

Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).

OP 1 APRIL 2018 WERD DEZE STERILISATIEPLICHT UITGEBREID.
ELKE kat moet voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen TEN LAATSTE OP 1 JANUARI 2020 gesteriliseerd moeten zijn ook als ze niet verkocht of weggeven worden.
Voor katten verkocht aan een kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.

Diagram sterilisatie kattenKlik op het diagram voor een grotere versie.

Publiciteit maken

Het is verboden publiciteit te maken voor het verhandelen van katten en honden tenzij in daartoe gespecialiseerde bladen. Dus ook een zoekertje ophangen in een bakkerij of een grootwarenhuis is verboden. De exploitanten die dit toelaten stellen zich eveneens bloot aan een overtreding op de wet van 11/05/2007.

Wat zijn zwerfkatten?

Hiervoor baseren we ons op de wetgeving.

Art. 9 van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het dierenwelzijn zegt 'iedereen die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, is verplicht dit binnen de vier dagen aan het gemeentebestuur over te maken of het gemeentebestuur hiervan in kennis te stellen.’.

Praktisch vertaald in de politieverordening op de openbare overlast: wanneer men een zwervende kat voorziet van voedsel en dus langer dan 4 dagen verzorgt dan is dit geen zwerfkat meer en kan het dier als een huiskat beschouwd worden.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be