landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Bevraging meerjarenplan 2020-2025

De online  bevraging was beschikbaar tot en met 6 november 2019. Bedankt alvast aan de 240 deelnemers. 

We gaan nu hard aan de slag om de resultaten te verwerken en mee te nemen in de finalisering van het meerjarenplan 2020-2025.

Voor informatie over de resultaten kan je binnenkort terecht op www.roosdaal.be/mjp  

-------------

De voorbije maanden hebben de burgemeester, het schepencollege en het gemeentepersoneel hard gewerkt om het beleid van de gemeente Roosdaal voor de komende 6 jaar vorm te geven.

Dit werk leidde tot het meerjarenprogramma 2020-2025 waarin beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties werden geformuleerd. In het meerjarenprogramma staat kort gezegd wat de gemeente Roosdaal de komende 6 jaar zal doen.

Geef je mening

Graag horen wij wat jij, als inwoner van Roosdaal, van dit werk vindt.  Tot 6 november 2019 kan je de acties beoordelen. Jullie score bepaalt het gewicht van de acties in het meerjarenplan. De acties met de hoogste prioriteit worden meer opgevolgd en gerapporteerd.

De 8 doelstellingen die bevraagd worden:

  • Roosdaal, landelijk, milieubewust en klimaatrobust
  • Efficiënt Roosdaal
  • Roosdaal, omgeving voor wonen, werken en leven
  • Zorg en welzijn
  • Vrije tijd
  • Roosdaal, mobiel
  • Roosdaal, veilig
  • Roosdaal beheert haar patrimonium

Misschien voel je je niet bij elke doelstelling even nauw betrokken en wil je slechts over enkele doelstellingen je mening geven. Dit kan.

De resultaten

De resultaten van de bevraging kan je in de loop van november terugvinden op www.roosdaal.be.

Op de gemeenteraad van 19 december 2019 wordt het meerjarenplan 2020-2025 geagendeerd en besproken. De gemeenteraad is een openbare zitting waar iedereen welkom is om te komen luisteren. Het integrale meerjarenplan 2020-2025 zal na goedkeuring ook terug te vinden zijn op www.roosdaal.be.

Meer informatie

Stel je vraag via info@roosdaal.be of 054 89 13 00