landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Volmacht of verontschuldiging

In België geldt stemplicht. Personen die op een niet-gewettigde wijze zich onthouden van hun stemplicht, kunnen voor de politierechtbank worden gedaagd en riskeren een veroordeling zonder mogelijkheid van beroep.

Als u een geldige reden hebt om niet deel te nemen aan de verkiezingen, kunt u een volmacht aan een andere kiezer geven of kan u zich verontschuldigen.