Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Hoe kan u geldig stemmen?

Per verkiezing moet u eerst een keuze maken voor een bepaalde lijst. U mag een of meerdere bolletjes kleuren binnen eenzelfde lijst, maar u mag geen bolletjes kleuren op meerdere lijsten. U hebt feitelijk de keuze uit twee mogelijkheden:

  • U brengt een lijststem uit door het vakje bovenaan een bepaalde lijst in te kleuren.
  • U brengt een naamstem uit en kleurt een bolletje naast de naam van een of meerdere kandidaten.

Indien u zowel een lijststem uitbrengt als een naamstem, dan wordt de lijststem als niet-bestaande beschouwd, maar geldt de naamstem(men). Alle andere mogelijkheden van stemmen zijn niet geldig.