landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Stedenbouwkundige inlichtingen

Een stedenbouwkundige inlichting (ook wel stedenbouwkundige uittreksel genoemd) is een informatief uittreksel uit het plannenregister en vergunningenregister.

Het uittreksel geeft meer informatie over onder andere de zonering waarin het perceel gelegen is. Het geeft aan of het perceel gelegen is in een BPA, verkaveling en welke voorschriften hier eventueel aan verbonden zijn.

De inlichtingen zijn informatief en hebben geen bindende waarde.

De dossierkosten bedragen 100,00 euro per niet-aansluitend perceel.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be