landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Onbebouwde percelen

De opmaak van een inventaris van onbebouwde percelen per gemeente geeft aan de overheid een duidelijker beeld om een goed woon- en grondbeleid te voeren. In dit register lijst een gemeente op waar er nog onbebouwde percelen aanwezig zijn die in aanmerking komen voor bebouwing.

Een analyse van die gegevens kan vervolgens van nut zijn om verdichtingsprojecten te onderzoeken, gronden aan te kopen, gebieden te ordenen of te verkavelen enzovoort.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be