landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Ik heb mijn oproepingsbrief verloren / niet ontvangen. Wat moet ik doen?

U moet stemmen in de gemeente waar u ten laatste op 28 februari 2019 bent gedomicilieerd. Als u na 28 februari 2019 bent verhuisd, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar uw vorige adres.

Hebt u nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of bent u uw oproepingsbrief kwijt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking van de gemeente waar u vóór 1 maart 2019 woonde. U kunt er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt ‘DUPLICAAT’ vermeld door het gemeentebestuur.